خانه / اخبار علمی پزشکی / دكتر لنكراني وزير بهداشت طي احكامي جداگانه دكتر عبدالله فرهادي نسب را به سمت سرپرست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان و دكتر علي اكبر سياري معاون سابق هماهنگي وزارت بهداشت را به سمت مشاور وزير منصوب كرد. 14/7/84

دكتر لنكراني وزير بهداشت طي احكامي جداگانه دكتر عبدالله فرهادي نسب را به سمت سرپرست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان و دكتر علي اكبر سياري معاون سابق هماهنگي وزارت بهداشت را به سمت مشاور وزير منصوب كرد. 14/7/84

انتصاب‌هاي جديد وزارت بهداشت
دكتر لنكراني وزير بهداشت طي احكامي جداگانه دكتر عبدالله فرهادي نسب را به سمت سرپرست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان و دكتر علي اكبر سياري معاون سابق هماهنگي وزارت بهداشت را به سمت مشاور وزير منصوب كرد.

به گزارش «بهداشت و درمان» خبرگزاير دانشجويان ايران،‌همچنين ‌از سوي دكتر رسول ديناروند معاون غذا و دارو طي احكامي جداگانه دكتر مرتضي پيرعلي همداني را به عنوان مديركل آزمايشگاههاي كنترل غذا و دارو، دكتر كيوان شكرايي را به عنوان دبير شوراي زيست فناوري پزشكي، دكتر محمدرضا فاضلي را به عنوان مديركل نظارت بر مواد غذاي و آشاميدني، دكتر غلامرضا تقي‌زاده جهرمي را به عنوان مشاور خود در امور استانها و بازرسي ويژه، دكتر اسكندر اميدنيا را به عنوان دبير كميته وزارتي ايمني زيستي و محرم احمديان را به عنوان مدير امور عمومي حوزه معاونت غذا و دارو منصوب شدند.

همچنین بررسی کنید

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …