خانه / اخبار صنفي / تكليف تعرفه هاى درمانى بخش خصوصى کشور ایران ، هفته آينده روشن مى شود.

تكليف تعرفه هاى درمانى بخش خصوصى کشور ایران ، هفته آينده روشن مى شود.

دبير شوراى عالى نظام پزشكى كشورایران گفت : سرانه درمان ۲۷ درصد افزايش يافته در حالى كه تعرفه بخش خصوصى در سال جارى زير ۲۷ درصد اعلام شده است

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ،  دكتر محمدرضا نوروزى دبير شوراى عالى نظام پزشكى كشور ایان با اعلام اين مطلب گفت: درجلسه ديروز نظام پزشكى تهران بزرگ، پيشنهادهاى اعضا به شوراى عالى نظام پزشكى در باره تعرفه هاى بخش خصوصى در سال جديد ارائه و قرار شد اين تعرفه ها هفته آينده اعلام شود .
وى با اشاره به افزايش ۲۷درصدى سرانه درمان، افزايش تعرفه بخش خصوصى را در سال جارى زير ۲۷ درصد اعلام كرد و افزود، در اين جلسه، اعضاى هيأت مديره نظام پزشكى تهران بزرگ با تأكيد بر اين كه سرانه درمان بايد به سمت واقعى شدن حركت كند، اظهار اميدوارى كرد و با توجه به اظهارات وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مبنى بر افزايش سرانه درمان، افزايش چشمگير تعرفه هاى بخش دولتى بتواندمشكلات اين بخش را كاهش دهد. دكتر محمدمهدى قيامت عضو هيأت مديره نظام پزشكى تهران بزرگ نيز در گفت وگو با «ايران»، افزايش سرانه درمان را مطابق با واقعيت ندانسته و گفت: با اين حال ، تلاش مى شود كه در تعيين تعرفه بخش خصوصى، وضع معيشتى مردم و ديگر حقوق آنها در نظر گرفته شود.
قيامت با انتقاد از مشخص نشدن تعرفه هاى پزشكى قبل از شروع سال جديد؛ اين مسأله را موجب ايجاد هرج و مرج در مطب ها و بيمارستان ها دانست.

همچنین بررسی کنید

تعرفه‌گذاري خدمات پرستاران تا پايان امسال به صورت پايلوت در يکي از شهرهای ایران اجرا خواهد شد

تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري امسال در يکي از شهرها به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود . وزير …

وزير بهداشت ایران گفت : اضافه كار معوقه پرستاران بزودي پرداخت مي‌شود

پرداخت اضافه كار پرستاران سراسر كشور به طور متوسط 8 تا 10 ماه است كه …