خانه / تاریخ پزشکی / سوم دي براي نخستين بار يك ايزوتوپ راديواكتيو براي درمان استفاده شد

سوم دي براي نخستين بار يك ايزوتوپ راديواكتيو براي درمان استفاده شد

 سوم دي برابر با ‪ ۲۴‬دسامبر ‪ ۲۰۰۶‬است. در چنين روزي در سال ‪۱۹۳۶‬ براي نخستين بار يك ايزوتوپ راديو اكتيو توسط “جان لاورنس”، براي مصارف درماني در بركلي مورد استفاده قرار گرفت.

امروزه كاربرد و استفاده از فناوري و دانش هسته‌اي و راديو ايزوتوپ ها در پزشكي دامنه وسيع دارد و اين كاربرد در تشخيص و درمان از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

هم‌اكنون در تشخيص بيماري‌ها در بعد تصويربرداري و آزمايشگاهي (پزشكي هسته‌اي) راديوايزوتوپ‌ها نقش مهمي را ايفا مي‌كنند و در آينده نيز اين كاربرد با توجه به پيشرفت آن گسترش خواهد يافت.

در ايران استفاده از فناوري هسته‌اي در پزشكي تشخيصي گسترش روزافزون دارد كه مقايسه بين سال‌هاي ‪ ۱۳۶۷‬و ‪ ۱۳۸۲‬افزايش تعداد اينگونه مراكز از ‪ ۲۹‬مركز به ‪ ۸۰‬مركز را نشان مي‌دهد.

همچنين در چنين روزي در سال ‪ ۱۸۰۸‬دكتر ” توماس بدوس ” پزشك و فيلسوف انگليسي در گذشت.

بدوس در سال‌هاي آخر دهه ‪ ۱۷۸۰‬شروع به تحقيقات در مورد خواص درماني گازها كرد.

اين پزشك انگليسي موسسه‌اي براي اكسيژن درماني در بريستول درسال ‪۱۷۹۸‬ تاسيس كرد.

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل