خانه / تاریخ پزشکی / ‪ ۱۴‬ارديبهشت (چهارم مي‪ ‬) در چنين روزي، “ادوارد كالوين كندال” شيميدان آمريكايي درگذشت.

‪ ۱۴‬ارديبهشت (چهارم مي‪ ‬) در چنين روزي، “ادوارد كالوين كندال” شيميدان آمريكايي درگذشت.

 ‪ ۱۴‬ارديبهشت برابر با چهارم مي‪ ۲۰۰۷‬است. ‪ ۳۵‬سال پيش در چنين روزي، “ادوارد كالوين كندال” شيميدان آمريكايي درگذشت. كندال، يكي از برندگان جايزه نوبل پزشكي و فيزيولوژي ‪ ۱۹۵۰‬محسوب مي‌شود.  موضوع تحقيق كندال و همكارانش در مورد ساختار شيميايي و آثار زيستي هورمون‌هاي قشر آدرنال بود.

اهميت قشر غده آدرنال از مغز يا مدولاي آن بيشتر است. بطوريكه برداشتن اين بخش موجب مرگ مي‌شود در حاليكه تخريب و يا برداشتن بخش مدولا فقط اختلالاتي را ايجاد مي‌كند.

قشر غده آدرنال هورمون‌هايي با عنوان كورتيكوستروئيد را توليد مي‌كند كه از جنس استروئيد هستند. قشر آدرنال به ترتيب از خارج به داخل از سه لايه تشكيل شده كه بخش گلومرولا، فاسيكولا و رتيكولا سه لايه ياد شده را تشكيل مي دهند.

بخش گلومرولا كه نسبتا نازك بوده و ترشح مينرالوكورتيكوئيدها مانند آلدوسترون را بر عهده دارد ، در متابوليسم تركيبات معدني بويژه سديم و پتاسيم نقش دارد.

بخش فاسيكولا كه ضخامت بيشتري دارد و ترشح گلوكوكورتيكوئيدها مانند كورتيزول و كورتيكوسترون را بر عهده دارد كه بر متابوليسم مواد قندي اثر گذاشته و قند خون را زياد مي‌كند. همچنين بر متابوليسم پروتئين‌ها و چربي‌ها نيز نقش دارد.

و بخش رتيكولا كه در مجاورت قسمت مركزي غده آدرنال قرار دارد ترشح آندروژن‌ها را بر عهده دارد و فعاليت آنها شبيه هورمون‌هاي جنسي نر و ماده مي‌باشد.

هورمون‌هاي قشر آدرنال داراي دو اثر مهم مينرالوكورتيكوئيدي و گلوكوكورتيكوئيدي و اثرات ضعيف آندروژني هستند.

تقريبا تمام اثرات گلوكوكورتيكوئيدي مربوط به كورتيزول و اثرات مينرالوكورتيكوئيدي مربوط به آلدوسترون است.

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل