دو محقق اتریشی با بررسی ساختار مولکولی سلولها در هنگام تقسیم به شناخت نکته تازه و مهمی در خصوص مکانیزم درونی سلولها دست یافته اند. ۱۳/۷/۸۴

شناخت تازه‌ای از نحوه عمل مکانیزمهای درونی سلول در هنگام تقسیمات سلولی

دو محقق اتریشی با بررسی ساختار مولکولی سلولها در هنگام تقسیم به شناخت نکته تازه و مهمی در خصوص مکانیزم درونی سلولها دست یافته اند.

قبل از تقسیم شدن هر سلول، کروموزومهای درون آن که به شکل زوج مولکولهای دی.ان.ا موسوم به کروماتید دسته‌بندی شده‌اند باید از یکدیگر جدا شوند تا هر یک از دو سلولی که از تقسیم سلول اصلی (یا سلول مادر) نتیجه می‌شوند و اصطلاحا سلولهای دختر نامیده می‌شوند، هر کدام یک قطعه از زوج قطعات کروماتیدها را در اختیار داشته باشند.

تا این نقطه یک ترکیب پروتئینی موسوم به پروتئین چسبندگی (‪(cohesion‬ دو بخش هر کروماتید را محکم به یکدیگر متصل نگاه می‌دارد.

دانشمندان بتازگی دریافته‌اند که این ترکیب پروتئینی دارای یک ساختار حلقه‌ای بزرگ است.

اکنون به نوشته نشریه علمی “سل = سلول” دیمیتری ایوانف و کیم ناسمیت از موسسه تحقیقاتی آسیب شناسی مولکولی که در وین مستقر است در یک پژوهش جدیدتر روشن ساخته‌اند که این ساختار حلقه‌ای نقش مهمی در انجام وظیفه ای که این پروتئین بر عهده دارد، ایفا می‌کند.

تاکنون چنین تصور می‌شد که پروتئین چسبندگی دو بخش کروماتیدها را با استفاده از اتصال فیزیکی به یکدیگر محکم نگاه می‌دارد اما بررسیهای این دو پژوهشگر روشن ساخته که پروتئین چسبندگی این دو بخش را به صورت توپولوژیک در درون ساختار حلقه‌ای سه بعدی و منعطف خود محصور می‌سازد و از این طریق آنها را در کنار هم نگاه می‌دارد

همچنین بررسی کنید

استفاده موفقیت آمیز سلولهای بنیادین برای درمان آسیب نخاعی یک بیمار

شرکت گرون تحت لیسانس سازمان غذا و داروی آمریکا(FDA) از نخستین نتایج موفقیت آمیز درمان …

پروتئینی کشف شده که در صورت کاهش آن می توان رشد تومور سرطانی را متوقف ساخت

دانشمندان دانشگاه کویینزلند  در استرالیا به موفقیت مهمی در عرصه درمان سرطان سینه دست یافتند.  …