خانه / تاریخ پزشکی / 17 دی ، 7 ژانویه سوفیا لوییزا جکس-بلیک، پزشک انگلیسی در گذشت.

17 دی ، 7 ژانویه سوفیا لوییزا جکس-بلیک، پزشک انگلیسی در گذشت.

17 دی ، 7 ژانویه  1912 م. سوفیا لوییزا جکس-بلیک، پزشک انگلیسی در گذشت.

در نتیجه تلاش های طولانی او ، سرانجام در سال 1876 م.  به موجب قانون ، اجازه اخذ مدرک پزشکی و انجام طبابت و جراحی به زنان در انگلستان داده شد. با حمایت های او اولین دانشکده های پزشکی برای زنان در لندن در سال 1874 م. و در درادینبورک در سال 1886 م. تاسیس شد.

7 ژانویه 1995 م. سر آرتورکیت ، آناتومیست و انسان شناس اسکاتلندی و متخصص بررسی فسیل های انسانی ، درگذشت.

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل