خانه / اخبار علوم پايه / دوره دكتري زيست‌شناسي گرايش سلولي و مولكولي دانشگاه تهران، ايمني شناسي دامپزشكي دانشگاه اروميه افتتاح مي گردد.

دوره دكتري زيست‌شناسي گرايش سلولي و مولكولي دانشگاه تهران، ايمني شناسي دامپزشكي دانشگاه اروميه افتتاح مي گردد.

شوراي گسترش آموزش عالي با ايجاد هفت رشته جديد در دوره دكتري شامل زيست‌شناسي گرايش سلولي و مولكولي دانشگاه تهران، مهندسي صنايع دانشگاه پيام‌نور تهران، حسابداري شهيد چمران اهواز، ايمني شناسي دامپزشكي دانشگاه اروميه، فيزيك گرايش هسته‌اي دانشگاه سمنان، هنر اسلامي دانشگاه هنر اسلامي تبريز (از مهرماه 1386) و ديپلماي دانشگاهي بهداشت و بيماريهاي دامهاي كوچك به صورت يك بار پذيرش دانشجو موافقت كرد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز  ، در مقطع كارشناسي ارشد شورا ايجاد رشته‌هاي حقوق مالكيت فكري دانشگاه تربيت مدرس، مديريت صنعتي دانشگاه اصفهان، مهندسي منابع طبيعي – شيلات، علوم دامي گرايش تغذيه دام و جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري دانشگاه زابل، مهندسي كشاورزي – علوم خاك و الهيات و معارف اسلامي دانشگاه مازندران، معماري دانشگاه هنر اصفهان و تربيت بدني و علوم ورزشي گرايشهاي مديريت ورزشي و فيزيولوژي ورزشي دانشگاه فردوسي مشهد به صورت يك بار پذيرش دانشجو موافقت كرد.

در همين مقطع رشته آمار دانشگاه يزد، ‌رياضي محض دانشگاه رازي، ‌زيست شناسي رشته علوم گياهي گرايش فيزيولوژي گياهي دانشگاه شهيد چمران اهواز، زيست شناسي رشته علوم جانوري گرايش فيزيولوژي جانوري و مهندسي كشاورزي ـ سازه‌هاي آبي دانشگاه شهر كرد،‌ حشره شناسي كشاورزي دانشگاه علوم كشاورزي منابع طبيعي گرگان، مهندسي كشاورزي ـ زراعت مهندسي كشاورزي آبياري و زهكشي، مهندسي كشاورزي بيماري شناسي گياهي، دانشگاه كردستان، مهندسي كشاورزي حشره شناسي كشاورزي دانشگاه شاهد، ‌شيمي گرايش شيمي تجزيه و رياضي محض دانشگاه محقق اردبيلي، مهندسي عمران گرايش مكانيك خاك و پي دانشگاه هرمزگان، مهندسي كشاورزي ـ مهندسي آب دانشگاه تبريزي و حفاري و بهره‌برداري دانشگاه شهيد باهنر كرمان به صورت يكبار پذيرش دانشجو به تصويب شورا رسيد.

همچنین بررسی کنید

استفاده موفقیت آمیز سلولهای بنيادين برای درمان آسيب نخاعی یک بیمار

شركت گرون تحت ليسانس سازمان غذا و داروي آمريكا(FDA) از نخستين نتايج موفقيت آميز درمان …

پروتئينی کشف شده که در صورت کاهش آن مي توان رشد تومور سرطاني را متوقف ساخت

دانشمندان دانشگاه كويينزلند  در استراليا به موفقيت مهمي در عرصه درمان سرطان سينه دست يافتند.  …