هفتم اردیبهشت (‪ ۲۷‬آوریل ‪‬) در چنین روزی “هانس والتر کاستر لیتز” فارماکولوژیست آلمانی‌الاصل انگلیسی به دنیا آمد.

هفتم اردیبهشت برابر با ‪ ۲۷‬آوریل ‪ ۲۰۰۷‬است. ‪ ۱۰۴‬سال پیش در چنین روزی “هانس والتر کاستر لیتز” فارماکولوژیست آلمانی‌الاصل انگلیسی به دنیا آمد. وی به همراه “جان هیوز” انکفالین‌ها را کشف کرد.

انکفالین‌ هنگام احساس درد در مغز ترشح می‌شود. به عبارت دیگر برای اینکه بدن درد را آرام کند یک نوع انتقال‌دهنده عصبی به نام انکفالین وارد عمل می‌شود و با متصل شدن به گیرنده‌های عصبی انتهای نخاع اجازه نمی‌دهد تا پیام درد به مغزبرسد.

همچنین در چنین روزی در سال ‪” ۱۹۳۲‬ماکس رابنر” فیزیولوژیست و دانشمند علم تغذیه درگذشت.

وی نشان داد که بدن، انرژی خود را از سوزاندن کربوهیدارت ها، چربی ها و پروتئین‌ها به دست می‌آورد.

او همچنین قوانین اولیه‌ای را در مورد متابولیسم پایه و میزان آن ارایه کرد.

‪ ۱۲۷‬سال پیش در چنین روزی، نخستین سمعک الکتریکی توسط “فرانسیس دی کلارک ” و “ام جی فاستر” اختراع شد که به هدایت صدا از طریق لرزش استخوان جمجه می‌پرداخت.

در سال ‪ ۱۹۰۱‬نیز نخستین سمعک قابل تولید انبوه که به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار گرفت توسط “میلرریزهوچینسون”، اختراع شد.

امروزه در تمام سمعک‌ها صدا از طریق میکروفن جمع آوری شده سپس پردازش و تقویت شده و به بلندگو (رسیور سمعک) فرستاده می‌شود.

در سمعک‌های داخل گوش، صدا از طریق بلندگو مستقیما وارد مجرای گوش می -شود ولی در سمعک‌های پشت گوشی، صدا از طریق شیلنگی کوچک به قالب گوش و بعد از آن به مجرای گوش انتقال می‌یابد.

در سمعک‌های آنالوگ سیگنال اکوستیکی اصلی به شکل یک سیگنال الکتریکی پردازش می‌شود، اما در سمعک‌های دیجیتال سیگنال اکوستیکی به کدهای ( ‪ ۱‬و ‪ ( ۰‬رمز بندی شده و در داخل سمعک پردازش شده و سپس مجددا به پیام اکوستیکی آنالوگ تبدیل می‌شود.

همچنین بررسی کنید

چارلز دیکنز” در رابطه با تغذیه ایتام در انگلیس ( مانند اولیور تویست ) اغراق گویی کرده است

مروری بر تاریخچه علم ژنتیک و نقش گریگور مندل