خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / پاسخنامه آزمون دستیاری ( بر اساس نظرات متخصصین مدرس در آموزش گاه های دستیاری در ایران)

پاسخنامه آزمون دستیاری ( بر اساس نظرات متخصصین مدرس در آموزش گاه های دستیاری در ایران)

همکار محترم

پاسخنامه آزمون دستیاری سال ۱۳۸۶ صبح شنبه ۴/۱۲/۸۶ در این سایت پزشکان بدون مرز درج خواهد شد . همچنین حداقل نمرات قبولی در آزمون دستیاری پزشکی همانند سالهای گذشته در آینده نزدیک در سایت درج خواهد شد .

با تشکر

دفتر پیگیری آزمون های گروه پزشکی

     سایت پزشکان بدون مرز

************************************

*******************************

پاسخنامه زیر که  مربوط به آزمون سال 1385 می باشد ،  بر اساس نظرات مدرسین آموزش گاه های دستیاری تهیه شده است و ممکن است با نظر دبیرخانه آموزش پزشکی  یکی  نباشد  ، لازم به ذکر است کلید اولیه از سوی دبیرخانه آموزش پزشکی فردا بعد از ظهر اعلام و در این سایت قرار خواهد گرفت  .

همچنین با توجه به سوالات مکرر همکاران به اطلاع می رسانیم ، حداقل نمرات قبولی در رشته و سهمیه های گوناگون مانند سالهای گذشته  طی روزهای آینده در سایت اعلام خواهد شد.        

            دفتر پیگیری آزمون های دستیاری              

              ” سایت پزشکان بدون مرز”

داخلي

1- جواب : نارسايي كليه

2-جواب : T(8:21)    

3-جواب : پيگيري بيمار

4- جواب : كمبود فاكتور XIII

5- جواب : FFP  

6- 2 ماژور + 1 مينور

7- سفترياكسون يك گرم هر 12 ساعت

8- آلوپورينول در پايين آوردن اسيد اوريك بالاي سرم ناشي از اختلال كليرانس موثر مي باشد .

9- متوتركسات

10- مهاركننده هاي تبديل آنژيوتانسين

11- C-ANCA در اين بيماران در اغلب موارد مثبت است .

12- غضورف تخريب شده

13- بيماري هاي ايسكميك قلب

14- كلاسII

15- كليك سيستوليك حين دم تشديد مي يابد .

16- در افراد بالاي 75 سال سبب كاهش بيشتر مرگ و مير مي شود .

17- اغلب در 3 ماهه دوم حاملگي تا يك ماه پس از زايمان ديده مي شود

18- افزايش تروپونين بدون افزايش CK-MB

19- هپاتيتB

20- شنت پورتو سيستميك داخل كبدي

21- ASCA  مثبت بيشتر به نفع بيماري كرون است .

22- EUS

23 – در FAP پوليپ معده ديده مي شود

24- شروع درمان زخم پپتيك و ترخيص بيمار

25- انجام سينتي گرافي راديونوكلايد گيرنده سوماتوستاتين

26- پلاسمافرز

27- هيپوكالمي

28-تجويز كلستيرامين

29- ANTI GBM ANTIBODY  

30-محدوديت آب

31- 125/75

32- high anion gap metaboloc acidosis + respiratory acidosis

33- متاكولين

34-افزايش 15 درصد در نسبت حجم بازدمي با فشار ثانيه اول به vital capasity

35- CTSCAN ريه

36- پنوموكوك

37- افزايش حجم باقي مانده

38- سفترياكسون + ازيترومايسين

39- كيفواسكوليوز

40- اسكن تيروييد

41- افراد بالاي 45 سال در صورت عدم وجود فاكتو ر خطر بايد هر 3 سال آزمايش قند خون ناشتا انجام دهند .

42- قابل محاسبه نمي باشد .

43- در مقادير 3-6 گرم معمولا موجب كاهش تري گليسيريد مي شود .

44- اندازه گيري مقادير كورتيزول ACTH  الدوسترون بيمار و درمان با هيدروكورتيزون وريدي

45- افزايش مقدار داروي مصرفي

 جراحي

46- سونوگرافي داپلكس

47- بيوپسي انسزيونال

48- CORE NEEDLE BIOPSY از ضايعه فوق تحت گايد

49- تجويز واكسن يادآور پنوموكوك هر 5 6 سال

50- لوبكتومي اسمكتومي

51- angiography

52 – ترانسفرين

53- آناليز گازهاي خوني شرياني

54- احتياج به جراحي دارد

55- crico thyroidotomy

56- reidels thyroiditis

57- عمل جراحي فوندوپليكاسيون nissen توصيه مي شود .

58- دبريدمان وسيع

59- اتفوزيون 2 ليتر سرم كريستالوييد به صورت free

60- انجام كوله سيستكتومي در همان بستري در 2 3 روز آينده

61- ct scan اسپيرال ديناميك

62- 6 ماه ديگر گرافي سينه مي گيريم .

63- فقط واكسن هاري بايد تجويز شود .

64- وارفارين

65- بيمار ضايعات.نخاعي حاد كه در 8 ساعت اول پس از ضربه مراجعه مي كند .

66- آنژيوگرافي عروق گردن و سپس عمل جراحي

67- افراد مسن و الكليك در ريسك بالايي از هماتوم حاد سابدورال پس از ضربه به سر هستند .

68- مترونيدازول خوراكي براي تكميل درمان اين بيمار لازم است .

69- توراكوسكوپي

 كودكان

70- استفاده از آسيكلووير وريدي

71- متهموگلوبينمي

72- chronic villus sampling DNA ANALYSE

73- اطمينان بخشي به والدين و ارزيابي مجدد

74- سه

75 –HPS 

76- پنوموكوك

77- سندرم تورت

78- اصلاح روش شيردهي

79- هيپرانسولينمي ناشي از تحريك سلول هاي بتاي پانكراس

80- تومور كاذب مغزي

81- TRUNCUS ARTERIOSOS

82- تروموبوفلبيت وريد پورت

83- administration of antitoxin

84- واكسن هپاتيت ب در 4 نوبت اجرا شود .

85- hyperbaric o

86- tay-sachs

87- chest tube مي گزاريم .

88- آهن

89- پوسته ريزي اطراف ناخن ها

90- اكوكارديوگرافي

91- تعيين اثر استروژن

92- ENCOPRESIS

93- PEER  بالاتر از 70.80 درصد مقدار قابل پيش بيني است .

94- PCR ويروس هرپس سيمپلكس

95- TALIPES EQUINOVARUS

 زنان

96- 9 ساعت – 1 ساعت

97- 150 20 هفته triple test

98- ادم محيطي مادر

99- تجويز كرم استروژن موضعي و تكرار پاپ اسمير

100- پروژسترون سرم بيش از 3ng/ml نشان دهنده وقوع تخمك گذاري است .

101- درمان تزريقي همراه با آسيكلووير ممنوع است

102- hiv

103- مداخله اي لازم نيست .

104- بطور كامل از طريق سيتوپلاسم تخمك به ارث مي رسد .

105- كاهش DHEAS

106- بيوپسي آندموتر

107- ساكشن كورتاژ

108- كولپوسكوپي

109- تحت نظر مي گيريم

110- سزطان آندومتر

111- بيماران با سابقه PCO

112- پركاري تيروييد

113- منارك زودرس

 اعصاب

114 – نگاه به بالا و داخل

115- اين بيمار خاص در مجموع پيش آگهي بهتري نسبت به ساير مبتلايان به اين بيماري دارد

116- ميوزيت آنكلوزيون بادي

117- كماي متابوليك

118- پرولاكتين

119- فيبروماسكولر ديسپلازي

120 – سرگيجه شديد و متناوب

121- تجويز آنتي بيوتيك – انجام CT  – سپس LP  و در صورت غير طبيعي بودن CSF  ادامه درمان

 عفوني

122- 12

123- PRIMARY HSV INFECTION

124- تجويز ريفامپين و داكسي سايكلين به مدت 3 هفته

125- نياز به پروفيلاكسي ندارد

126- 12 و 6 هفته

127- باسيلوس سريوس

128- كشت مايع نخاع براي هرپس

129- شستوشي مثانه به آموفوتريپسين B

130- نيازي به درمان ندارد .

131- لام خون محيطي + كشت خون

 رادويولوژي

132- ساب هپاتيك

133- VCUG—IVP- اسكن 

134- متساتاز به ريه

135- كارسينوم سينوس فرونتال

136- پرتز

137- 1- وريد طحالي 2- شريان مزانتريك فوقاني 3- وريد پورت 4- مجراي كولدوك

 آسيب شناسي

138- T(15.17

139- HEPATITIS G VIRUS

140- افزايش خطر ابتلا به INTESTINAL T CELL LYPPHOMA

141- از نظر ميكروسكوپي شباهت به ديس ژرمينوماي تخمدان دارد .

142- SMALL CELL CARSINOMA

143- ساختمانهاي پاپيلري با اجسام PSAMMOMA در اين تومور بارز است .

144- PLEOMORPHIC ADENOMA

145- 18-24 ساعت

146- درگيري دستگاه گوارش به صورت ندول هاي زير مخاطي شبه پوليپي در اين بيماران شايع است .

147- PILODYTIC

 روانپزشكي

148- كلدزاپين

149- از ماه 4 بارداري ليتيوم را تجويز مي كنيم و در دوره شير دهي قطع مي كنيم .

150- مسخ شخصيت

151- تمركز

152- عدم حفظ روابط

153- hypochondracal delusion

154- زني كه همسرش بدنبال ابتلا به سرطان از چندين سال قبل و كوماي 10 روزه فوت مي كند .

155- آقاي 70 ساله مبتلا به اپي لپسي كه تنها زندگي مي كند و ..

پوست

156- l-tropica

157- مصرف كورتيكوستروييد موضعي

158- بثورات نوري پلي مرفيك

159- discoiid eczema

160- RPR

161- ليكن پلان

ارتوپدي

162- خلف به گردن فمور

163- تحت نظر گرفتن به مدت 3 ماه ديگر

164- بيم مهره هاي 5 و 6 گردن

165- ….

166- GIANT CELL TUMOR  

167- استراحت در بستر به مدت يك ماه و سپس راه اندازي بيمار

168- VERTICAL COMPRESSION

169- آزاد سازي عضله استرنوكليدوماستوييد از ناحيه اتصال ديستال

ارولوژي

170- حالب اكتوپيك

171- بيوپسي سوزني پروستات

172- adult polycistic kidney disease

173- anticholinergic medication

174- سيستوسكوپي و بيوپسي توده

175- انماي نرمال سالين سرد

چشم

176- اندازه گيري فشار داخل چشم

177- اختلالات كياسما

178- hemifacial spasm

179- به حلقه رسوب آهن در اطراف قاعده مخروط گفته مي شود .

180- عدم درگيري همزمان مردمك چشم راست

181- natamycin

گوش – حلق -بيني

182- ABR

183- استفاده از استروييد هاي سيستميك بعد از مشاهده ضعف عضلاني

184- تجويز آنتي بيوتيك

185- آپنه محيطي

186- كريكوتيروتومي

187- ندول طناب صوتي

آمار

188- انتخاب

189- 1+ab -a-b

190- 40

191- احتمال اينكه فرض صفر رد شود در حاليكه درست است .

192- strangth

193- صفر

فارماكولوژي

194- آريتمي بطني

195- كلاريترومايسين + اتامبوتول + ريفابيوتين

196- سايكوز

197- hydralasin  

198- سفترياكسون

199- reloxifen

200- timolol

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری 13 اسفند 1388 ( سي و هفتمين دوره ) آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه …