خانه / تاریخ پزشکی / دوم فروردين ، (‪ ۲۲‬مارس ‪ ‬) در چنين روزي، براي نخستين بار، حق امتياز انحصاري ليزر به‌نام “چارلز تونز” و “آرتور شووالر” فيزيكدانان آمريكايي ثبت شد.

دوم فروردين ، (‪ ۲۲‬مارس ‪ ‬) در چنين روزي، براي نخستين بار، حق امتياز انحصاري ليزر به‌نام “چارلز تونز” و “آرتور شووالر” فيزيكدانان آمريكايي ثبت شد.

دوم فروردين برابر با ‪ ۲۲‬مارس ‪ ۲۰۰۷‬است. ‪ ۴۷‬سال پيش در چنين روزي، براي نخستين بار، حق امتياز انحصاري ليزر به‌نام “چارلز تونز” و “آرتور شووالر” فيزيكدانان آمريكايي ثبت شد.

كلمه ليزر(‪ (LASER‬از حروف ابتداي عبارت “تقويت نور بوسيله گسيل القايي تابش” (‪ (Light Amplification By Stimulated Emission of Radiation‬در لاتين ساخته شده است كه معمولا در طول موجهاي مادون قرمز نزديك، مرئي و ماوراي بنفش طيف الكترومغناطيس است.

همچنين ‪ ۲۱۹‬سال پيش در چنين روزي، “پير ژوزف پلتيه” شيميدان فرانسوي كه براي تحقيقات روي ريشه‌هاي گياهان و نتايج آن در زمينه آلكالوئيدها در پزشكي معروف است، چشم به جهان گشود.

او و همكارانش در سال ‪ ۱۸۱۷‬توانستند كلروفيل را جدا و استريكنين را نيز كشف كنند.

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل