خانه / اخبار علوم پايه / دو محقق اتريشي با بررسي ساختار مولكولي سلولها در هنگام تقسيم به شناخت نكته تازه و مهمي در خصوص مكانيزم دروني سلولها دست يافته اند. 13/7/84

دو محقق اتريشي با بررسي ساختار مولكولي سلولها در هنگام تقسيم به شناخت نكته تازه و مهمي در خصوص مكانيزم دروني سلولها دست يافته اند. 13/7/84

شناخت تازه‌اي از نحوه عمل مكانيزمهاي دروني سلول در هنگام تقسيمات سلولي

دو محقق اتريشي با بررسي ساختار مولكولي سلولها در هنگام تقسيم به شناخت نكته تازه و مهمي در خصوص مكانيزم دروني سلولها دست يافته اند.

قبل از تقسيم شدن هر سلول، كروموزومهاي درون آن كه به شكل زوج مولكولهاي دي.ان.ا موسوم به كروماتيد دسته‌بندي شده‌اند بايد از يكديگر جدا شوند تا هر يك از دو سلولي كه از تقسيم سلول اصلي (يا سلول مادر) نتيجه مي‌شوند و اصطلاحا سلولهاي دختر ناميده مي‌شوند، هر كدام يك قطعه از زوج قطعات كروماتيدها را در اختيار داشته باشند.

تا اين نقطه يك تركيب پروتئيني موسوم به پروتئين چسبندگي (‪(cohesion‬ دو بخش هر كروماتيد را محكم به يكديگر متصل نگاه مي‌دارد.

دانشمندان بتازگي دريافته‌اند كه اين تركيب پروتئيني داراي يك ساختار حلقه‌اي بزرگ است.

اكنون به نوشته نشريه علمي “سل = سلول” ديميتري ايوانف و كيم ناسميت از موسسه تحقيقاتي آسيب شناسي مولكولي كه در وين مستقر است در يك پژوهش جديدتر روشن ساخته‌اند كه اين ساختار حلقه‌اي نقش مهمي در انجام وظيفه اي كه اين پروتئين بر عهده دارد، ايفا مي‌كند.

تاكنون چنين تصور مي‌شد كه پروتئين چسبندگي دو بخش كروماتيدها را با استفاده از اتصال فيزيكي به يكديگر محكم نگاه مي‌دارد اما بررسيهاي اين دو پژوهشگر روشن ساخته كه پروتئين چسبندگي اين دو بخش را به صورت توپولوژيك در درون ساختار حلقه‌اي سه بعدي و منعطف خود محصور مي‌سازد و از اين طريق آنها را در كنار هم نگاه مي‌دارد

همچنین بررسی کنید

استفاده موفقیت آمیز سلولهای بنيادين برای درمان آسيب نخاعی یک بیمار

شركت گرون تحت ليسانس سازمان غذا و داروي آمريكا(FDA) از نخستين نتايج موفقيت آميز درمان …

پروتئينی کشف شده که در صورت کاهش آن مي توان رشد تومور سرطاني را متوقف ساخت

دانشمندان دانشگاه كويينزلند  در استراليا به موفقيت مهمي در عرصه درمان سرطان سينه دست يافتند.  …