خانه / بهداشت عمومي / يك گروه از پژوهشگران در مدرسه پزشكي دانشگاه واشنگتن نقش تازه اي را براي سوخت و سوز گلوكز يا شكر در بدن پستانداران در ارتباط با خانواده اي از پروتئينها كشف كرده‌اند كه در طول عمر كرمها، مگسها، و مخمرها سهم دارند.

يك گروه از پژوهشگران در مدرسه پزشكي دانشگاه واشنگتن نقش تازه اي را براي سوخت و سوز گلوكز يا شكر در بدن پستانداران در ارتباط با خانواده اي از پروتئينها كشف كرده‌اند كه در طول عمر كرمها، مگسها، و مخمرها سهم دارند.

پروتئينها، گلوكز و طول عمر لندن،
يك گروه از پژوهشگران در مدرسه پزشكي دانشگاه واشنگتن نقش تازه اي را براي سوخت و سوز گلوكز يا شكر در بدن پستانداران در ارتباط با خانواده اي از پروتئينها كشف كرده‌اند كه در طول عمر كرمها، مگسها، و مخمرها سهم دارند.

شين ايچيرو ايمايي و همكارانش از دانشگاه واشنگتن در ميسوري موشهاي آزمايشگاهي خاصي را با روشهاي مهندسي ژنتيك توليد كردند كه نوعي پروتئين موسوم به سيرت ‪۱‬ ‪ Sirt1‬را در سلولهاي بتا در پانكراس خود، به ميزاني بيش از حد عادي توليد كنند.

اين محققان در مقايسه اين موشها با موشهاي عادي متوجه شدند كه موشهاي دسته اول مقدار بيشتري انسولين در بدن خود توليد مي‌كنند.

انسولين خود نوعي پروتئين است كه ميزان مصرف كربوهيدرات را در واكنش به حضور دوز هاي گلوكز در بدن تنظيم مي‌كند.

به‌اعتقاد اين محققان كه گزارش پژوهش خود را درنشريه علمي”سل متابوليسم” درج كرده‌اند هرچند پروتئين سيرت ‪ ۱‬احتمالا درطولاني‌تر كردن عمر پستانداراني كه كالري كمتري مصرف مي‌كنند و به اصطلاح روزه مي‌گيرند سهم دارد، اما از تحقيق اخير نمي‌توان نتيجه قاطعي در اين زمينه به دست اورد.

در عوض آنچه كه از اين پژوهش نتيجه مي‌شود آنست كه احتمالا مي‌توان از پروتئين سيرت ‪ ۱‬در مداواي ديابت نوع ‪ ۲‬استفاده به عمل اورد.

اين نوع ديابت يا مرض قند زماني پديد مي‌ايد كه بدن در برابر انسولين مقاوم شود و يا زماني كه سلولهاي پانكراس مقادير كمي از آن را توليد كنند.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …