خانه / اخبار اجتماعي / از سوي وزير بهداشت صورت گرفت : تفويض اختيارات جديد به مدير عامل سازمان انتقال خون 18/7/84

از سوي وزير بهداشت صورت گرفت : تفويض اختيارات جديد به مدير عامل سازمان انتقال خون 18/7/84

از سوي وزير بهداشت صورت گرفت

تفويض اختيارات جديد به مدير عامل سازمان انتقال خون

با توجه به حساسيت خدمات سازمان انتقال خون ايران و ضرورت تامين به موقع مواد و تجهيزات مورد نياز، از سوي وزير بهداشت اختياراتي جديد به مديريت اين سازمان تفويض شد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، به اين وسيله اختيارات مربوط به بررسيهاي كمي و كيفي وضعيت مواد و تجهيزات و نيز عمليات اعتبارات اسنادي از قبيل افتتاح، تمديد، اصلاح، ابطال و ترخيص، از سوي كامران باقري لنكراني،وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به حسن ابوالقاسمي مديرعامل سازمان انتقال خون تفويض شد.

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

فقر و مشكلات مالی موجب می شود که مغز کندتر و ضعیفتر عمل کند

پژوهشگران تازه‌ای توسط محققان دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد درگیر شدن در مسائل و مشکلات مالی …