خانه / تاریخ پزشکی / ‪ ۱۸‬آذر آغاز تجربيات سيمز براي استفاده از سيم‌هاي نازك نقره براي بخيه

‪ ۱۸‬آذر آغاز تجربيات سيمز براي استفاده از سيم‌هاي نازك نقره براي بخيه

 ‪ ۱۸‬آذر برابر با نهم دسامبر ‪ ۲۰۰۶‬است. در چنين روزي در سال ‪۱۸۴۵‬ “جي ماريون سيمز” تجربيات خود را در مورد استفاده از سيم‌هاي نازك نقره براي بخيه آغاز كرد.
سيمز مشاهده كرد كه بخيه‌هاي سيلك و كاتگوت موجب التهاب و عفونت مي‌شوند بنابراين از سيم‌هاي نازك نقره‌اي براي درمان فيستول بين واژن و مثانه استفاده كرد كه اين روش، موفقيت آميز بود.

سميز را به عنوان “پدر ژنيكولوژي نوين” مي‌شناند.

‪ ۱۰۶‬سال پيش در چنين روزي، “فوئل ژوزف ترنس مونتگمري نيدهام”، بيوشيميدان، جنين شناس و تاريخ نگار تاريخ علم انگليسي به دنيا آمد.

او كتابي با نام “علم و تمدن در چين” نوشت كه در آن جنبه‌هاي مختلف علم و طب چيني و فناوري در تمدن چيني در طي ‪ ۲۵‬قرن آمده است.

همچنين در چنين روزي در سال ‪” ۱۹۰۲‬جورج والاس كيدر”، بيوشيميدان آمريكايي به دنيا آمد.

او تمايزهاي شيميايي بين سلول‌هاي سرطاني و طبيعي را نشان داد. كيدر و دستيارانش در بهار سال ‪ ۱۹۴۹‬كشف كردند “آزاگونين” (يك آنالوگ گوانين) رشد اشكال خاصي از سرطان‌ها و لوكمي‌ها را در موش، بدون آن كه به سلول‌هاي سالم و طبيعي ميزبان آسيب برساند، مهار مي‌كند.

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل