خانه / تاریخ پزشکی / ۱۴‬اسفند ماه برابر با پنجم مارس ‪ ۲۰۰۷‬است. ‪ ۴۴۹‬سال پيش در چنين روزي دخانيات به اروپايي‌ها معرفي شد.**پنجم مارس ‪ ۱۸۳۰‬نيز “ژول ماري” فيزيولوژيست فرانسوي كه دستگاه “نبض نگار”(اسفگمو گراف)را ساخت به دنيا آمد.

۱۴‬اسفند ماه برابر با پنجم مارس ‪ ۲۰۰۷‬است. ‪ ۴۴۹‬سال پيش در چنين روزي دخانيات به اروپايي‌ها معرفي شد.**پنجم مارس ‪ ۱۸۳۰‬نيز “ژول ماري” فيزيولوژيست فرانسوي كه دستگاه “نبض نگار”(اسفگمو گراف)را ساخت به دنيا آمد.

دوشنبه، ‪ ۱۴‬اسفند ماه برابر با پنجم مارس ‪ ۲۰۰۷‬است. ‪ ۴۴۹‬سال پيش در چنين روزي دخانيات به اروپايي‌ها معرفي شد.

“فرانسيسكو فرناندز”، توتوني را كه از كوبا به اروپا آورده بود، در اين روز به صورت سيگار به اروپائيان معرفي كرد.

قبلا توتون را در چپق مصرف مي‌كردند. توتون از گياهان بومي قاره آمريكا است كه كريستف كلمب درسفر اول خود به اين قاره در سال ‪ ۱۴۹۲‬در كوبا متوجه آن شد.

كريستف كلمب مشاهده كرده بود كه بوميان دود برگ‌هاي خشك شده توتون را استنشاق مي‌كنند و نوعي حالت انبساط به آنان دست مي‌دهد.

هيچ كس گمان نمي‌كرد، اين گياه كه نخست به اروپا و سپس به ساير نقاط منتقل شد، روزي از سوي سازمان جهاني بهداشت به عنوان قاتل شماره يك انسان و عامل بيماري‌هاي صعب العلاج از جمله سرطان معرفي شود.

تلاش‌هاي نيم قرن اخير براي كاهش استعمال سيگار جز در چند كشور پيشرفته موثر واقع نشده است.

پنجم مارس ‪ ۱۸۳۰‬نيز “ژول ماري” فيزيولوژيست فرانسوي كه دستگاه “نبض نگار” (اسفگمو گراف) را ساخت به دنيا آمد.

نبض نگار وسيله‌اي است كه امواج نبض و تغييرات فشارخون را ثبت مي‌كند.

اين وسيله هنوز نيز با تغييراتي مورد استفاده است.

‪ ۱۶۱‬سال پيش در چنين روزي نيز “ادوارد ژوزف لويي ماري وان بندن” جنين شناس و سلول شناس بلژيكي متولد شد.

وي كاشف ثابت بودن تعداد كروموزوم‌ها در جانداران و نصف بودن اين تعداد در سلول‌هاي جنسي است.

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل