خانه / تاریخ پزشکی / ۱۵‬ارديبهشت (پنجم مي‪‬) در چنين روزي، “لويي پاستور” تلقيح عليه سياه زخم را به طور آزمايشي انجام داد.

۱۵‬ارديبهشت (پنجم مي‪‬) در چنين روزي، “لويي پاستور” تلقيح عليه سياه زخم را به طور آزمايشي انجام داد.

۱۵‬ارديبهشت برابر با پنجم مي‪ ۲۰۰۷‬است. ‪ ۱۲۶‬سال پيش در چنين روزي، “لويي پاستور” تلقيح عليه سياه زخم را به طور آزمايشي انجام داد. وي اين تلقيح را بر روي تعدادي گاو و گوسفند انجام داد كه نتيجه آن نيز موفقيت آميز بود.

اصول كلي روش پاستور با روشي كه ادوارد جنر براي مايه‌كوبي ابداع كرد، يكي بود.

پاستور در سال‪ ،۱۸۸۱‬با روي آوردن به سياه‌زخم كه از بيماريهاي گاو و گوسفند است ، باسيل آنرا جدا كرد.

نخستين باكتري را در دمايي بالاتر از دماي بدن حيوان كشت داد تا مايعي براي تلقيح تهيه كند كه موجب حمله خفيف سياه زخم در جانور شود و حيوان را براي روزي كه دچار حمله شديد بيماري ميشود، ايمن سازد.

همچنين در چنين روزي در سال ‪ ۱۹۶۳‬نخستين عمل پيوند كبد انساني توسط دكتر “توماس استارلز” انجام شد.

اين عمل در بيمارستاني در دنور بر روي يك بيمار ‪ ۴۸‬ساله صورت گرفت.

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل