در نشریه “‪ “American journal of epidemiology‬به چاپ رسیده :دانشمندان سازمان بین‌المللی تحقیقات سرطان در لیون فرانسه اعلام کردند سابقه ابتلا به اگزما خطر ابتلا به سرطان ریه کاهش می‌دهد. ۱۷/۷/۸۴

اگزما از بروز سرطان ریه پیشگیری می‌کند تهران،خبرگزاری جمهوری اسلامی ‪۸۴/۰۷/۱۶‬

پژوهشگران فرانسوی دریافته‌اند اگزما از بروز سرطان ریه پیشگیری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری رویتر هلث، دانشمندان می‌گویند ابتلا به اگزما خطر ابتلا به سرطان ریه را می‌کاهد.

این یافته می‌تواند پرده از ساز و کار مواد سرطان زا در بدن بردارد.

دانشمندان سازمان بین‌المللی تحقیقات سرطان در لیون فرانسه اعلام کردند سابقه ابتلا به اگزما خطر ابتلا به سرطان ریه کاهش می‌دهد.

کوچک بودن مطالعات قبلی و عدم توانایی حذف نقش سیگار در سرطان زایی باعث نقصان شواهد لازم برای نتیجه‌گیری بوده است.

برای تحقیق بیشتر اطلاعات بدست آمده از ‪ ۲۸۵۴‬شرکت‌کننده مبتلا به سرطان ریه و ‪ ۳۱۱۶‬تن در گروه کنترل در فاصله ‪ ۱۹۹۸‬تا ‪ ۲۰۰۱‬در ‪ ۱۶‬کشور بررسی شد.

فقط ‪ ۵‬درصد از گروهی که به سرطان ریه مبتلا بودند و ‪ ۹‬در صد از گروه کنترل سابقه اگزما داشتند.

بعد از لحاظ شاخص‌هایی مانند سن، جنسیت، و سیگار دانشمندان دریافتند ابتلا به اگزما تا ‪ ۳۹‬درصد از خطر ابتلا به سرطان ریه می‌کاهد. ‪ ۳۹‬درصد رقم قابل توجهی است و از اهمیت بالینی برخوردار است.

نتایج این مطالعه در نشریه “‪ “American journal of epidemiology‬به چاپ رسیده است.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …