اولین همایش ملی مدیریت طب اسلامی در تاریخ ۱۴ تیرماه سال ۱۳۸۶ برگزار می گردد.

اولین همایش ملی مدیریت طب اسلامی به همت دانشگاه علوم پزشکی قم در تاریخ ۱۴ تیرماه سال ۱۳۸۶ برگزار می گردد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، از دکتر حیدری دبیرعلمی همایش ملی مدیریت طب اسلامی در گفت و گو با خبرنگاران در خصوص اهداف برگزاری این همایش اظهار داشت: گرچه بررسی پیوندهای مختلف «طب و دین» بخش سترگی از تاریخ کهن پزشکی را در بر گرفته است وطب مانند سایر علوم بشری در بستر و آغوش مبانی گوناگون انسان شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی بالیده و رشد نموده است، اما در مجموعه گران سنگ معارف دین اسلام، آموزه های ارزشمندی از “گزاره های شناختاری طبی” وجود دارد که با گزاره های طبی هم ساختار و گاه هم زبان است بنابراین با شناخت تفصیلی و روشمند میان دانش طب و این مجموعه از گزاره های دینی، می توان باب جدی و ویژه ای را در پیوند “طب و دین” گشود.

همچنین با اعلام اینکه با پیوند میان این دو بخش می توان طب اسلامی را شکل داده و روند تکاملی آن را تضمین نمود اعلام کرد: این همایش سعی دارد برداشت های متعدد از مفهوم طب اسلامی را بررسی و ضمن ارائه برداشت صحیح، ضرورت طرح موضوع طب اسلامی را در عصر کنونی بنمایاند.

دکتر حیدری در خصوص محورهای مورد بحث در این همایش ملی گفت: برخی از این موضوعات شامل ضرورت تدوین طب اسلامی، ترسیم اهداف طب اسلامی، بیان دیدگاه های اندیشمندان و صاحبنظران، نقد و بررسی گرایش های مطرح شده در کشور، ارزیابی و تحلیل سیاست ها و رویکردها در زمینه طب اسلامی، آسیب شناسی عملکرد دستگاه های پژوهشی و آموزشی و زمینه طب اسلامی، بایسته های پژوهشی و آموزشی جهت توسعه و ترویج طب اسلامی در جامعه است.

وی افزود: در این همایش به بیان و ارائه راه حل های کاربردی نمودن طب اسلامی، تبیین موانع در راه کارهای اجرایی طب اسلامی، گزارش تحلیلی وضعیت موجود طب اسلامی در کشور، مقایسه طب اسلامی در ایران با سایر کشورهای اسلامی، چگونگی وظایف و مسئولیت نهاد ها، سازمان ها و موسسات در زمینه های ترویج و گسترش طب اسلامی، بیان استراتژی های تحقق اهداف طب اسلامی و طراحی نظام جامع طب اسلامی پرداخته خواهد شد.

دبیرعلمی همایش یادشده شرکت در همایش را برای همه گروه های پزشکی دارای امتیاز بازآموزی دانست و آخرین فرصت ارسال چکیده مقاله را تا تاریخ ۱۵ بهمن ۸۵ و آخرین فرصت ارسال اصل مقاله را تا اردیبهشت ماه۸۶ اعلام کرد.

همچنین بررسی کنید

اولین همایش ملی روانشناسی تربیتی در تاریخ ۴ خرداد ماه ۱۳۹۱ برگزار می شود

اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی را درتاریخ ۱۰ و ۱۱ خرداد …

یازدهمین کنگره بین المللی انجمن پروتز ایران ۱۴ تا ۱۶ دی ۱۳۹۰ در تهران برگزار می شود

یازدهمین کنگره بین المللی انجمن پروتز با موضوع کیفیت درمان (Quality on top) با حضور …