خانه / اخبار اجتماعي / وزیر بهداشت ایران : تبديل ايدز به يك بحران اقتصادي، اجتماعي و انساني

وزیر بهداشت ایران : تبديل ايدز به يك بحران اقتصادي، اجتماعي و انساني

دیروز در دفتر نمايندگي سازمان جهاني بهداشت در ايران با حضور دكتر لنكراني وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ایران و مبشر شيخ و نماينده سازمان جهاني بهداشت اتاق بحران(مركز عمليات و استراتژيك سلامت) افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرزبه نقل از، دكتر كامران باقري لنكراني دیروز در آيين گشايش اتاق بحران با اشاره به وقوع بحرانهاي طبيعي، پاندميك بيماريهاي عفوني در ادامه بر ضرورت كاهش بار بيماري به عنوان هدف اوليه تاكيد كرد و افزود: هرچند بيماريهاي غير واگير مزمن گريبان جوامع فقيرنشين و غني را به جهت تغيير سبك زندگي و رفتار گرفته است اما بيماريهاي عفوني به ويژه ايدز هنوز جان بسياري از افراد را مي‌گيرد و به يك بحران اقتصادي، اجتماعي و انساني مبدل شده است.

وي ادامه داد: هرچند شكافها در عدالت اجتماعي و مسؤوليت و اجرا تا حدي مرتفع شده اما هنوز نا برابري‌هاي جهاني و بهداشت خودنمايي مي‌كند و به رغم پيشرفت‌هاي قابل توجه تكنولوژي بهداشتي وضعيت بهداشتي در كشورهاي صنعتي هنوز از چالش‌هاي جدي است.

لنكراني با بيان اين كه در دنياي كنوني با تهديدات محلي و جهاني براي سلامت روبرو هستيم، در ادامه تصريح كرد: بيماريهاي عفوني در كشور روند رو به رشدي داشته و بيماريهايي نظير ايدز، سارس و آنفلوآنزاي پرندگان در جهان رو به گسترش است. لذا حفظ آمادگي براي مقابله با اين بيماريها ضروريست.

وزير بهداشت با بيان اين كه بسياري از كشورهاي جهان در معرض خطر بحرانهاي بشر ساز و طبيعي قرار دارند، گفت: ايران از كشورهاي در معرض خطر زمين لرزه است به نحوي كه زمين لرزه بم باعث كشته شدن دهها هزار و جراحت صد هزار شهروند و بي خانماني ميليونها نفر شد. لذا پاسخگويي و آمادگي در برابر مواقع اضطراري بايد در راس امور بهداشتي باشد.

لنكراني با اشاره به فوايد امنيت اجتماعي در سطح جامعه گفت: بيماريهاي جديد تهديدهاي جهاني بهداشتي محسوب مي‌شوند كه به شوك‌هاي اقتصادي و اجتماعي منجر شود كه دفاع عليه اين تهديدات امنيت دسته جمعي را افزايش مي‌دهد كه اين امر حاكي از آن است كه تهيه پيش نيازهاي اساسي براي بهداشت نظير غذاي كافي، آب سالم و مسكن، ‌دسترسي به خدمات و داروهاي بهداشتي در مواقع اورژانس و اضطراري بايد برآورده شود.

دكتر لنكراني بااشاره به اين كه براي جلوگيري از رشد بيماريهايي نظير آنفلوآنزا قوانين بهداشتي بين‌المللي بسياري تنظيم و به مرحله اجرا درمي‌آيد، ‌در ادامه بر ضرورت برنامه‌ريزي براي ارايه پاسخگويي مناسب در برابر بيماريهايي نظير سارس و آنفلوآنزاي پرندگان تاكيد كرد.

وي با بيان اين كه در اين راستا وجود صرف مكانيزم‌هاي بين‌المللي كافي نيست گفت: اين‌ها نياز ملي و بين‌المللي هستند و سازمان جهاني بهداشت و كشورها بايد در جهت ظرفيت سازي لازم در پيشگيري آمادگي و پاسخگويي و احياي اين ظرفيت‌ها كمك كنند.

لنكراني با اشاره به بروز تحولات چشمگير در جوانب مثبت و منفي گفت: پيشرفت سريع علوم و تكنولوژي از سويي و ظهور و بروز بحرانهاي طبيعي و بشرساز نظير زلزله، سيل، خشكسالي، جنگ، ناامني و بي ثباتي سياسي و جنگ‌هاي داخلي از سويي ديگر جان دهها ميليون نفر را گرفته و تهديدي براي جهان محسوب مي‌شود.

وزير بهداشت ایران با تاكيد بر اينكه صنعتي شدن شهرها، شهر نشيني، تغييرات جوي و تغييرات اپيدميولوژيك و مهاجرتها چالشهايي را به همراه داشته است، بيان كرد: بروز عوامل منفي باعث عدم كارآيي و بي ثباتي و جلوگيري از پيشرفت شده است.

همچنین بررسی کنید

افرادی که ساعت های زیادی به نمایشگر رایانه خیره می شوند دچار خشکی چشم می گردند

پژوهشگران علوم پزشکی در کشور ژاپن می گویند نتایج بررسی های آنان نشان داده است افرادی …

تحرك و جنب و جوش عامل اصلی پيش‌گيری از سرطان است

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه “رگنسبورگ” آلمان می گویند نتایج یک مطالعه که به تازگی …