چند انتصاب در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور۱۴/۷/۸۴

چند انتصاب در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
معاونان دانشجویی فرهنگی دانشگاه‌های علوم پزشکی بندرعباس و بوشهر و معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان منصوب شدند.
به گزارش سرویس صنفی آموزشی خبرگزاری دانشجویان ایران، طی حکمی از سوی دکتر عبدالمهدی عراقی زاده رییس دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس، ‌دکتر ابراهیم حسن نژاد به عنوان سرپرست معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس منصوب شد.
بنا به همین گزارش، طی حکمی از سوی دکتر محمد امیری رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دکتر مراد علی فولادوند به عنوان معاون امور دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر منصوب شد.
همچنین طی حکمی از سوی دکتر سید محمد تقی حسینی طباطبایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ‌دکتر اسحاق علی صابری به سمت معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان منصوب گردید.

همچنین بررسی کنید

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …