با توجه به کاهش بودجه سلامت ، ایران در بخش بهداشت و درمان پس روی خواهد داشت

در بودجه سال ۱۳۸۶ ایران در بخش سلا‌مت ، جمعا ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال معادل هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده، این در حالی است که اعتبارات این بخش در سال ۸۵ بالغ بر ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.

 

 به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز  ،  در لا‌یحه بودجه سال ۸۶ با رشد ۳۰ درصدی اعتبارات بخش بهداشت و درمان مواجه هستیم. این درحالی است که به گفته عیوض حیدرپور مخبر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلا‌می‌براساس بودجه سال آینده، ۷۰ درصد هزینه‌های درمان به مردم تحمیل خواهد شد. براساس این گزارش‌به رغم برنامه توسعه چهارم که دولت را ملزم به کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلا‌مت تا۳۰ درصد می‌کند، عیوض حیدرپور، مخبر کمیسیون بهداشت مجلس معتقد است: در صورت تصویب لا‌یحه بودجه سهم مردم از هزینه‌های سلا‌مت به ۷۰ درصد در سال آینده افزایش می‌یابد. متاسفانه لا‌یحه بودجه سال آینده توجه کافی را به بخش سلا‌مت ندارد و کمیسیون تلفیق مجلس نیز نگاه سلا‌مت محور به بودجه‌ریزی کشور ندارد به همین علت در جلسه کمیسیون بهداشت مجلس تصمیم گرفته شده نمایندگان کمیسیون بهداشت حاضر در کمیسیون تلفیق برای جلوگیری از افزایش سهم مردم از هزینه‌های سلا‌مت تا ۷۰ درصد و جبران کسری‌های بخش بهداشت و درمان با جدیت بیشتری وارد عمل شوند.به گزارش فارس وی اضافه کرد: ‌برآورد اولیه ما این است که برای حفظ وضع موجود بخش سلا‌مت در سال آینده حداقل با ۶۰۰ میلیارد تومان کسری مواجه هستیم در زمان حاضر ۵۶ تا ۶۰ درصد هزینه‌های سلا‌مت را مردم از جیب خود می‌پردازند اما با توجه به بودجه سال آینده و کمبودهای بخش سلا‌مت در آن سهم مردم از این هزینه‌ها تا ۷۰ درصد افزایش می‌یابد و این امر فشار هزینه‌های سلا‌مت بر دوش مردم و هزینه‌های تحمل ناپذیر سلا‌مت را افزایش می‌دهد.

بی توجهی به جانبازان شیمیایی در بودجه

وی گفت: مسئله دیگری که در بودجه سال آینده مورد بی توجهی قرار گرفته است سلا‌مت مصدومان شیمیایی دوران دفاع مقدس است که تا سال ۸۳ تحقیق برای تامین سلا‌مت آنها در بودجه ردیف داشت اما از دو سال پیش این بودجه‌ها توسط سازمان مدیریت حذف شده و برای سال آینده نیز پژوهشکده مصدومان شیمیایی که مصوب شورای گسترش وزارت بهداشت است بودجه ندارد. وی ادامه داد: بر اساس تبصره‌ای که قبلا‌ در قانون بودجه تا سال ۸۳ بود پنج درصد بودجه پژوهشهای پایه‌ای وزارت بهداشت صرف تحقیق در مورد سلا‌مت جانبازان شیمیایی می‌شد. وی گفت: حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار جانباز شیمیایی شدید و ۱۵۰ هزار جانباز شیمیایی متوسط که وضع آنها ممکن است در آینده وخیم شود در کشور داریم.

اعتبارات بیماران خاص در سال آینده

حیدرپور اضافه کرد: ‌اعتبارات مربوط به بیماران خاص و بیماریهای صعب العلا‌ج و یارانه داروهای آنها نیز در بودجه سال آینده با وجود افزایش چشمگیر هزینه دارویی آنها و ایجاد روشهای جدید درمانی هیچ افزایشی نیافته است و همان اعتبار ۲۲۴ میلیارد تومانی یارانه دارو و ۱۷۰ میلیارد تومانی درمان این بیماران تکرار شده است. وی گفت: طرح مجلس برای جبران ۴۷۰ میلیارد تومان کسری وزارت بهداشت که اعتبار آن از محل صندوق ذخیره ارزی تامین می‌شود مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و اجرای آن امروز از سوی مجلس به دولت ابلا‌غ می‌شود، گر چه پس از این مصوبه دولت با اصلا‌حیه‌ای بر بودجه این مقدار اعتبار را به اعتبارات وزارت بهداشت اضافه کرد اما با وجود این وزارت بهداشت سال آینده با ۶۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه مواجه می‌شود.

سرانه درمان در سال ۸۶ رشد منفی دارد

مخبر کمیسیون بهداشت مجلس اضافه کرد: در مورد سرانه درمان نیز به نظر می‌رسد سرانه درمان سال آینده که در بودجه سال آینده تصویب خواهد شد حدود شش تا هفت درصد نسبت به سرانه ۳۹۵۰ تومانی امسال بیشتر است و رقمی حدود ۴۴۰۰ تومان برای سرانه درمان تعیین شده است اما با توجه به تورم حدود ۱۲ درصدی که به طور رسمی از سوی دولت اعلا‌م شده است حداقل با ۷ درصد رشد منفی در سرانه درمان سال آینده مواجه هستیم. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: محاسبات ما نشان می‌دهد برای ارائه خدمات بهداشتی‌درمانی مناسب به مردم سرانه درمان باید به ۱۰ هزار تومان افزایش یابد و این در حالی است که شورای عالی بیمه البته بدون اینکه مصوبه رسمی داشته باشد رقم ۸۵۰۰ تومان را به عنوان سرانه درمان برای سال آینده برای ارائه حداقل خدمات مناسب سلا‌مت به مردم قبول کرده است.

همچنین بررسی کنید

هشدار وزارت بهداشت ایران : عفونت های روده ای در راه است ، توصیه های بهداشتی را جدی بگیرید

سازمان بهداشت جهانی ( WHO ) در گزارشی جدید بر ضرورت کنترل اپیدمی چاقی در جهان تاکید کرد