خانه / اخبار اجتماعي / از نظر زنان ، همسر به معنى امنيت، حمايت و قدرت است .

از نظر زنان ، همسر به معنى امنيت، حمايت و قدرت است .

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از روزنامه ایران ، به عقيده مشاوران خانواده از نظر زنان همسر به معنى امنيت، حمايت، قدرت و فرد صميمى براى در ميان گذاشتن احساسات و افكار است.از نگاه زن، شوهر كسى است كه با او مى توان هر آنچه را با ديگران حتى والدين و خواهر و برادر نمى توان تقسيم كرد در ميان گذاشت و به معنى واقعى كلمه شريك شد.در عين حال شوهر كسى است كه پدر فرزندان اوست پس نقش او در هماهنگ ساختن اين نقش ها بسيار است.بيشتر اين نقش ها براى زن از نقطه نظر احساسى حائز اهميت است.اگر شوهر از اين امر طبيعى آگاه نباشد و سعى نكند به همسرش اطمينان خاطر بدهد كه زندگى مشترك آنان در اولويت است مشكلاتى براى زن ايجاد خواهد شد.
زن در افكار و روحيات خود دچار استرس و تنش شده و به تدريج به انواع بيمارى هاى جسمى و روحى هرچند خفيف دچار مى شود.وقتى او وابسته به شوهر باشد اما احساس راحتى و آرامش خاطر نكند از نظر امنيت به ويژه امنيت مالى نيز احساس ناامنى خواهد كرد.هر چقدر هم زن به والدين، خواهر و برادر و دوستان و آشنايان نزديك باشد وقتى احساس كند شوهرش از نظر روحى نزديك به او نيست احساساتى از قبيل خشم، تأسف و نارضايتى بر او مسلط شده و به روحيه او لطمه مى زند.
حتى اگر بسيارى از افراد به او احترام بگذارند از آنجا كه وقتى همسرش دور و بر اوست احساس اعتماد به نفس بيشترى مى كند.در غير اين صورت اين احساس دچار ضعف مى شود و احساس مى كند نياز به تأييد و تحسين را از جانب افراد ديگرى دريافت كند كه همين امر موجب بسيارى از دلسردى ها و دلزدگى ها از زندگى مشترك خواهد شد.

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

فقر و مشكلات مالی موجب می شود که مغز کندتر و ضعیفتر عمل کند

پژوهشگران تازه‌ای توسط محققان دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد درگیر شدن در مسائل و مشکلات مالی …