خانه / بهداشت عمومي / آنژيوپلاستي عروق كرونر از طريق پوست (‪ (PCI‬، براي بيماراني كه در دهه ‪ ۸۰‬سالگي خود بسر مي‌برند نتيجه قابل قبولي داشته است.

آنژيوپلاستي عروق كرونر از طريق پوست (‪ (PCI‬، براي بيماراني كه در دهه ‪ ۸۰‬سالگي خود بسر مي‌برند نتيجه قابل قبولي داشته است.

انجام رويه‌هايي مانند آنژيوپلاستي و كار گذاشتن استنت براي باز كردن شريان‌هاي بسته كرونر كه به مداخله عروق كرونر از طريق پوست (‪ (PCI‬معروف است براي بيماراني كه در دهه ‪ ۸۰‬سالگي خود بسر مي‌برند نتيجه قابل قبولي داشته است.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از رویترز ، محققان نيويورك در “مجله آمريكايي كارديولوژي” گزارش دادند، با اين وجود زمانيكه ‪ PCI‬به فوريت در اين گروه سني انجام مي‌شود هنوز خطرات قابل توجهي دارد.

دكتر “دميتري ان فلدمن” و همكارانش در “مركز پزشكي ويل كرونل در بيمارستان پرسباي‌ترين نيويورك” براي مقايسه ميزان مرگ و مير بيمارستاني ناشي از انجام ‪ PCI‬در بيمارستان و بروز عوارض جانبي عمده در سه گروه سني بيماراني جوانتر از ‪ ۶۰‬سال، ميزان آنژيوپلاستي نيويورك را در فاصله زماني سال‌هاي ‪ ۲۰۰۰‬و ‪ ۲۰۰۱‬در بيماران مابين ‪ ۶۰‬و ‪ ۸۰‬سال و بيماران مسن تر از ‪۸۰‬ سال بررسي كردند.

در اين بررسي ديده شد كه ده هزار و ‪ ۹۶۴‬بيمار تحت عمل اضطراري ‪PCI‬ قرار گرفته بودند و ‪ ۷۱‬هزار و ‪ ۱۷۶‬بيمار اين عمل را انجام نداده بودند.

ميزان مرگ و مير در بيمارستان در ارتباط با بيماراني كه تحت عمل اضطراري ‪ PCI‬قرار گرفته بودند، ‪ ۱/۰‬درصد، ‪ ۴/۱‬درصد و ‪ ۱۱/۵‬درصد به ترتيب براي بيماران گروه سني جوانتر، ميانسال و مسن‌تر بود.

اين در حالي است كه ميزان مرگ و مير در بيمارستان در ميان بيماراني كه تحت عمل اضطراري ‪ PCI‬قرار نگرفته بودند به ترتيب ‪ ۰/۱‬درصد، ‪ ۰/۴‬درصد و ‪ ۱/۱‬درصد بود.

دكتر فلدمن گفت: بنابراين در مورد بيماران بسيار مسن به ويژه اگر انجام عمل ‪ PCI‬در مورد آنها در نظر گرفته مي‌شود لازم است كه خطرات و منافع بازسازي رگ از طريق پوست به خوبي توضيح داده شود.

وي متذكر شد كه در مجموع ميزان مرگ و مير در گروه سني ‪ ۶۰‬تا ‪ ۸۰‬سال ‪ ۰/۸‬درصد و در گروه مسن‌تر از ‪ ۸۰‬سال ‪ ۲/۲‬درصد بود كه از گزارش پيشين در اواخر دهه ‪ ۱۹۹۰‬درمورد بيماراني كه تحت ‪ PCI‬قرار مي‌گيرند، پايين‌تر است.

اين موضوع نشان مي‌دهد كه نتايج ‪ PCI‬بهبود يافته است.

اين مطالعه در شماره ‪ ۱۵‬نوامبر ‪” ۲۰۰۶‬مجله قلب شناسي آمريكا” (‪ (American Journal of Cardiology‬چاپ شده است.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …