خانه / اخبار دانشگاه ها / “رويانا” اولين گوسفند شبيه‌سازي شده ايران و خاورميانه، در ‪ ۷۰‬روزگي در سلامت كامل به سر مي‌برد.

“رويانا” اولين گوسفند شبيه‌سازي شده ايران و خاورميانه، در ‪ ۷۰‬روزگي در سلامت كامل به سر مي‌برد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرزبه نقل از ایرنا ،  رويانا” اولين گوسفند شبيه‌سازي شده ايران و خاورميانه، در ‪ ۷۰‬روزگي در سلامت كامل به سر مي‌برد. او كه بامداد روز شنبه نهم مهرماه از طريق فناوري شبيه‌سازي با استفاده از سلولهاي بنيادي متولد شد، اكنون حدود ‪ ۴۰‬كيلوگرم وزن دارد و از وضعيت فيزيكي خوبي برخوردار است.

با تولد موفقيت آميز رويانا به همت پژوهشگران پژوهشكده رويان با استفاده از تكنيك شبيه‌سازي، ايران به عنوان نخستين كشور خاورميانه در دستيابي به اين فناوري پزشكي به شمار مي‌رود.
* شبيه‌سازي در پژوهشكده رويان
كار بر روي شبيه‌سازي گوسفند از سال ‪ ۱۳۸۳‬در قالب طرح تحقيقاتي ‪NT‬ در تهران و اصفهان آغاز شد. در ابتدا كارهاي لازم جهت بدست آوردن تخمك انجام شد و سپس مطالعات گسترده‌اي در مورد انتخاب نوع سلولي كه هسته آن انتقال پيدا مي‌كند انجام گرفت و نهايتا مقرر شد كه از سلول‌هاي فيبروبلاست گوش استفاده شود.

مطالعه در دو فاز لقاح خارج رحمي (‪ (IVF‬و شبيه‌سازي در گوسفند انجام شد.

در نتيجه لقاح خارج رحمي (‪ (IVF‬براي اولين بار در ايران، اولين بره حاصل از لقاح خارج رحمي و بلوغ آزمايشگاهي تخمك، اول مهرماه ‪ ۱۳۸۵‬با عمل سزارين بدنيا آمد.

تا قبل از اين در ايران و خاورميانه از روش باروري آزمايشگاهي براي باردار كردن دامها استفاده نشده بود و تلقيح مصنوعي در دامها به سبك سنتي انجام مي‌شد.

در اين مطالعه كه توسط محققين پژوهشكده رويان جهاد دانشگاهي انجام شد تخمك‌هاي نابالغ گوسفند نژاد فشم تهران با روش آزمايشگاهي بالغ شد و تخمك‌هاي بالغ شده با اسپرم گوسفند نژاد مرينوس استراليايي مجاورسازي شد.

جنين‌هاي حاصل شده از اين روش پس از هفت روز در مرحله بلاستوسيست به تعداد ‪ ۲‬تا‪ ۳‬جنين به گوسفند ميزبان منتقل شد و حاصل اين كار گوسفند دوقلويي بود كه يكي از آنها در حين زايمان از بين رفت.

در فاز شبيه‌سازي از تعداد ‪ ۲۳۰‬جنين منتقل شده به ‪ ۷۷‬گوسفند ميزبان، دو بره شبيه‌سازي شده حاصل شد كه بره اول در يازدهم مرداد ماه سال ‪۱۳۸۵‬ از يك راس گوسفند كه فاز بارداري را به پايان رسانده بود كاملا سالم از نظر ظاهر با وزن حدود سه كيلوگرم طي عمل سزارين بدنيا آمد.

البته اين بره پنج دقيقه بعد از تولد بدليل مشكلاتي كه بطور كلي در بره‌هاي شبيه‌سازي شده در طول بارداري و پس از تولد وجود دارد از بين رفت.

ولي بره دوم كه همان “رويانا” است تاكنون كه حدود ‪ ۷۰‬روز از تولدش مي‌گذرد همچنان در سلامت كامل بسر مي‌برد.

شبيه‌سازي به معني توليد مثل به روش غير جنسي است به گونه‌اي كه نسل ايجاد شده از نظر محتواي ژنتيكي كاملا شبيه همتاي خود است كه اساس اين كار انتقال هسته سلول غير جنسي (پيكري يا بنيادي) به تخمك بدون هسته مي‌باشد.
* انواع شبيه‌سازي
شبيه‌سازي به دو صورت “شبيه‌سازي توليد مثلي” و “شبيه‌سازي درماني” انجام مي‌شود.

“شبيه‌سازي توليد مثلي” با هدف بقاي نسل و دارا شدن فرزندي همتاي والد (از نظر محتواي ژنتيكي) صورت مي‌گيرد در اين روش از سلول سوماتيك يا پيكري جهت انتقال هسته استفاده مي‌شود.

هدف اصلي “شبيه‌سازي درماني” به دست آوردن سلول بنيادي جنيني است تا بتوان از آن در درمان ناتواني‌ها و درمان بيماري‌ها بخصوص بيماري‌هاي تحليل برنده استفاده كرد.

سلول‌هاي بنيادي سلول‌هاي تمايز نيافته‌اي هستند كه تحت شرايط مناسب توانايي تمايز به انواع سلول‌هاي بالغ را دارند و از قابليت چند ظرفيتي برخوردارند.

شبيه‌سازي با استفاده از چنين سلول‌هايي براي بدست آودن بافتها يا اندام‌هاي دچار مشكل، مي‌تواند چشم اندازي روشن از آينده‌اي زيباتر در درمان بيماري‌ها فراهم كند.

اگر چه در ابتداي امر، ورود شبيه‌سازي درماني از نوع پيوند عضو به قلمرو پزشكي غيرممكن به نظر مي‌رسيد اما اكنون اين روش به اندازه‌اي قدرتمند شده است كه خارج از مرزهايي كه پيش از اين طب را محدود كرده بود كارايي دارد.
* كاربردهاي شبيه‌سازي
يكي از كاربردهاي شبيه‌سازي كاربرد در علوم پايه است اين كاربرد يكي از كاربردهاي شبيه‌سازي در بيولوژي يا زيست شناسي تكويني است كه در آن به دقت، روند تكوين جنين بررسي مي‌شود.

در اينجا با بررسي تمايز زدايي در سلولها، تشخيص روند تشكيل سلول هاي تمايز يافته مشخص خواهد شد.

يكي ديگر از كاربردهاي شبيه‌سازي كاربرد در درمان است .در اينجا توليد جنين شبيه‌سازي شده تا مرحله بلاستوسيت يا مرحله ‪ ۱۶‬سلولي انجام مي‌گيرد تا با استفاده از آنها بتوان سلول‌هايي بنيادي با قدرت ايجاد سلول‌هايي با توانايي بالا براي تبديل به بافتهاي مختلف و تكثير نامحدود مي‌باشند توليد كرد.

يكي ديگر از كاربردهاي شبيه‌سازي كه از اهميت زيادي هم برخوردار است كاربرد اقتصادي است كه عمده‌ترين كاربرد آن در شبيه‌سازي حيوانات است.

يكي از اين موارد تكثير صفات ممتاز طبيعي است به عنوان مثال يك اسب قهرمان را مي‌توان با اين تكنيك تكثير كرد.

تكثير صفات مصنوعي و ايجاد حيوانات ترانس ژن از ديگر كاربردهاي شبيه‌سازي از نظر اقتصادي است به عنوان مثال مي‌توان گوسفند يا بزي را شبيه‌سازي كرد كه در شير آن آلبومين و يا انسولين انساني وجود داشته باشد.

همچنين با استفاده از تكنيك‌هاي شبيه‌سازي مي‌توان گونه‌هاي در حال انقراض را حفظ كرد.
* مراحل فرايند شبيه‌سازي حيوانات
شبيه‌سازي حيوانات يك فرايند چند مرحله‌اي است كه اين مراحل شامل مرحله سلول اهداكننده هسته، مرحله سلول گيرنده، خروج هسته از تخمك گيرنده، فرايند انتقال هسته و مرحله كشت و انتقال جنين است.

سلول‌هاي اهداكننده هسته شامل سلولهاي كومولوس (توده اپي تليال اطراف فوليكول تخمدان)، سلول‌هاي سرتولي (سلول‌هاي نگهدارنده اسپرم)، فيبروبلاست جنيني، سلول‌هاي گرانولوزا، سلولهاي بدست آمده از موجودات كلون شده (سلول‌هاي نسل دوم) و سلول‌هاي بنيادي مي‌باشند.

در مرحله خروج هسته از تخمك گيرنده، روش بي‌هسته‌سازي توسط سوزن بسيار ظريف مخصوصي در شرايط آزمايشگاهي انجام مي‌شود و هسته تخمك خارج و به يك تخمك بدون هسته تبديل مي‌شود.

فرايند انتقال هسته فرايندي است كه اجازه انتقال هسته يك سلول‌دهنده را به يك سلول گيرنده مي‌دهد.سلول گيرنده اغلب تخمك بالغ پستانداران است كه كروموزوم آن خارج شده و در واقع حكم سيتوپلاست را دارد.

در مرحله كشت و انتقال جنين، جنين بازسازي شده حداقل به مدت پنج روز در محيط كشت جنين، نگهداري مي‌شود تا به ميزان قابل توجهي از تكامل برسد و در صورت امكان اجازه انتقال آن به روش غير جراحي صادر مي‌شود.

در چنين فرآيندهايي جنين به روش لاپاراتومي و از طريق لوله رحمي به رحم منتقل مي‌شود بنابراين لازم است تا جنين مراحل ابتدايي تكامل يعني مرحله هشت سلولي را طي كند.

همگام با روند پيشرفت شبيه‌سازي ، دانشمندان جهت بهره‌وري بيشتر، با اقداماتي مانند حذف يا افزودن ژنهاي بيماري زا، تغييرات دلخواه را در ژنوم هسته سلول‌دهنده ايجاد مي‌كنند. اين تكنيك مي‌تواند خدمات موثري را در زمينه‌هاي پژوهش، تشخيص و درمان بيماري‌ها ارايه نمايد.

فرايند انتقال هسته شامل دو قسمت اساسي خروج هسته از تخمك و جايگزين نمودن آن توسط سلول‌دهنده است كه اين تكنيك نخستين بار در سال ‪ ۱۹۳۸‬ميلادي توسط “هانس اسيمن” انجام شد.

مشكلات بسياري در راه شبيه‌سازي پستانداران وجود داشت تا اينكه محققين اسكاتلندي توانستند گوسفند شبيه‌سازي شده به نام “دالي” (‪ (Dolly‬را توليد كنند و به اين صورت آنچه كه در ذهن محققين و دانشمندان غيرممكن بود، ممكن سازند.

اكنون شبيه‌سازي آرام آرام مسير ترقي و پيشرفت خود را طي مي‌كند.

بازدید کننده  محترم

در صورتی که به اطلاعات بیشتری در رابطه با این موضوع احتیاج دارید اینجا را کلیک کنید

شما همچنین می توانید از این صفحات بازدید کنید( کلیک کنید)

,  همچنین می توانید  از مطالب گروه سلولهای بنیادی دیدن کنید ( کلیک کنید)

همچنین بررسی کنید

کشف باقیمانده یک ماموت ماقبل تاریخ در روسیه، امید به شبیه سازی ماموت ها را بیشتر کرده است

یک گروه بین المللی اخیرا هنگام یک سفر تحقیقاتی در شهرستان یاکوتیا در شمال شرقی …

ترمیم حس شنوایی با به کار گیری سلول های بنیادی

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه شفیلد بریتانیا با به کار گیری سلول های بنیادی انسان …