خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / كليد سؤالات آزمون پذيرش دستيارتخصصي پزشكي اعلام شده از طرف دبيرخانه آزمون (گروه ‍‍ ‍C)

كليد سؤالات آزمون پذيرش دستيارتخصصي پزشكي اعلام شده از طرف دبيرخانه آزمون (گروه ‍‍ ‍C)

سوال پاسخ
1 الف
2 ج
3 د
4 الف
5 ب
6 ج
7 د
8 ب
9 ب
10 ج
11 ج
12 ج
13 ج
14 ج
15 ج
16 د
17 ج
18 الف
19 ب
20 الف
21 ب
22 ج
23 ب
24 د
25 الف
26 ب
27 الف
28 ب
29 د
30 الف
31 ب
32 د
33 ج
34 د
35 ب
36 الف
37 ج
38 الف
39 ب
40 الف
41 د
42 د
43 ج
44 ب
45 ب
46 الف
47 الف
48 د
49 د
50 ب

گروه 

 

سوال پاسخ
151 د
152 ب
153 ب
154 د
155 ج
156 ب
157 د
158 ب
159 د
160 الف
161 الف
162 ج
163 ج
164 ج
165 د
166 ب
167 د
168 الف
169 الف
170 د
171 د
172 ج
173 ب
174 الف
175 د
176 الف
177 ج
178 ب
179 الف
180 الف
181 ب
182 ج
183 ب
184 ج
185 ج
186 د
187 د
188 الف
189 ب
190 د
191 د
192 ج
193 د
194 ج
195 د
196 ج
197 الف
198 ب
199 د
200 ج

سوال پاسخ
101 ب
102 د
103 ج
104 ب
105 د
106 ج
107 ج
108 ج
109 الف
110 ب
111 ج
112 الف
113 ج
114 ب
115 ج
116 ب
117 ب
118 الف
119 ج
120 د
121 الف
122 ب
123 د
124 الف
125 ب
126 الف
127 ب
128 الف
129 د
130 ب
131 الف
132 ب
133 الف
134 الف
135 ج
136 ب
137 د
138 ب
139 الف
140 د
141 د
142 الف
143 د
144 ب
145 ج
146 الف
147 ج
148 ج
149 الف
150 ج

سوال پاسخ
51 د
52 ب
53 الف
54 الف
55 الف
56 ج
57 د
58 ج
59 الف
60 ب
61 ب
62 الف
63 د
64 ب
65 د
66 الف
67 الف
68 ب
69 ب
70 ب
71 ج
72 ب
73 الف
74 الف
75 الف
76 ج
77 الف
78 د
79 ب
80 ب
81 د
82 الف
83 ج
84 ج
85 الف
86 ج
87 الف
88 د
89 الف
90 ب
91 د
92 الف
93 ج
94 ج
95 ج
96 د
97 ج
98 ج
99 ب
100 د

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری 13 اسفند 1388 ( سي و هفتمين دوره ) آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه …