خانه / اخبار اجتماعي / مدير كل دفتر سلامت و رفاه سازمان مديريت:هزينه سلامت هر ايراني سالانه 100 هزار تومان است 23/7/84

مدير كل دفتر سلامت و رفاه سازمان مديريت:هزينه سلامت هر ايراني سالانه 100 هزار تومان است 23/7/84

مدير كل دفتر سلامت و رفاه سازمان مديريت:

هزينه سلامت هر ايراني سالانه 100 هزار تومان است

خبرنگار پزشكان بدون مرز: مدير كل دفتر سلامت و رفاه سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: هزينه سلامت هر ايراني سالانه 100 هزار تومان است كه 50 تا 55 هزار تومان آن را دولت مي دهد و بقيه را مردم مي پردازند.

مجيد يارمند افزود: هزينه سرانه درمان هر ايراني در ماه 3505 تومان است كه به تناسب وضعيت خانوارهاي ايراني بخشي يا تمام آن را دولت مي دهد مثلا در مورد كارمندان 33 درصد را كارمند و بقيه را دولت مي پردازد، در مورد خانواده هاي فقير همه را دولت مي دهد.
وي اضافه كرد: در زمان حاضر حدود 5 درصد از توليد ناخالص ملي به بخش سلامت اختصاص دارد كه قرار است تا پايان برنامه چهارم توسعه به 7 درصد برسد، با وجود اين، كم بودن سهم سلامت را از درآمد ناخالص ملي بايد با توجه به شرايط كشور سنجيد و مقايسه كشور ما با كشورهاي ثروتمند دنيا كار درستي نيست.
وي گفت: در زمان حاضر كشور ما حدود 1 درصد از توليد ثروت دنيا را در اختيار دارد در حالي كه آمريكا 5/20، چين 5/17 و ژاپن 5/13 درصد توليد ثروت دنيا را در اختيار دارند بنابراين مقايسه ايران با كشورهاي ثروتمند دنيا منطفي نيست و هر كشور را بايد با توجه به شرايط خودش ارزيابي كرد.
مدير كل دفتر سلامت و رفاه سازمان مديريت و برنامه ريزي اضافه كرد: با توجه به شرايط فعلي، دولت از طريق دانشگاههاي علوم پزشكي يك سوم هزينه بيمارستانهاي دولتي را پرداخت مي كند و دو سوم ديگر هزينه اين بيمارستانها بايد از محل درآمدهاي اختصاصي آنها تامين شود.
يارمند افزود: البته در صورتي كه دانشگاههاي علوم پزشكي با كسري بودجه مواجه شوند دولت به آنها كمك مي كند مثلا سال گذشته دولت حدود 102 ميليارد تومان اضافه بر رقم بودجه مصوب به وزارت بهداشت كمك كرد و در مجموع 117 درصد بودجه مصوب به اين وزارتخانه پرداخت شد.
وي گفت: امسال نيز با توجه به افزايش حقوق پرسنل وزارت بهداشت، پرستاران و هيئت علمي دانشگاهها، وزارت بهداشت با حدود 348 ميليارد تومان كسري بودجه مواجه است كه درصدد رفع اين كسري هستيم و تاكنون 80 ميليارد تومان اين كسري تامين اعتبار و پرداخت شده است.

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

فقر و مشكلات مالی موجب می شود که مغز کندتر و ضعیفتر عمل کند

پژوهشگران تازه‌ای توسط محققان دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد درگیر شدن در مسائل و مشکلات مالی …