خانه / اخبار سمينارها / حضورموفق “پژوهشكده‌رويان” در كنگره بين‌المللي سلول‌هاي بنيادي هند ‪ ‬ *** كنگره بين‌المللي سلول‌هاي بنيادي هندوستان از ‪ ۱۸‬تا‪ ۲۱‬سپتامبر ‪۲۰۰۵‬ در شهر بمبئي برگزار شد. 21/7/84

حضورموفق “پژوهشكده‌رويان” در كنگره بين‌المللي سلول‌هاي بنيادي هند ‪ ‬ *** كنگره بين‌المللي سلول‌هاي بنيادي هندوستان از ‪ ۱۸‬تا‪ ۲۱‬سپتامبر ‪۲۰۰۵‬ در شهر بمبئي برگزار شد. 21/7/84

حضورموفق “پژوهشكده‌رويان” در كنگره بين‌المللي سلول‌هاي بنيادي هند ‪۸۴/۰۷/21‬

عنوان بهترين پوستر كنگره بين‌المللي سلول‌هاي بنيادي هند به يكي از پژوهشگران پژوهشكده رويان تعلق گرفت.

پژوهشكده رويان با ارسال نمابري با اعلام اين خبر افزود: در كنگره بين‌المللي سلول‌هاي بنيادي هند، پوستر دكتر “محمدرضاباغبان اسلامي نژاد” به عنوان بهترين پوستر كنگره انتخاب شد.

موضوع پوستر دكتر اسلامي نژاد درباره روش جديدي براي جداسازي سلول‌هاي بنيادي مزانشيمال در موش بوده است.

همچنين از ديگر موفقيت‌هاي پژوهشگران پژوهشكده رويان در اين كنگره ارايه دو سخنراني مهم علمي توسط دكتر “حسين بهاروند” و دكتر “مرضيه ابراهيمي ” بود.

موضوع سخنراني دكتر ابراهيمي “كشت سلول‌هاي بنيادي ليمبوسي چشم و بروز ژنهاي مختلف در آنها” بود.

همچنين دكتر بهاروند به ارايه دو سخنراني مهم در اين كنگره پرداخت كه موضوعات آنها، توليد دو رده جديد سلول‌هاي بنيادي جنيني انسان با كاريوتايپ ديپلوئيد و توليد سلول‌هاي بنيادي جنيني انسان به سلول‌هاي كبدي بود.

سخنراني دكتر بهاروند با موضوع توليد رده جديد سلول‌هاي بنيادي جنيني انسان با كاريوتايپ ديپلوئيد،اولين گزارش در دنيا در اين زمينه بوده است.

كنگره بين‌المللي سلول‌هاي بنيادي هندوستان از ‪ ۱۸‬تا‪ ۲۱‬سپتامبر ‪۲۰۰۵‬ در شهر بمبئي برگزار شد.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …