یک گروه از پژوهشگران در مدرسه پزشکی دانشگاه واشنگتن نقش تازه ای را برای سوخت و سوز گلوکز یا شکر در بدن پستانداران در ارتباط با خانواده ای از پروتئینها کشف کرده‌اند که در طول عمر کرمها، مگسها، و مخمرها سهم دارند.

پروتئینها، گلوکز و طول عمر لندن،
یک گروه از پژوهشگران در مدرسه پزشکی دانشگاه واشنگتن نقش تازه ای را برای سوخت و سوز گلوکز یا شکر در بدن پستانداران در ارتباط با خانواده ای از پروتئینها کشف کرده‌اند که در طول عمر کرمها، مگسها، و مخمرها سهم دارند.

شین ایچیرو ایمایی و همکارانش از دانشگاه واشنگتن در میسوری موشهای آزمایشگاهی خاصی را با روشهای مهندسی ژنتیک تولید کردند که نوعی پروتئین موسوم به سیرت ‪۱‬ ‪ Sirt1‬را در سلولهای بتا در پانکراس خود، به میزانی بیش از حد عادی تولید کنند.

این محققان در مقایسه این موشها با موشهای عادی متوجه شدند که موشهای دسته اول مقدار بیشتری انسولین در بدن خود تولید می‌کنند.

انسولین خود نوعی پروتئین است که میزان مصرف کربوهیدرات را در واکنش به حضور دوز های گلوکز در بدن تنظیم می‌کند.

به‌اعتقاد این محققان که گزارش پژوهش خود را درنشریه علمی”سل متابولیسم” درج کرده‌اند هرچند پروتئین سیرت ‪ ۱‬احتمالا درطولانی‌تر کردن عمر پستاندارانی که کالری کمتری مصرف می‌کنند و به اصطلاح روزه می‌گیرند سهم دارد، اما از تحقیق اخیر نمی‌توان نتیجه قاطعی در این زمینه به دست اورد.

در عوض آنچه که از این پژوهش نتیجه می‌شود آنست که احتمالا می‌توان از پروتئین سیرت ‪ ۱‬در مداوای دیابت نوع ‪ ۲‬استفاده به عمل اورد.

این نوع دیابت یا مرض قند زمانی پدید می‌اید که بدن در برابر انسولین مقاوم شود و یا زمانی که سلولهای پانکراس مقادیر کمی از آن را تولید کنند.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …