خانه / اخبار دانشگاه ها / 13درصد دانشجويان جديد دانشگاه ها مشكلات روانشناختي دارند

13درصد دانشجويان جديد دانشگاه ها مشكلات روانشناختي دارند

دانشجويان به دلايل متعدد، استرس‌ها و فشارهاي رواني را بسته به موقعيت‌هاي آموزشي زيادي را تجربه مي‌كنند، مهاجرت جهت تحصيل، جدايي از شبكه‌هاي خانواده و دوستان و از دست دادن نسبي حمايتهاي عاطفي اجتماعي آنها، درگيرشدن در روابط اجتماعي جديد، حجم دروس و برنامه‌هاي دانشگاهي، دوره خاص سني، همگي از عواملي بوده كه براي دانشجويان در برهه‌هاي مختلف استرس‌زا بوده و مي‌تواند آنها را مستعد ناراحتي‌هاي روانشناختي و جسماني كند.

نتايج پژوهشهاي مختلف نيز نشان داده است كه شيوع اختلالات روانشناختي ازقبيل افسردگي، اضطراب، سوء مصرف مواد مخدر و مشكلات بين فردي و خانوادگي ميان دانشجويان گاهي حتي بيشتر از نرم عمومي است كه براي رفع اين معضل؛ اكثر دانشگاه‌هاي معتبر دنيا و حتي برخي دانشگاه‌هاي داخل در چند سال اخير، برنامه‌هايي را جهت كاهش اثرات زيانبار روانشناختي استرس‌ اجرا كرده‌اند كه ازجمله اين مراكز، مراكز مشاوره دانشجويي در كشور است كه با رويكرد بهداشت رواني جامعه نگر، آموزش مصون سازي در برابر استرس‌ها جهت كاهش ناراحتي‌هاي روانشناختي و جسماني و ارتقاي سطح بهداشت عمومي را مورد بررسي قرار داده‌اند.

لزوم تشكيل پرونده سلامت براي عموم جامعه و بخصوص دانشجويان دانشگاه‌ها بعنوان قشري تاثيرگذار بر آينده نظام، امري غير قابل انكار مي‌نمايد.

مطابق تحقيقات محققان درباره وضعيت سلامت رواني دانشجويان دانشگاه تهران، 3/16 درصد دانشجويان مورد بررسي، مشكوك به اختلال رواني بودند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از ایسنا ، بيشترين فراواني مبني بر موارد مشكوك به اختلال رواني در دانشجويان دانشكده روانشناسي (27 درصد) و كمترين فراواني در دانشجويان دانشكده هنرهاي زيبا (10 درصد) مشاهده شد.

فراواني دانشجويان با سابقه مشكل رواني در خانواده دانشجويان 2/13 درصد و سابقه مصرف داروهاي آرامش بخش توسط دانشجويان 6/10 درصد بود.

شيوع موارد مشكوك به اختلال رواني در دانشجويان با (رتبه كنكور) و (شغل پدر آنها) داراي ارتباط معني دار بود ولي با (معدل ديپلم)، معيار شركت در المپياد و شغل مادر، هيچ گونه ارتباط معناداري نداشت.

حال اين سوال پيش مي‌آيد، با وجود اينكه حدود 2/13 درصد دانشجويان جديد، مشكلاتي روانشناختي را با خود به همراه مي‌آورند، لزوم شناسايي، پيگيري و درمان آنان در محيط دانشگاه بعنوان فضايي انسان ساز، محسوس نيست؟

بدون شك، رسالت اصلي موسسات آموزشي و دانشگاه‌ها، شكوفايي بهينه توانايي‌ها و حفظ و ارتقاي سلامت جسمي – رواني دانشجويان است و اين امكان تنها در سايه برخورداري از سلامت رواني و جسماني مطلوب ميسر مي‌شود.

آموزش عالي كشور علاوه بر ارتقاي سطح علمي- آموزشي دانشجويان، نقش حياتي را در شناخت و درمان مسائل عاطفي، جسماني، اجتماعي و رواني اين قشراثرگذار در جامعه ايفا مي‌كند، كه آزمون‌هاي بعمل آمده از دانشجويان گروه پزشكي (علوم پايه و باليني) دانشكده پزشكي دانشگاه زاهدان در سال 79-78 گواه محكمي بر اين گفته است.

براساس داده‌هاي اين محققان، آموزشهاي مصون سازي در برابر استرس، تاثير معناداري در كاهش ميزان افسردگي و اضطراب دانشجويان داشته ولي اثرات چنداني در ميزان سازگاري اجتماعي آنها نداشته است.

بايد به اين نكته توجه داشت كه دانشجويان گروه‌هاي پزشكي دانشگاه‌هاي كشور، در آينده نقش حياتي را در سلامت رواني و جسماني جامعه ايفا خواهند كرد كه به نوعي نيز با جان آنها سر و كار دارند، پس لزوم تهيه شناسنامه سلامت براي آنان در دوران تحصيل كه زمان رشد و شكل گيري شخصيت اجتماعي آنان نيز مي‌باشد، امري حساس و قابل توجه است.

البته مطابق گفته‌هاي معاون آموزش وزارت بهداشت، تهيه شناسنامه سلامت براي دانشجويان پزشكي در دستور كار قرار گرفته است.

گفتني است در اين طرح، سلامت رواني و جسماني دانشجويان پزشكي شناخته و به مشكلات موجود رسيدگي مي‌شود به گونه‌اي كه فعاليت‌هاي صورت گرفته از قبل نيز بنوعي ساماندهي مي‌شوند.

بر اساس آمارهاي منتشره، حدود 18 درصد دانشجويان علوم پزشكي داراي مشكلات تحصيلي، حدود 15 درصد دچار اضطراب و 5/1 درصد نيز دچار افكار خودكشي هستند.

از سوي ديگر آمارهاي موجود در بررسي مسائل و مشكلات عاطفي، رواني، خانوادگي و شخصيتي مراجعه كنندگان به مركز مشاوره دانشجويي دانشگاه لرستان در سال تحصيلي 79- 78 مبين آن است كه تعداد زيادي از دانشجويان، در محيط دانشگاه دچار مشكلات خاص شده‌اند و اين درحاليست كه در صورت فراهم آوردن امكانات مناسب دانشجويي، تفريحاتي و آموزشي در زمينه‌هاي مربوط ، نه تنها امكان ايجاد مشكل خاص در دانشجو كمرنگ مي‌شد بلكه مشكلات وارده از قبل ورود به دانشگاه نيز به نوعي درمان مي‌شده است.

وجود يك روانشناس توانمند، به ازاي هر پانصد دانشجو، امري ضروريست

رييس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور ، گفت: وجود روانشناس توانمند، به ازاي هر پانصد دانشجو، امري ضروريست.

دكتر غلامعلي افروز ‌گفت: وجود اين روانشناس به گونه‌اي كه در طول تحصيل دانشجو، مشكلات احتمالي ناشي از افت تحصيلي، آسيب پذيري فردي، اجتماعي، ‌تحصيلي و رواني وي را به مسير صحيح هدايت كند،‌الزامي است.

وي با تاكيد بر لزوم آسيب شناسي دانشجويان در بدو ورود به دانشگاه، تصريح كرد: برخي از دانشجويان در بدو ورود به دانشگاه رگه‌هايي از اضطراب، افسردگي و برخي اختلالات را به همراه آورند و اين در حاليست كه حدود 10 درصد خانم‌ها و كمتر از 10 درصد آقايان، رگه‌هايي از مشكلات عاطفي – رواني را دارا بوده و از همين جامعه نيز ورودي‌هاي دانشگاه شكل مي‌گيرند.

دكتر افروز همچنين با اشاره به لزوم دقت بر صحت سلامت رواني و جسماني دانشجويان برخي رشته‌هاي خاص، يادآور شد: در رشته‌هايي از قبيل روانشناسي، داروسازي، پزشكي و پرستاري كه خروجي‌هاي آنها بايد از سلامت كامل روح و جسم برخوردار باشند بايد گزينش صحيح و دقيقي در خصوص دانشجويان ورودي آنها صورت پذيرد.

وي افزود: لزوم دقت بر گزينش اينگونه دانشجويان از دوره‌هاي كارشناسي ارشد به بعد، نقش پررنگتري به خود مي‌گيرد و در صورت شناسايي مشكل خاصي در آنها، بايد با ارائه خدمات مناسبي به آنها سريعا در جهت رفع آن برآمد.

وي خاطرنشان كرد: تشكيل بانك اطلاعاتي سلامت شخصيتي براي همه افراد جامعه به طور اعم و براي محصلين، بخصوص دانشجويان بطور اخص، امري ضروري و غير قابل انكار است، بطوري كه مشاورين و روانشناسان متخصص و طراز اول مربوطه با حفظ تمامي موازين علمي و اخلاقي و پايبندي به منشور اخلاقي نظام روانشناسي جمهوري اسلامي ايران به خدمت رساني و رسيدگي مستمر به وضعيت افراد مربوط به خود داشته باشند.

اين استاد دانشگاه در ادامه با بيان اينكه وجود يك روانشناس براي هر يك‌هزار خانوار در جامعه امري لازم است، تصريح كرد: حدود 17 ميليون خانوار در سطح جامعه وجود دارد كه با احتساب ميانگين 2/4 فرد در هر خانواده، ‌وجود حدود 15 هزار روانشناس در سطح فوق ليسانس و بالاتر، امري واجب است.

دكتر افروز، شاخصهاي تشكيل پرونده سلامت را بر 3 اساس خواند و گفت: اولين ويژگي قابل توجه وضعيت زيستي افراد اعم از وزن، وضعيت شنوايي و بينايي و سلامت عمومي آنهاست.

وي افزود: در برخي موارد، مشكلات جسماني، تاثير سوئي را بر وضعيت تحصيلي، رواني و يادگيري محصلين مي‌گذارد.

وي ادامه داد: از ديگر شاخصهاي قابل بررسي، ويژگي‌هاي شناختي و نوع نگرش وي نسبت به خود و جامعه و استعدادها و پيشرفت‌هاي تحصيلي، ادراك مسائل و چگونگي تفكر وي مي‌باشد.

دكتر افروز همچنين مهمترين شاخص ارزيابي اين پرونده را ويژگي‌هاي عاطفي، رواني و اجتماعي فرد خواند و افزود: از جمله موارد مربوط به اين ويژگي ميزان اضطراب و افسردگي، انگيزه‌هاي تلاش، آينده سازي و آينده نگري در دانشجوست كه نقش اساسي را براي وي بازي مي‌كند.

وي در پايان يادآور شد: روانشناسان و مشاوريني كه عهده دار رسيدگي و نظارت بر وضعيت رواني – جسماني دانشجو را بر عهده دارد بايد اقداماتي از قبيل نظارت مستمر بر دانشجوي ساكن در خوابگاه، ‌حداقل هر دو هفته يكبار،‌ همچنين جويا شدن وضعيت تحصيلي فرد از اساتيد وي را مدنظر قرار دهد.

تشكيل پرونده سلامت، ‌دانشجو را براي زندگي بهتر در جامعه، آماده مي‌كند

دكتر زاهدي اصل، جامعه شناس و استاد دانشگاه نيز در خصوص لزوم تشكيل پرونده سلامت دانشجويان،‌ اظهار داشت: تشكيل پرونده سلامت دانشجويان در بدو ورود به دانشگاه و ادامه اين مسير با نظارت مستمر بر وضعيت دانشجو حتي در مقاطع بالاتر، كمك شاياني را به زندگي بهتر در جامعه به وي خواهد كرد.

وي در ادامه گفت: در راستاي تشكيل پرونده سلامت دانشجويان و در كنار شناخت وضعيت جسماني و روحي و … آنها مي‌توان با برگزاري كارگاه‌هايي فراتر از مباحث آكادميك، دانشجو را براي ورود به جامعه آماده كرد.

دكتر زاهدي اصل با تاكيد بر لزوم تشكيل پرونده سلامت براي تمامي افراد جامعه و در مراحل مختلف زندگي آنان، تصريح كرد: نمي‌توان اطراف دانشگاه را به نوعي حصار كشيد و اظهار داشت كه دانشگاه جدا از جامعه بوده و بايد چشم را به هرچه بيرون از محيط دانشگاه بوقوع مي‌پيوندد، ‌بست.

وي با بيان اينكه بايد پرونده سلامت منطبق بر واقعيت‌هاي جامعه تشكيل شود، اظهار داشت: بايد، سلامت روان و جسم دانشجو را در تمامي محيط‌هايي كه وي به نوعي با آنها در ارتباط است، بررسي كنيم، زيرا دانشگاه نيز نمونه‌اي از جامعه‌ايست كه دانشجو در آن زندگي مي‌كند.

به اعتقاد وي، هيچ گاه نبايد، مشكلات جسماني، عاطفي و يا رواني دانشجو را به گردن دانشگاه انداخت، چرا كه قسمت مهمي از مراحل شكل‌گيري شخصيت اجتماعي، خانوادگي و عاطفي رواني فرد در 18 سال قبل از ورود وي به دانشگاه شكل گرفته است و محيط دانشگاه تنها با فضاي نسبتا بازي كه براي دانشجو ايجاد مي‌كند، امكان ظهور و بروز اين احساسات، عواطف و نشانه‌ها براي دانشجو فراهم مي‌نمايد.

دكتر زاهدي اصل با بيان اينكه تشكيل شناسنامه سلامت براي افراد در تمامي مراحل زندگي آنان ضرورت دارد، تصريح كرد: در كنار تشكيل شناسنامه سلامت افراد جامعه، خلا وجود نوعي پرونده سلامت اجتماعي براي دانشجويان به گونه‌اي كه با بهره گيري از نيروهاي متخصص و خبره از قبيل روانشناسان، مشاورين و جامعه شناسان، آن را تدوين كرد، كاملا محسوس است.

وي ادامه داد: پس از ورود دانشجويان به دانشگاه، بررسي تمامي ويژگيهاي روانشناختي، ‌اجتماعي و جسماني فرد بايد در دستور كار قرار گيرد به گونه‌اي كه با استمرار اين برنامه و اعتماد سازي مناسب براي دانشجويان به منظور مراجعه به مراكز مشاوره و بيان مشكلات خود، پرونده‌اي كاملا محرمانه و مدون به منظور بيان وضعيت دانشجو پس از فارغ التحصيلي وي در دست باشد.

اين استاد دانشگاه در خصوص شاخص‌هاي پرونده سلامت دانشجويان اظهار داشت: اين پرونده بايد از بخش‌ها و سرفصل‌هاي مختلفي با حضور متخصصين و صاحب نظران مربوطه تشكيل شود.

وي افزود: از قسمت‌هاي قابل توجه اين شناسنامه بررسي وضعيت رواني دانشجويان توسط روانشناسان توانمند و علماي تعليم و تربيت است، بخش ديگر در خصوص وضعيت جسماني دانشجويان است زيرا كالبدي كه سالم نباشد توانايي قبول روحي سالم و پرنشاط را نخواهد داشت، همچنين لزوم توجه به وضعيت اجتماعي افراد توسط جامعه شناسان و مددكاران اجتماعي داراي تخصص كافي، امري غير قابل انكار است.

دكتر زاهدي اصل از حوزه‌هاي حياتي اين شناسنامه را وضعيت آموزشي دانشجويان خواند و يادآور شد: در بسياري از موارد شاهد آن بوده‌ايم كه بروز مشكلات خاص آموزشي براي دانشجويان به عامل ايجاد تنش براي آنان تبديل شده و مسائل خاص رواني و جسماني را براي آنها ايجاد مي‌كند.

تشكيل پرونده سلامت در راستاي خدمت رساني بهتر به دانشجو باشد نه رفع اتهام از دانشگاه

دكتر بازرگان، معاون دانشجويي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي نيز گفت: تشكيل پرونده سلامت براي دانشجويان بايد در راستاي خدمت رساني مطلوب تر به آنها باشد چرا كه ايجاد چنين شناسنامه‌اي به منظور رفع اتهام‌هاي احتمالي از دانشگاه، ‌چندان منطقي نمي‌باشد.

وي تشكيل پرونده سلامت دانشجويان را با اين حجم ورودي دانشجو به دانشگاه‌ها، امري دشوار اما چاره ساز دانست و خاطر نشان كرد: تشكيل پرونده سلامت بايد مرتبط با تمامي مسائلي باشد كه بنوعي در حوزه سلامت افراد مي‌گنجد براي نمونه مباحث مرتبط با سلامت روان دانشجويان كه نقش خطيري را در اين شناسنامه ايفا خواهند كرد.

سرمايه گذاري در خصوص تشكيل پرونده سلامت افراد، تنها در دانشگاه چندان مفيد نخواهد بود بلكه زماني شاهد نتايج چشمگير ايجاد چنين شناسنامه‌اي مي‌باشيم كه اين پرونده در تمام مدت عمر خود تا قبل از ورود به دانشگاه تدوين شده و بعد به دانشگاه سپرده شود تا با كنترل وضعيت جسماني – عاطفي دانشجويان در اين محيط، پس از فراغت از تحصيل آنها، در اختيار ساير نهادهاي جامعه قرار گيرد.

همچنین بررسی کنید

هسته‌هاي گزينش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور ایران آمادگي خود را برای استخدام 20 هزار پرستاراعلام كردند

اعلام آمادگي هسته‌هاي گزينش وزارت بهداشت ایران براي استخدام 20 هزار پرستار در پي انتشار …

آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در کلیه رشته ها در روزهای 27 و 28 خردادماه سال 1389 در51 رشته و24 شهر برگزار می شود

رقابت 49 هزار داوطلب در کنکور کارشناسی ارشد  گروه های پزشکی کشور ایران . رئیس …