خانه / بهداشت عمومي / از سرطان پستان چه مي دانيم؟

از سرطان پستان چه مي دانيم؟

از سرطان پستان چه مي دانيم؟ 

پستان‌، عضوي‌ ترشحي‌ و غده‌اي‌ است‌كه‌ تقريبا براي‌ هميشه‌ در مردان‌ به‌ يك‌صورت‌ باقي‌ مي‌ماند. اما در دختران‌هنگام‌ بلوغ‌ جنسي‌ پستانها حجيم‌مي‌شود و پس‌ از ازدواج‌ در دوران‌حاملگي‌ (به‌ ويژه‌ زمان‌ شيردهي‌)بزرگتر مي‌شود; اين‌ رفتار پستان‌ درواقع‌ پاسخي‌ است‌ به‌ مقادير مختلف‌هورمونهاي‌ جنسي‌ در خون‌.
    هر پستان‌ غير از اينكه‌ غده‌ منفرد است‌خود از 15 تا 20 قطعه‌ يا لوب‌ ساخته‌شده‌ است‌ كه‌ هر يك‌ از اين‌ قطعات‌مجراي‌ جداگانه‌اي‌ دارد و به‌ نوك‌پستان‌ بازمي‌ شود، اين‌ ساختمان‌غده‌اي‌ در داخل‌ بافتي‌ از چربي‌ جاي‌گرفته‌ است‌ كه‌ شكل‌ پستان‌ را تأمين‌مي‌كند و لوب‌ها يا قطعات‌ نيز به‌ وسيله‌رشته‌هايي‌ از بافت‌ فيبري‌ از هم‌ جدا وپشتيباني‌ مي‌شوند.

    سرطان‌ پستان‌ چيست‌؟
    سرطان‌ پستان‌ مي‌تواند همه‌خصوصيات‌ ديگر سرطانها را داشته‌باشد. تومور و غده‌ پستان‌ معمولاسلولهاي‌ كيسه‌هاي‌ شيري‌ يا لوله‌هاي‌شيري‌ را گرفتار مي‌سازد، اما درمواردي‌ ساختارهاي‌ پشتيباني‌ كننده‌پستان‌ نيز منشاء غده‌هاي‌ بدخيم‌مي‌شوند، اين‌ سرطان‌ ممكن‌ است‌ دردرون‌ مجراي‌ لوله‌ رشد كند و خيلي‌زود نشانه‌ خود را به‌ صورت‌ خونريزي‌از نوك‌ پستان‌ آشكار نمايد; همچنين‌ممكن‌ است‌ اين‌ نوع‌ سرطان‌ به‌ صورت‌توده‌اي‌ در داخل‌ بافت‌ پستان‌ رشد كندكه‌ در اين‌ صورت‌ معمولا سفت‌ وسخت‌ خواهد بود، هر چند ممكن‌ است‌توده‌ سرطاني‌ مانند بعضي‌ از انواع‌تورمورها نرم‌ هم‌ باشد.

    عوامل‌ خطرساز:
    1 – سابقه‌ قبلي‌ سرطان‌ پستان‌ در فرد
    2 – سابقه‌ مشهود سرطان‌ پستان‌ درفاميل‌ :
    اگر بيش‌ از يك‌ نفر از بستگان‌ درجه‌اول‌ (مادر- خواهر) يك‌ زن‌، سرطان‌پستان‌ داشته‌اند وي‌ بايد از نظر احتمال‌ابتلا به‌ سرطان‌ خود را در معرض‌ خطربيشتري‌ بداند.
    3 – سن‌ نامناسب‌ در اولين‌ بارداري‌:
    زناني‌ كه‌ نخستين‌ حاملگي‌ شان‌ پس‌ از30 سالگي‌ است‌ و زناني‌ كه‌ هرگزكودكي‌ به‌ دنيا نياورده‌اند بيشتر درمعرض‌ خطر ابتلا به‌ سرطان‌ قراردارند.
    4 – رژيم‌ غذايي‌ پرچربي‌
    5 – قاعدگي‌ زود هنگام‌ و يائسگي‌ديررس‌ احتمال‌ خطرسرطان‌ پستان‌ راافزايش‌ مي‌دهد.
    6 – هورمون‌ استروژن‌، (به‌ خصوص‌مصرف‌ آن‌ در دوران‌ يائسگي‌).

    چگونه‌ مي‌توان‌ در برابرسرطان‌ پستان‌ از خودمحافظت‌ كرد؟
    سرطان‌ پستان‌ از جمله‌ بيماريهاي‌ شايع‌در بين‌ زنان‌ است‌، اين‌ بيماري‌ به‌ رغم‌انتشار گسترده‌ به‌ موقع‌ قابل‌ شناسايي‌است‌ و معالجه‌ قطعي‌ دارد، كه‌ مي‌توان‌به‌ روشهاي‌ علمي‌ از پستانها محافظت‌كرد.

    ماموگرافي‌:
    روشي‌ است‌ كه‌ در آن‌ معاينه‌ فيزيكي‌،توسط فردي‌ حرفه‌اي‌ انجام‌ مي‌گيرد.ماموگرام‌، راديوگرافي‌ ويژه‌اي‌ از پستان‌است‌ كه‌ در آن‌ از مقدار بسيار ناچيزاشعه‌ ايكس‌ استفاده‌ مي‌شود. اين‌ دوروش‌ معاينه‌ و ماموگرافي‌ به‌ كمك‌ هم‌موجب‌ تشخيص‌ زودتر سرطان‌ پستان‌خواهد شد.

    خودآزمايي‌ پستان‌:
    همه‌ زنان‌ خصوصا زنان‌ بالاي‌ 40 سال‌بايد به‌ طور منظم‌ هر ماه‌ در يك‌ روزمعين‌ پستانهاي‌ خود را معاينه‌ كنند واين‌ كار را حتي‌ بعد از يائسگي‌ نيز ادامه‌دهند. اصول‌ و پايه‌ اين‌ كار شامل‌معاينه‌ تمام‌ بافت‌ پستانها و زير بغل‌است‌ كه‌ با كف‌ انگشتان‌ دست‌ اجرامي‌شود; همچنين‌ علاوه‌ بر لمس‌ پستانهاتوصيه‌ مي‌شود كه‌ با نگاه‌ كردن‌ به‌پستانها آنها را به‌ صورت‌ عيني‌ معاينه‌ وبه‌ وجود هر نوع‌ تفاوت‌ در آنها توجه‌كنند.

    مواردي‌ كه‌ بايد در پي‌ يافتن‌آنها باشيد به‌ شرح‌ زيراست‌:
    

 • شايع‌ترين‌ نشانه‌ سرطان‌ برآمدگي‌ ياتوده‌اي‌ است‌ كه‌ توسط پزشك‌ يا فردحرفه‌اي‌ كشف‌ مي‌شود و بندرت‌دردناك‌ است‌.
      
 • نشانه‌ ديگر، خونريزي‌ از نوك‌پستان‌ است‌ و در سرطانهايي‌ كه‌ به‌درون‌ مجاري‌ شير گسترش‌ مي‌يابد رخ‌مي‌دهد.
      
 • بروز تغييراتي‌ در حاشيه‌ وكناره‌هاي‌ پستان‌ كه‌ قبلا وجود نداشته‌است‌. اختلاف‌ اندازه‌ يا شكل‌ دوپستان‌، فرورفتن‌ نوك‌ پستان‌ به‌ داخل‌و يا به‌ درون‌ كشيده‌ شدن‌ پوست‌ روي‌پستان‌ به‌ نحوي‌ كه‌ پستان‌ را شقه‌ كندنيز از نشانه‌هاي‌ مهم‌ سرطان‌ پستان‌محسوب‌ مي‌شود.
      به‌ هر حال‌ بايد به‌ خاطر داشته‌ باشيد كه‌بعضي‌ از نشانه‌ها ممكن‌ است‌ حاكي‌ ازبيماري‌ ديگري‌ غير از سرطان‌ باشد،بنابراين‌ ضمن‌ اينكه‌ به‌ محض‌ كشف‌ هريك‌ از اين‌ نشانه‌ها بي‌درنگ‌ به‌ پزشك‌مراجعه‌ مي‌كنيد بايد در خاطرتان‌ باشدكه‌ بيشتر تشخيص‌هاي‌ احتمالي‌ مربوطبه‌ يك‌ بيماري‌ نسبتا ساده‌ است‌ و نه‌سرطان‌.
 •     تدابير درماني‌ :
      1 – جراحي‌
      2 – هورمون‌ درماني‌
      3 – پرتودرماني‌ (راديوتراپي‌ )
      4 – شيمي‌ درماني‌ (كموترابي‌).
 •     نتايج‌ حاصله‌ از درمان‌:
      اگر سرطان‌ پستان‌ را آن‌ گاه‌ كه‌ هنوزمحدود به‌ خود پستان‌ است‌ و گسترش‌نيافته‌ شناسايي‌ و درمان‌ كنند، ميزان‌بقاي‌ عمر بيمار* در حدود 90 درصدخواهد بود.
      اگر شناسايي‌ سرطان‌ خيلي‌ زود و درآغاز ابتدايي‌ترين‌ مرحله‌اش‌ باشدممكن‌ است‌ درمان‌ موضعي‌ برايش‌كافي‌ باشد و به‌ روشهاي‌ جراحي‌ريشه‌اي‌ احتياجي‌ نباشد; بنابراين‌شناسايي‌ به‌ موقع‌، خيلي‌ مهم‌ است‌.
      اگر سرطان‌ از پستان‌ فراتر رفته‌ و به‌گره‌هاي‌ لنفي‌ زير بغل‌ گسترش‌ يافته‌باشد، ميزان‌ بقاي‌ پنج‌ ساله‌ بيمار به‌حدود 65 درصد كاهش‌ مي‌بايد، اما اگرگسترش‌ تومور خيلي‌ وسيع‌ باشد اميدكمتري‌ به‌ بهبود بيمار خواهيم‌ داشت‌.
 •     نكات‌ ضروري‌ :
      1 – سرطان‌ پستان‌ شايعترين‌ سرطان‌زنان‌ است‌ و علي‌رغم‌ اين‌ واقعيت‌ كه‌در صورت‌ تشخيص‌ به‌ موقع‌ شانس‌علاج‌ آن‌ بسيار بالاست‌ هنوز هم‌شايعترين‌ علت‌ مرگ‌ ناشي‌ از سرطان‌در زنان‌ است‌.
      2 – اگر چه‌ دليل‌ معتبري‌ در دست‌نيست‌ كه‌ رعايت‌ رژيم‌ غذايي‌ بتواندجلوي‌ سرطان‌ پستان‌ را بگيرد، اماعاقلانه‌ است‌ كه‌ از مصرف‌ چربي‌ بيشتراز حد پرهيز و وزن‌ مطلوب‌ بدن‌ حفظشود.
      3 – شناخت‌ به‌ موقع‌ سرطان‌ حايزاهميت‌ بسياري‌ است‌. ماموگرافي‌ ومعاينه‌ پستان‌ بسيار مهم‌ است‌.
      4 – اگر شما در معرض‌ خطر بيشتري‌از نظر احتمال‌ ابتلا به‌ سرطان‌ پستان‌هستيد بايد به‌ سراغ‌ پزشك‌ برويد وبرنامه‌ مؤثري‌ براي‌ مراقبت‌ از خوددريافت‌ كنيد.
      5 – در صورت‌ پيداكردن‌ هر گونه‌برآمدگي‌، توده‌ يا تغييرات‌ ديگر درپستان‌ بي‌درنگ‌ به‌ پزشك‌ مراجعه‌كنيد.
      
      *
  ميزان‌ بقاي‌ پنجساله‌ بيمار = شاخصي‌ است‌ در تعيين‌ پيش‌ آگهي‌ بيماري‌ بعد از تشخيص‌ هر نوع‌ سرطان‌
  ****
 • جهت مطالعه در رابطه با این موضوع بر روی مقالات زیر کلیک کنید:
 • 1- سرطان خون ( لوسمی)
 • 2- سرطان معده
 • 3- سرطان روده بزرگ  
 • 4- سرطان معده را بشناسیم
 • 5- سرطان چیست؟
 • 6- سرطان پستان
 • 7- سرطان پروستات
 • 8- سرطان حنجره
 • همچنین بررسی کنید

  زگیل تناسلی چیست؟

  زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

  بروسلوز

  بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …