۲۵ فروردین (۱۴ آوریل ) ، در چنین روزی سرویکتور الکساندر هیدن هورسلی ، فیزیولوژیست و جراح مغزو اعصاب انگلیسی متولد شد

۲۵ فروردین (۱۴ آوریل  ۱۸۵۷ م .) ، در چنین روزی سرویکتور الکساندر هیدن هورسلی ، فیزیولوژیست و جراح مغزو اعصاب انگلیسی  و اولین کسی که یک تومور نخاعی را با موفقیت خارج کرد ، متولد شد.

۱۴ آوریل ۱۹۱۷ م. لازاروس لودویک زامنهوف ، چشم پزشک مشهور لهستانی و مخترع زبان اسپرانتو در گذشت .

 البته زبان اسپرانتو علی رغم تلاش های بسیار زامنهوف و پیروانش و تشکیل انجمن های اسپرانتو در سراسر جهان نتوانست به توفیقی که مورد نظر وی بود دست یابد .

همچنین بررسی کنید

چارلز دیکنز” در رابطه با تغذیه ایتام در انگلیس ( مانند اولیور تویست ) اغراق گویی کرده است

مروری بر تاریخچه علم ژنتیک و نقش گریگور مندل