کشف “اوپیورفین” ؛ یک ماده جدید طبیعی ضد درد در بدن

براساس تحقیقات تازه بدن انسان به طور طبیعی مسکنی تولید می کند که تاثیر آن چندین برابر داروی ضد درد “مورفین” است.

در موش ها، تزریق مقدار کمتری از این ماده – موسوم به “اوپیورفین” – با قدرت بیشتری نسبت به مورفین، باعث کاهش درد شد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، گروه محققان فرانسوی معتقدند که این یافته ها می تواند به دستیابی به درمان های تازه برای درد منجر شود.

اما سایر دانشمندان نسبت به اهمیت این یافته ها که در نشریه “اقدامات آکادمی ملی علوم” چاپ شده، با شک و تردید می نگرند.

پژوهشگران موفق به جدا کردن این ماده در بزاق انسان شدند. با این حال آنها معتقدند اوپیورفین در دیگر بخش های بدن نیز ممکن است وجود داشته باشد.

آنها برای مطالعه اثرات اوپیورفین در مهار درد، آن را به موشهایی تزریق کردند که درد بصورت شیمیایی یا مکانیکی در آنها ایجاد شده بود.

نتیجه نشان داد که تزریق یک میلی گرم اوپیورفین به ازای هر کیلوگرم از وزن می تواند درد شدید در موش ها را به اندازه تزریق شش میلی گرم مورفین به ازای هر کیلوگرم از وزن، کاهش دهد.

پژوهشگران هنوز به درستی به سازوکار این امر پی نبرده اند، اما آنها معتقدند اوپیورفین می تواند مانع از تخریب انکفالین ها شود. انفکالین ها مواد شیمیایی موجود در سیستم اعصاب مرکزی هستند که با تنظیم واکنش بدن نسبت به درد باعث کاهش درد می شوند.

سازوکار احتمالی

پژوهشگران اکنون امیدوارند که به سازوکارهای رها شدن این ماده شیمیایی در بدن پی ببرند.

پرفسور کاترین روژه از انستیتوی پاستور در پاریس می گوید که یافته های آنها بصورت بالقوه راهی برای دستیابی به درمان های تازه ای برای فرونشاندن درد می گشاید.

اما وی می گوید: “ما در ابتدا باید موارد استفاده دارویی اوپیورفین و اثرات سمی آن را مورد مطالعه قرار دهیم.”

جان وود؛ استاد عصب زیست شناسی زیستی و مولکولی دانشگاه لندن می گوید: “کشف این موضوع که بزاق دهان حاوی یک پروتئین ضد درد است، بسیار جالب است و درپی کشف فعالیت های پروتئین مشابه در موش ها و گاوها حاصل شده است. این پروتئین ها همگی مانع از تجزیه پروتئین های طبیعی مشابه به مورفین می شوند که مسیر عبور درد در مغز را سد می کنند.”

با این حال پرفسور وود معتقد است که هنوز شواهد قوی که نشان دهد این پروتین ها در کنترل فیزیولوژیکی احساس درد موثر هستند وجود ندارد.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …