خانه / اخبار علمی پزشکی / دبير هئيت پيگيري پروژه هاي تعاوني مسكن نظام پزشكي ايران : هيئت مديره تعاوني مسكن نظام پزشكي ميلياردها تومان سرمايه اعضا را به باد داده است **** رعايت نشدن اصول استاندارد ايمني ساخت و ساز به خصوص در پروژه دارآباد كه با فروش شبانه و غير قانوني آهن آلات پروژه همراه بوده ممكن است يك فاجعه انساني را در اين پروژه به وجود آورد. 16/7/84

دبير هئيت پيگيري پروژه هاي تعاوني مسكن نظام پزشكي ايران : هيئت مديره تعاوني مسكن نظام پزشكي ميلياردها تومان سرمايه اعضا را به باد داده است **** رعايت نشدن اصول استاندارد ايمني ساخت و ساز به خصوص در پروژه دارآباد كه با فروش شبانه و غير قانوني آهن آلات پروژه همراه بوده ممكن است يك فاجعه انساني را در اين پروژه به وجود آورد. 16/7/84

هيئت مديره تعاوني مسكن نظام پزشكي ميلياردها تومان سرمايه اعضا را به باد داده است

دبير هئيت پيگيري پروژه هاي هشتگانه شركت تعاوني مسكن اعضاي سازمان نظام پزشكي ايران گفت: هيئت مديره تعاوني مسكن اعضاي سازمان نظام پزشكي ميلياردها تومان سرمايه اعضاي اين شركت را به صور مختلف هدر يا مورد سوء‌ استفاده قرار داده‌اند.

عبدالله ازغندي در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي فارس افزود: پروژه هاي شركت تعاوني مسكن اعضاي سازمان نظام پزشكي در مجموع 10 پروژه است كه 2500 نفر از پزشكان سراسر كشور در آنها عضويت دارند اما در زمان حاضر فقط 1350 واحد مسكوني در اين پروژه ها وجود دارد و فقط 350 نفر از مجموع اعضا پس از 12 سال توانسته اند در اين واحدها ساكن شوند و فقط 48 نفر تاكنون سند دريافت كرده اند.
وي افزود:در زمان حاضر 2150 نفر از اعضاي اين شركت بلاتكليف و فاقد مسكن هستند و براي حدود 1150 نفر هنوز هيچ واحدمسكوني تعريف نشده است حتي مقدمات آن هم پس از 12 سال فراهم نشده است.
ازغندي گفت: تاكنون به قيمت روز بالغ بر 500 ميليارد تومان سرمايه اعضا در اختيار شركت تعاوني قرار گرفته در حالي كه قيمت تمام شده واحدها بيش از 5/2 تا 3 برابر ارزش واقعي افزايش يافته است و در اين ميان هيچ كس پاسخگوي اين ميزان ريخت و پاش و فساد مالي و تباني با پيمانكاران در اين شركت نيست.
وي اضافه كرد: مدارك و اسناد مربوط به اين شركت فقط در اختيار مديران مستقر در هيئت مديره تعاوني است و ظاهرا تنها پناهگاه اعضاي اين شركت تعاوني، اداره تعاون استان تهران بوده كه متاسفانه به شكل مشكوكي اين اداره نيز در طول اين سالها فقط به دادن لوحهاي تقدير و نمونه كردن اين شركت تعاوني بسنده كرده است و البته بخشي از كمبودهاي مالي اداره تعاون استان تهران از طريق اين شركت، بدون صدور اسناد يا با سندسازي جبران شده است.
دبير هيئت پيگيري اعضاي شركت تعاوني نظام پزشكي ادامه داد:‌ پروژه كاشانك به عنوان يكي از پروژه هاي هشتگانه مورد اعتراض اعضاي اين شركت 8 ماه پيش با حضور وزير تعاون وقت افتتاح شد لوح شركت تعاوني نمونه نيز به مدير عامل اين شركت از سوي وزير اهدا شد اما واحدهاي اين پروژه هنوز قابل اسكان نيست و حداكثر 15 درصد مالكان، آن هم از روي اجبار ساكن شده اند.
ازغندي گفت: شركت تعاوني نمونه شركتي است كه بر اساس قرار داد حداكثر طي 5/1 تا 2 سال مطابق قرارداد اعضاي خود را اسكان دهد و سندهاي واحدها را در اختيار مالكان قرار دهد اما پس از گذشت 12 سال، از مجموع 2500 نفر فقط 300 نفر آن هم از روي اجبار ساكن شده اند و فقط 48 نفر سند گرفته اند ضمن اينكه رعايت نشدن اصول استاندارد ايمني ساخت و ساز به خصوص در پروژه دارآباد كه با فروش شبانه و غير قانوني آهن آلات پروژه همراه بوده ممكن است يك فاجعه انساني را در اين پروژه به وجود آورد.
وي افزود: هر متر زمينهاي اين پروژه ها و تراكم آنها با مساعدت دولت كمتر از60 هزار تومان براي هر يك از اعضا تمام شده است و قرار بود هزينه ساخت واحدها نيز حداكثر متري 100 هزار تومان تمام شود كه با حيف و ميل و فساد مالي به 340هزار تومان افزايش يافته است كه بر خلاف قرارداد است و معلوم نيست اين مابه التفاوت كجا رفته است.
ازغندي گفت: شركت تعاوني مسكن اعضاي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران در مجموع 10پروژه مسكوني را از سال 73 آغاز كرد كه از مجموع آنها فقط دو پروژه كوچك 24 واحدي بام و 24واحدي فرزان به طور كامل تحويل و سند صادر شده است كه در واقع همين اقدام نيز موجب اعتماد اعضا شد اما 8 پروژه ديگر همگي مشكل دارند.
وي افزود: پروژه 180 واحدي دارآباد به صورت اسمي تحويل شده اما فقط 60 نفر به اجبار در اين مجموعه ساكن هستند، اين پروژه به هيچ وجه شرايط قابل قبول اسكان را ندارد و سند نيز براي واحدهاي آن صادر نشده است، پروژه 105 واحدي سعادت آباد 1 و 36 واحدي سعادت آباد 2 تحويل شده ولي هنوز سند اين واحدها صادر نشده است.
دبير هيئت پيگيري پروژه هاي هشتگانه شركت تعاوني مسكن اعضاي سازمان نظام پزشكي اضافه كرد: در پروژه 155 واحدي كاشانك كه به اصطلاح تحويل شده فقط 15 درصد ساكن شده اند و سند هم صادر نشده است، از 140 واحد پروژه لويزان نيز حدود10 درصد ساكن هستند و سند صادر نشده است.
وي افزود: پروژه ديگر اين شركت مجموعه 140 واحدي شهران است كه نه تنها فاقد سند است بلكه به هيچوجه قابل اسكان نيست و قسمتهاي تجاري و رفاهي اين مجموعه هنوز ساخته نشده است.
ازغندي ادامه داد: پروژه 100 واحدي زعفرانيه نيز فقط 47 درصد و پروژه 180 واحدي ظفر نيز حدود 85 درصد پيشرفت فيزيكي داشته كه هيچ يك هنوز قابل اسكان نيستند.
وي گفت:اوج غارت اموال اعضا در پروژه شهران است كه بيش از 20 ميليارد تومان سرمايه اعضا در ارزيابي ساختگي هيئت مديره كمتر از 3 ميليارد تومان ارزيابي شد و طي يك قرارداد با پيمانكاري كه قبلا هم تخلف داشته، 71 درصد كل پروژه بدون اينكه فرد پيمانكار حتي يك ريال آورده داشته باشد، واگذار شد و فقط 29 درصد پروژه سهم اعضا شد كه حاصل آن اين شد كه فرد نامبرده اكنون در اوج ورشكستگي و اضمحلال گرفتار شده و پروژه با 85 درصد پيشرفت متوقف شده است.
دبير هيئت پيگيري شركت تعاوني اعضاي نظام پزشكي افزود: براي هر يك از پروژه هاي اين شركت سناريوهاي مشابهي طراحي شده كه متاسفانه اداره تعاون استان تهران نيز در طول 12 سال گذشته همواره آقايان را مورد حمايت قرار داده و حتي از آنان تقدير كرده است.
ازغندي گفت: هيئت پيگيري اعضاي اين شركت انتظار ندارد كه به كسي آپارتمان مجاني داده شود اما چرا قيمت تمام شده ساخت و ساز كه بر اساس قرارداد 12 سال پيش بايستي هزار150 تومان به ازاي هر متر تمام مي شد اكنون متري 400هزار تومان به اعضا تحويل شود و مابه التفاوت اين پول به جيب چه كساني رفته است.
وي افزود: تخلف بزرگ ديگر اين هيئت مديره اين شركت اين بوده كه در اقدامي كاملا غير قانوني و بر خلاف مصوبه مجمع عمومي و در آستانه انتخابات رياست جمهوري اقدام به عضوگيري مجدد و خارج از ضابطه كرده است كه بر اثر اقدامات هيئت پيگيري موضوع متوقف شده اما از سرنوشت بيش از 5 ميليارد تومان دريافتي از اعضاي جديد هيچ خبري نيست و قطعا اعضاي جديد نيز به سرنوشت شوم اعضاي قبلي دچار مي شوند.
ازغندي گفت:‌ اميدواريم با تغييرات جديد در وزارت تعاون، فريادرسي براي تضييع حقوق پزشكان پيدا شود و گرنه 2500 نفر اعضاي اين شركت كه به شدت متضرر شده اند ممكن است به اعمالي خارج از شئون جامعه پزشكي دست بزنند كه به هيچوجه زيبنده نيست.

همچنین بررسی کنید

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …