خانه / تاریخ پزشکی / 24 ‬اسفند (‪ ۱۵‬مارس) در چنين روزي، “اي. دونال توماس” پزشك آمريكايي وبرنده جايزه نوبل فيزيولوژي وپزشكي سال ‪۱۹۹۰‬ به دنيا آمد.

24 ‬اسفند (‪ ۱۵‬مارس) در چنين روزي، “اي. دونال توماس” پزشك آمريكايي وبرنده جايزه نوبل فيزيولوژي وپزشكي سال ‪۱۹۹۰‬ به دنيا آمد.

۲۴‬اسفند برابر با ‪ ۱۵‬مارس ‪ ۲۰۰۷‬است . ‪ ۸۷‬سال پيش در چنين روزي، “اي.  دونال توماس” پزشك آمريكايي وبرنده جايزه نوبل فيزيولوژي وپزشكي سال ‪۱۹۹۰‬ به دنيا آمد.

 توماس اين جايزه را به خاطر پيوند مغز استخوان در درمان لوكمي حاد دريافت كرد.

سرطان خون(لوكمي يالوسمي) نوعي‌سرطان است كه سلول‌هاي خوني و مغز استخوان را درگير مي‌كند. سرطان خون شايع‌ترين نوع سرطان در كودكان محسوب مي‌شود.

خون ازمايع لزجي به‌نام پلاسما و ياخته‌هاي شناور در آن كه به وسيله مغز استخوان توليد مي‌شود، تشكيل شده است. مغز استخوان ماده‌اي نرم و اسفنجي شكل است كه داخل استخوان‌ها يافت مي‌شود.

اين ماده حاوي ياخته‌هايي است كه ياخته‌هاي مادر يا سلول پايه(‪(stem Cell‬ ناميده مي‌شوند و وظيفه آنها توليد ياخته‌هاي خوني است. در اين ميان سرطان خون نوعي بيماري پي شرونده و بدخيم اعضاي خونساز بدن است كه با تكثير و تكامل ناقص گويچه‌هاي سفيد خون و پيش سازهاي آن در خون و مغزاستخوان ايجاد مي شود.

لوسمي يا لوكمي ريشه در زبان لاتين به معناي خون سفيد دارد و فرآيند تكثير ، خون‌سازي و ايمني طبيعي بدن را مختل مي‌كند. اجتماع اين ياخته‌هاي سرطاني در خارج از مغز استخوان موجب تشكيل توده‌هايي در اندام‌هاي حياتي بدن نظير مغز يا بزرگ شدن غده‌هاي لنفاوي ، طحال ، كبد و ناهنجاري عملكرد اندام‌هاي حياتي بدن مي‌شود.

سرطان خون براساس طيف ، شدت و سرعت پيشرفت روند بيماري به دو دسته حاد و مزمن‌تقسيم مي‌شود و با توجه به نوع ياخته موجود در بافت مغز استخوان كه دچار تراريختي و سرطان شده است تعريف مي‌شود و اشكال مختلفي از اين نوع سرطان وجود دارد كه هر كدام نشانه‌ها و عوارض خاص خود را دارند.

همچنين درچنين روزي درسال ‪” ۱۸۱۳‬جان اسنو” پزشك انگليسي كه از پيشگامان اپيدميولوژي شناخته مي‌شود به دنيا آمد.

او در جريان وباي ‪ ۱۸۵۴‬لندن ، تئوري خود مبني بر انتشار اين بيماري از طريق آب آلوده را ارايه كرد.

اين درحالي است “سرادوين چادويك” پزشك و مصلح اجتماعي انگليسي كه زندگي خود را به انجام اصلاحات در سيستم‌هاي آب و فاضلاب اختصاص داد، اعتقاد داشت كه همه‌گيري وبا به صورت خود به خود و بر اثر آلودگي ايجاد مي‌شود و عامل ايجادكننده خاصي ندارد.

‪ ۲۹۳‬سال پيش نيز در چنين روزي، “فرانسيس سيلويوس” پزشك وشيمي‌دان هلندي كه از پيشگامان علم پزشكي نوين است ، به دنيا آمد.

سيلويوس يكي از كساني بود كه طبابت براساس اخلاط چهار گانه را رد كرد و پزشكي را بر مبناي آناتومي و شيمي بيان كرد. قنات سيلويوس به نام وي نامگذاري شده است.

در چنين روزي در سال ‪” ۱۸۵۴‬اميل فون برينگ” باكتري شناس آلماني كه به عنوان بنيانگذار ايمونولوژي شناخته مي‌شود نيز به دنيا آمد.

او نخستين جايزه نوبل فيزيولوژي و پزشكي را در سال ‪ ۱۹۰۱‬به خاطر درمان با سرم (ايمن‌سازي غير فعال) به خصوص عليه ديفتري دريافت كرد.

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل