خانه / اخبار علوم پايه / محققان مدرسه پزشكي بوستن نشان داده‌اند كه ميزان فعاليت نيترات و اكسيد نيتريك در بدن پستانداران به مراتب گسترده تر از آن است كه در گذشته شناخته شده بود. 13/7/84

محققان مدرسه پزشكي بوستن نشان داده‌اند كه ميزان فعاليت نيترات و اكسيد نيتريك در بدن پستانداران به مراتب گسترده تر از آن است كه در گذشته شناخته شده بود. 13/7/84

نيترات در بدن چه كاري انجام مي‌دهد
محققان مدرسه پزشكي بوستن نشان داده‌اند كه ميزان فعاليت نيترات و اكسيد نيتريك در بدن پستانداران به مراتب گسترده تر از آن است كه در گذشته شناخته شده بود.

دانشمندان در گذشته به اين نكته پي برده بودند كه اكسيد نيتريكي كه به وسيله بافتهاي بدن پستانداران توليد مي‌شود كاركردهاي سلولهاي بدن آنها را تنظيم مي‌كند.

اعتقاد پژوهشگران بر آن بوده كه نيتراتي كه در جريان اكسيده شدن در بدن بوجود مي‌آيد از نظر زيستشناسي خنثي است و كار خاصي انجام نمي‌دهد اما “مارتين فيليش” و همكارانش در دانشگاه بوستن در ماساچوست نشان داده- اند كه نيترات موجود در بدن مي‌تواند به صورت مولكولي كه براي انتقال علائم و پيامها به كار مي‌رود نقش ايفا كند و از آن گذشته در تنظيم نحوه ظاهر شدن اثر ژنها نيز تاثير اساسي داشته باشد.

اين محققان در آزمايش بر روي موشها مشاهده كرده‌اند موشهايي كه نيترات به بدنشان تزريق مي‌شود در نحوه فعاليت برخي از آنزيمهاي مهم بدنشان نظير سيتوكروم پي ‪ ۴۵۰‬تغييرات گسترده‌اي به وجود مي‌آيد.

نيترات همچنين مي‌تواند در درون سلولها يك واكنش زنجيره‌اي در ميان مولكولهاي درون سلول به وجود آورد كه نهايتا منجر به رقيق شدن رگهاي خون رسان مي‌شود.

محققان دانشگاه بوستن در بررسي خود مشاهده كرده‌اند كه ميان تاثيرات نيترات و اكسيد نيتريك شباهت زيادي وجود دارد و احتمال مي‌دهند كه شباهت ميان فعاليت اين دو نوع مولكول شيميايي از حيث امتيازهاي تطوري و بالا بردن شانس بقاي ارگانيزمها حائز اهميت است.

از آنجا كه نيترات از حيث شيميايي پايدارتر و ديرپاتر از اكسيد نيتريك است، اين مولكول مي‌تواند به نيابت از اكسيد نيتريك درمدت زماني طولاني تري وظايف اين اكسيد را به انجام برساند.

همچنین بررسی کنید

فوايد دوش گرفتن در صبح

كساني كه پوست‌ شان چرب است بهتر است كه صبح‌ها دوش بگيرند زيرا در طول …

فواید استحمام در شب

حمام كردن در شب بهترين داروي بي‌خوابي است و مانند قرص‌هاي آرامبخش عمل مي‌كند. با …