خانه / تاریخ پزشکی / ‪ ۲۰‬فروردين (‪ ۹‬آوريل ‪ ‬) ، در چنين روزي “سر پاتريك مانسون” انگل شناس اسكاتلندي و پدر طب گرمسيري درگذشت.

‪ ۲۰‬فروردين (‪ ۹‬آوريل ‪ ‬) ، در چنين روزي “سر پاتريك مانسون” انگل شناس اسكاتلندي و پدر طب گرمسيري درگذشت.

 دوشنبه، ‪ ۲۰‬فروردين ماه برابر با ‪ ۹‬آوريل ‪ ۲۰۰۷‬است. ‪ ۸۵‬سال پيش در چنين روزي، “سر پاتريك مانسون” انگل شناس اسكاتلندي و پدر طب گرمسيري درگذشت.

مانسون كه كاشف روش انتقال “فيلاريازلنفاوي”است، پژوهش‌هاي موثري در مورد بيماري خواب، “بري بري”، “پاراگونيمياز”، “مالاريا” و “شيستو زومياز” انجام داده است.

در بيماري‌هاي عفوني موارد زيادي به نام او نام‌گذاري شده كه “مانسونيا” ( گونه پشه منتقل‌كننده انواع فيلارياز)، مانسونلا (گونه‌اي از نماتودها از خانواده فيلاريوييده و ايجادكننده بيماري مانسونلوز)از جمله آنها است.

“شيستوزوما مانسوني( شيستوزومياز گوارشي كه درآن انگل‌ها در وريدهاي مزانتريك فوقاني و تحتاني مستقر مي‌شوند) و هموپتيزي مانسون (عفونت با انگل پاراگونيموس وسترماني در شرق آسيا) از جمله بيماري‌هاي عفوني محسوب مي شوند كه به نام مانسون، نام‌گذاري شده‌اند.

مانسون بخش زيادي از عمر خود را در كشورهاي در حال توسعه صرف كمك به مردم آنها كرد. از جمله اينكه وي، نخستين برنامه واكسيناسيون عمومي را در چين تدوين كرد.

همچنين در چنين روزي، نخستين سرنگ يك بار مصرف توسط يك سياهپوست آمريكايي به نام “فيل بروكس” اختراع شد.

در اين روز در سال ‪ ۱۹۸۱‬نيز بلندترين اسم علمي تاريخ جهان در مجله “نيچر ‪ ” Nature‬به چاپ رسيد.

اين نام شيميايي مربوط به فرمول ‪ DNA‬ميتوكندري انسان شامل ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۵۶۹‬نوكلئوتيد، از حدود ‪ ۲۰۷‬هزار حروف الفبا تشكيل شده‌بود.

‪ ۱۳۵‬سال پيش در چنين روزي، شير خشك توسط “ساموئل آر پرسي” ساخته شد.

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل