خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / معاون آموزشی وزارت بهداشت: در ظرفيت پذيرش دستياری سليقه‌ای عمل شده است ***ضرورت تحول در آموزش پزشكی در دستور كار وزارت بهداشت قرار دارد 22/7/84

معاون آموزشی وزارت بهداشت: در ظرفيت پذيرش دستياری سليقه‌ای عمل شده است ***ضرورت تحول در آموزش پزشكی در دستور كار وزارت بهداشت قرار دارد 22/7/84

معاون آموزشی وزارت بهداشت:
ضرورت تحول در آموزش پزشكی در دستور كار وزارت بهداشت قرار دارد
معاون آموزشی وزارت بهداشت خبرداد:
در ظرفيت پذيرش دستياری سليقه‌ای عمل شده است
دستورالعمل امورفرهنگی و رفاهی دانشجويان كشور تدوين می شود

معاون آموزشی وزارت بهداشت اعلام كرد: دستورالعمل امور فرهنگی و رفاهی دانشجويان كشور به عنوان اولين موضوع پيشنهادی معاونت آموزشی و دانشجويی وزارت بهداشت برای طرح در شورای سياست‌گذاری در حال تدوين است. ….

وی گفت: انتخاب ظرفيت پذيرش دستياری دوره تخصصی در سالهای گذشته عليرغم آنكه براساس مطالعه و پيش‌بينی نياز بوده دارای كاستی‌هايی است و در ظرفيت پذيرش دستياری سليقه‌ای عمل شده است.

به گفته دکتر محققی، از ديگر مشكلات مطرح در اين باره ، نارسايی و ناكارآمدی توزيع نيروی انسانی و بی ثباتی در اعزام نيرو به نقاط محروم است كه با بالاتر رفتن تخصص اين ناهماهنگی تشديد می‌شود و ادامه اين روند می‌تواند به بی‌عدالتی در دريافت خدمات تخصصی منجر شود.

معاون آموزشی و امور دانشجويی وزارت بهداشت ادامه داد: هم اكنون ظرفيت آزمون دستياری در حال بررسی است و كميته‌ای متشكل از كارشناسان با تجربه در حال حاضر رشته‌های مورد نياز در مناطق متقاضی را بررسی می کنند.

دکتر محققی با اشاره به ضرورت برگزاری غيرمتمركز آزمون ارتقای دستياری در دانشگاه‌ها، گفت: لازمه تحقق عدالت برقراری همكاری بين دانشگاه‌ها در سطوح مختلف است. ….

دكتر محققی در خصوص طرح تسهيلات جديد انتقال و مهمان شدن دانشجويان افزود: در شورای عالی انقلاب فرهنگی به اين موضوع توجه خاصی شده كه راهكار گزينش دانشجو بايد طوری انتخاب شود كه دانشجو در محل نزديك سكونت به تحصيل بپردازد و در اين راستا و برای پاسخگويی به اين نياز آيين نامه‌ای بين وزارتين علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد تصويب شده كه از ترم تحصيلی جاری قابل اجراست. معاون آموزشی وزارت بهداشت در خاتمه ادامه داد: به موجب اين آيين نامه ضرورت گذراندن مقداری از واحدهای تحصيلی به عنوان شرط جابجايی منتفی است.

همچنین بررسی کنید

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …