خانه / اخبار تغذیه / دستور طلائي پيشگيري از مسموميت غذايي:” پختن غذا و خوردن آن در همان روز “

دستور طلائي پيشگيري از مسموميت غذايي:” پختن غذا و خوردن آن در همان روز “

دستور طلائي پيشگيري از مسموميت غذايي:” پختن غذا و خوردن آن در همان روز “  ” كودكانتان را در برابر سموم محافظت نمائيد”

 ” مسموميت در كودكان مي تواند بسيار خطرناك باشد”

كودكان 1 تا 3 ساله، پر خطرترين گروه سني از نظر بروز مسموميت هستند.كودكان خردسال ممكن است هر چيزي را به دهان ببرند. اين عمل بخشي از آموزش و درك اين گروه سني از محيط اطرافشان است. بسياري از محصولات خانگي مي توانند در صورت بلعيده شدن و تماس با پوست و چشم و يا در صورت تنفس، سمي باشند.

مثالهاي شايع:

داروها: ويتامين ها و مواد معدني، داروهاي سرماخوردگي، داروهاي ضد حساسيت و آسم، بروفن، استامينوفن و داروهاي بدون نسخه.

محصولات خانگي: نفتالين، مواد جلا دهنده، لوله بازكن، علف كش، سموم حشره كش و جونده كش (مرگ موش)، جوهر نمك، تينر، مواد شوينده، مواد سفيد كننده و لك بر، ضديخ، محلول شيشه پاك كن، بنزين، نفت و چسب ها.  نكات طلايي  پيشگيري از مسموميت:

¯ پرستار كودكتان را از ميزان داروي مصرفي كودك مطلع كنيد تا دوز تكراري به وي ندهد.

¯ كيف دستي، ساك خريد و كيسه هاي نايلوني را دور از دسترس كودكان قرار دهيد. ممكن است داخل آنها وسايلي باشد كه توسط كودك بلعيده شود و يا كودك ضمن بازي آنها را روي سر خود كشيده و سبب خفگي وي شود.

¯ گلها و گياهان آپارتماني را دور از دسترس كودكان قرار دهيد و هنگام بازي كودكان در فضاي باز مراقب آنها باشيد تا توسط گلها و گياهان سمي، مسموم نشوند. نام گياهان خانگي را به خاطر بسپاريد و آن را روي برچسبي كنار آنها بنويسيد. بسياري از گياهان و گلهاي آپارتماني سمي هستند و تماس پوست با آنها و يا به دهان بردن آنها منجر به مسموميت كودكان مي شود.

¯    ظروف خالي مواد شوينده و پاك كننده ممكن است حاوي مقادير كمي از مواد شيميايي باشند. قبل از دور انداختن ظروف، آنها را با آب كافي شستشو دهيد. اصول ايمن سازي خانه از نظر بروز مسموميت :

¯       محصولات مضر را در كمدهاي داراي قفل و دور از ديد و دسترس كودكان قرار دهيد.

¯       درب كمدهايي كه در آن مواد شيميايي خطرناك را نگه مي داريد با قفل يا طناب محكم نمائيد.

¯       در هنگام بروز مسائل و مشكلات خانوادگي، بيشتر مراقب كودكان باشيد. در اين شرايط كودكان آسيب پذيرترند.¯    هميشه پس از استفاده از مواد شيميايي سريعاً درب آن را ببنديد، ولي بدانيد هيچ ظرف دربسته اي از دسترسي كودكان در امان نيست.

¯       هيچگاه الكل را در دسترس كودكان قرار ندهيد.

¯       در صورتيكه كودك شما ماده اي غير خوراكي را بلعيد، با مركز اورژانس و يا مركز كنترل مسموميتها تماس بگيريد.¯       شماره تلفن هاي زير را در دسترس و يا در كنار تلفن نصب نمائيد:     شماره تلفن پزشك كودك:    شماره تلفن مركز كنترل مسموميت: 66419306     شماره تلفن اورژانس: 115

¯      محصولات شيميايي و شوينده، نفت و بنزين را هميشه در ظرف اصلي آن نگهداري كنيد. هيچگاه اين فرآورده ها را در ظرف مواد خوراكي (مانند بطري نوشابه) نگه داري نكنيد. اين عمل سبب خورده شدن اشتباهي اين مواد توسط كودكان مي شود.

¯            قبل از استفاده از هر فرآورده اي، برچسب روي آنرا به دقت بخوانيد و براساس مندرجات روي آن عمل نمائيد.¯            به كودكان بياموزيد هيچ چيزي ننوشند و يا نخورند مگر اينكه با اجازه بزرگسالان باشد.

¯      داروهاي خود را در مقابل چشم كودكان نخوريد، چرا كه كودكان از رفتار بزرگسالان تقليد مي كنند و ممكن است دور از چشم والدين داروها را به دهان ببرند.

¯            به طور مرتب كمد مربوط به نگهداري داروهاي خود را كنترل كنيد و داروهاي قديمي را از طريق ريختن در فاضلاب معدوم نمائيد.

¯            زمانيكه شما در منزل نيستيد خصوصاً در منزل پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها ، كودكان در معرض بيشترين خطر مسموميت قرار دارند.

¯            اگر به كودك خود دارو مي دهيد به او تفهيم كنيد كه اين دارو است و از كلماتي مثل آبنبات و شكلات استفاده نكنيد.

¯      در هنگام استفاده از محصولات شيميايي و پاك كننده چنانچه مجبور شديد به زنگ درب ورودي و يا تلفن جواب دهيد، هرگز از كودك خود چشم برنداريد . 

« شما مي توانيد از بروز مسموميت در محيط خانه خود پيشگيري نمائيد»

مواد شيميايي، محصولات خانگي و داروها مي توانند در صورت نحوه استفاده نادرست، استفاده از مقادير نادرست و توسط افراد ناوارد، خطرناك باشند. نفاط خطرناك خانه، از نظر مسموميت در شكل زير مشخص شده است: 
 لوازم آرايشي، لاك ناخن، استون گاز پاك كن، لوله بازكن مواد شوينده، داروها، مواد فرم دهنده مو، عطر پاك كننده، سفيد كننده              

اتاق خواب


                  

  آشپزخانه

 سموم حشره كش،رنگ ساختماني گلها و گياهان سم نفت ، بنزين، تينر، ضد يخ، شيشه پاك كن  قارچهاي سمي، كودهاي باغباني، مواد نفتي           

               ” فهرست كنترل ايمني خانه”                                           

                                   آيا مي دانيد اغلب مسموميت ها در خانه اتفاق مي افتد؟

خانه هاي خود را در برابر مسموميت ايمن

به تك تك اتاقها و مكان هاي زير در خانه خود سر بزنيد و بعد از مطالعه هر يك از سؤالها، چنانچه پاسخي كه به آن سوال مي دهيد مثبت است، داخل مربع آن علامت  þبزنيد.

þ آشپزخانه:¨ آيا محصولات شوينده دور از دسترس كودكان و در كمد در بسته داراي قفل نگهداري مي شود؟¨ آيا محصولات شوينده دور از مواد غذايي نگهداري مي شود؟¨ آياشما قبل ازانداختن ظروف حاوي موادشيميايي و شوينده داخل ظرف زباله،آنرا آبكشي مي كنيد؟¨ آيا داروها دور از ديد و دسترس كودكان و در كمدي بالا و مجهز به قفل نگه داري مي شود؟¨ آيامحصولات خانگي خطرناك (مانند لوله بازكن،جوهرنمك،محلول سفيدكننده ولك بر،مواد شوينده، گاز پاك كن،داروهاو ديگر مواد شيميايي)دربسته بندي اصلي آنها وبادرب بسته نگه داري مي شوند?

þ      دستشويي و حمام:¨ آيا فرآورده هاي دارويي و آرايشي- بهداشتي در كمد و يا جعبه اي حاوي قفل نگه داري مي شود؟¨ آيا داروها در ظرف اصلي آنها نگه داري مي شوند؟¨ آيا داروها در ظروف با درب مخصوص عدم دسترسي كودكان نگه داري مي شود؟¨ آيا جلوي آينه دستشويي و حمام فرآورده هاي خطرناك قرار ندارد؟¨ آيا خمير دندان، دهان شويه و يا ديگر فرآورده هاي بهداشتي دور از دسترس كودكان است؟

þ حياط، حياط خلوت و پاركينگ:¨ آيا محصولات خطرناك مثل ضديخ، شيشه پاك كن، بنزين، نفت، علف كش، سموم حشره كش و كودهاي باغباني در كمدي مجهز به قفل نگه داري مي شوند؟¨ آيا تمامي سموم در ظروف با درب غيرقابل دسترسي كودكان نگه داري مي شوند؟¨ آيا شما برچسب روي سموم و مواد دفع آفات را ابتدا كاملاً مطالعه مي كنيد و سپس دقيقاً مطابق دستور عمل مي نمائيد؟¨ آيا رنگ هاي ساختماني دور از دسترس كودكان نگه داري مي شوند؟¨ آيا موادي مانند نفت و بنزين در ظروف اصلي آنها نگه داري مي شود و اين مواد داخل ظروف مربوط به فرآورده هاي خوراكي و نوشيدني مثل نوشابه نگهداري نمي شود؟

þ اتاق خواب:¨ آيا تمامي داروها و لوازم آرايشي و عطريات از روي كمد پاتختي و ميز آرايش برداشته شده است؟¨آيا كيف دستي و ساك خريد و همچنين كيسه هاي نايلوني كه استفاده نمي شود، دور از دسترس كودكان است؟¨ آيا فرآورده هاي خوشبو كننده هوا و محفظه هاي محتوي عطر گل دور از دسترس كودكان است؟

þ آشپزخانه و حمام:¨ آيا صابون، مواد شوينده، پاك كننده و سفيد كننده به شكل بي خطري نگه داري            مي شوند؟

¨ آيا مواد ضدعفوني كننده وخوشبو كننده و بوگير به شكل بي خطري نگه داري مي شوند؟

اگر تمامي پاسخهاي شما مثبت بود و تمامي مربع ها داراي علامتþ بود،منزل شما از لحاظ مسموميت ايمن است.ولي اگر برخي از سوالات شما، پاسخ مثبت نداشت، هرچه سريعتر نسبت به ايمن سازي خانه خود اقدام كنيد.  آسيب ناشي از مسموميت مي تواند جبران ناپذير باشد. خانواده خود را محافظت كنيد. 

آمار در مورد مسموميت چه مي گويد؟ ¯آمار متوفيات ناشي از مسموميت با منوكسيد كربن در سال 1384 ، 907 نفر مي باشد.         (منبع: سازمان پزشكي قانوني كشور)

¯استان تهران (289نفر)، آذربايجان شرقي (99نفر) و اصفهان و خراسان رضوي (به ترتيب 68 و 65 نفر) ، آمار متوفيات ناشي از اعتياد در سال 1384 ، 4740 نفر مي باشد. (منبع: سازمان پزشكي قانوني كشور)

¯تعداد مكالمات تلفني دريافت شده در رابطه با مسموميت ها توسط ستاد مركزي اطلاع رساني داروها و سموم وزارت بهداشت در سال 1384 حدود 1000 تماس تلفني بوده است.

¯تعداد مسمومين بزرگسال مراجعه كننده به بيمارستان لقمان حكيم تهران به عنوان يكي از بيمارستانهاي مرجع مسموميت ها “حدود 30000 مورد در سال است

¯از اين تعداد حدود 12000 نفر بستري مي شوند ¯به طور متوسط 500 نفر از ايشان در بخش مراقبت هاي ويژه بستري مي گردند¯متأسفانه 120 مورد (1%) منجر به فوت مي گردد.

¯از تعداد اطفال مسموم مراجعه كننده به بيمارستان لقمان حكيم تهران در سال 1384 “حدود 3650 نفر” بستري شده اند

¯متأسفانه 40 مورد منجر به فوت گزارش شده است.¯در سال 2000 تقريبا 2/2 ميليون مورد مسموميت به مراكز كنترل مسموميت آمريكا گزارش شده كه بيش از 52% درصد از آنها، در كودكان زير 6 سال رخ داده است.

¯آمار متوفيات ناشي از مسموميت در 8 ايالت امريكا در سال 2000ميلادي 10556 نفر بوده است

¯بيش از 90% درصد از موارد مسموميت در منزل رخ داده است.

¯عمده ترين موارد مسموميت در بزرگسالان ناشي از داروهاي مسكن، آرامبخش، ضدافسردگي و همچنين محصولات پاك كننده و گزش يا نيش بوده است. در كودكان مسموميتها در اثر خوردن مواد شيميايي و بهداشتي، مواد شوينده، اجسام قابل بلع مثل باطري، داروها و گياهان آپارتماني سمي بوده است.

¯از ميان داروها، بيشترين موارد مسموميت ناشي از داروهاي مسكن و خواب آور، تركيبات مخدر مثل هروئين، كوكائين، متادون و از ميان غير داروها بيشترين مسموميت ناشي از الكل بوده است.

¯ بالا بودن سرب خون در حد بسيار ناچيز مي تواند منجر به عوارض ناخواسته مانند اختلال در رشد ادراكي، رشد جسمي و رفتاري كودكان 1 تا 5 سال شود. اين مسموميت ناشي از رنگ هاي نقاشي ديوار منزل كه حاوي سرب مي باشند، لوله كشي هاي منازل قديمي و رنگ هاي قديمي ديوارها كه در حال ريزش مي باشند مي باشد. سرب حتي از راه تنفس در اين منازل قابل استنشاق است.

¯مسموميت با گاز منوكسيد كربن (CO) كشنده ترين مسموميت غيرعمدي در كشور ماست و شيوع آن در فصل زمستان بسيار بالا مي باشد.

¯علايم تماس طولاني با منوكسيد كربن، سردرد، گيجي و خواب آلودگي مي باشد. در ادامه تماس، فرد مسموم دچار تهوع، استفراغ و تپش قلب مي شود. تماس با مقادير بالاي CO و به مدت طولاني مي تواند سبب عدم هوشياري و مرگ شود.  گروه خطر

¯ كودكان خصوصاً كودكان زير 6 سال بيش از بقيه سنين در معرض خطر مسموميت غيرعمدي   مي باشند.

¯ بزرگسالان نيز در معرض خطر مسموميت غيرعمدي و عمدي مي باشند. نزديك به نيمي از مسموميت هاي نوجوانان مربوط به موارد خودكشي مي باشد.

¯ كودكان 1 تا 5 سال بيشتر از بقيه سنين در معرض مسموميت با سرب هستند خصوصاً اگر از قشر فقيري مي باشند كه در منازل قديمي زندگي مي كنند.

¯ تماس و مسموميت با منوكسيد كربن در ايام سرد سال و در مناطق سردسير رخ مي دهد.

¯ در هنگام مصرف دارو و يا استفاده از فرآورده هاي شيميايي حتماً در نور كافي

¯ برچسب روي بسته بندي را مطالعه نموده سپس مصرف نمائيد. استفاده از داروها و مواد شيميايي د رتاريكي مي توانند خطرناك باشد.

¯ در هنگام استفاده از مواد شيميايي و فرآورده هاي شوينده و پاك كننده پنجره ها را باز كنيد تا هوا به خوبي در محيط جريان داشته باشد.

¯ از اختلاط مواد شيميايي مانند جوهر نمك و مواد سفيد كننده جداً خودداري كنيد. بخارات و گازهاي ناشي از اين اختلال بسيار سمي و خفه كننده مي باشد.

¯ پس از مصرف مواد شوينده و لوله بازكن در محيط هاي دربسته و كوچك مانند دستشويي و حمام به هيچ عنوان در يك مكانها توقف نكنيد چرا كه گازهاي توليد شده در اين محيط بدون تهويه مناسب حفظ كننده و سمي مي باشد.

¯ ضمن استفاده از مواد شيميايي حتماً از وسايل محافظت كننده مانند دستكش بلند، كفش نفوذ ناپذير- لباس آستين بلند- شلوار بلند و جوراب استفاده نمائيد.

همچنین بررسی کنید

خواصی جالب از ته خیار که از آن بی خبر بودیم

خیار گیاهی است علفی یک ساله، دارای ساقه خوابیده و برگ های بزرگ است. بوته …

راهکارهای ساده برای کنترل پرخوری احساسی

گرسنگی احساسی می‌تواند ناگهان یا در اثر چند موضوع استرس زا ایجاد شود یعنی زمانی …