خانه / اخبار اجتماعي / تنها روش مطمئن براي حل مشكل زباله‌هاي بيمارستاني ‌استفاده از دستگاه زباله‌سوز مركزي است

تنها روش مطمئن براي حل مشكل زباله‌هاي بيمارستاني ‌استفاده از دستگاه زباله‌سوز مركزي است

يك مقام سازمان حفاظت محيط زيست باانتقادازوزارت بهداشت براي بكارگيري دستگاه ” اتوكلاو ” به منظور امحاي زباله‌هاي بيمارستاني، گفت كه تنها روش مطمئن براي حل مشكل زباله‌هاي بيمارستاني‌استفاده از دستگاه زباله‌سوز مركزي است.

با دستگاه‌هاي اتوكلاو بخشي از زباله‌هاي بيمارستاني ضدعفوني مي‌شوند و به گفته كارشناسان اين دستگاه‌ها توانايي ضدعفوني وسايل تيز مانند سرنگ و تيغ‌هاي جراحي را ندارند. در دستگاه‌هاي زباله سوز ، تمامي زباله‌هاي بيمارستاني با درجه حرارت بيشتر از يكهزار درجه سوزانده مي‌شود و براي محيط خطرساز نيستند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ،  دكتر “سروش مدبري” مدير كل دفتر بررسي آلودگي آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست روز شنبه در اين خصوص ، گفت : هم اكنون وزارت بهداشت، براساس قانون مديريت پسماند ، متولي مديريت اين بخش است . اين در حالي است كه حدود ‪ ۷۵‬تن زباله‌هاي بيمارستاني در تهران وجود دارد و وزارت بهداشت متاسفانه آمارمشخصي ازتوليد زباله‌هاي بيمارستاني دركل كشور ندارد. وي گفت: حدود هشت هزار واحد پزشكي هم‌اكنون در سطح تهران فعال است كه شامل بيمارستان‌ها نمي‌شود و كلينيك ها، خانه‌ها و مطب‌هايي را شامل مي‌شود كه زباله‌هاي بيمارستاني توليد مي‌كنند. مدبري با مقايسه هزينه استفاده از “اتو كلاو” و دستگاه زباله‌سوز، گفت: طرح وزارت بهداشت براي‌امحاي زباله‌هاي بيمارستاني نصب دستگاه “اكوكلاو” است كه هر كدام حدود دو ميليارد ريال هزينه مي‌برد. براي نصب اين دستگاه‌ها در بيمارستان‌هاي دولتي سراسر كشور ‪ ۷۰۰‬ميليارد ريال هزينه پيش بيني شده است. وي ادامه‌داد: بايد توجه‌كرد كه زباله‌هاي بخش خصوصي براساس قانون مديريت پسماند بايد اين بيمارستان‌ها مديريت كنند كه به اين ترتيب با استفاده از اتوكلاو مشكل پسماندها در واحدهاي پراكنده پزشكي كه حدود هشت هزار واحد در سطح تهران است، حل نخواهد شد. اين مقام سازمان حفاظت محيط زيست كه‌درنشست‌هايي براي بررسي وضعيت زباله -هاي بيمارستاني شركت داشته است ، گفت : در اين ميان اغلب به كلينيك‌هاي دامپزشكي نيز توجه نمي‌شود، در حالي كه اين مراكز نيز زباله‌هاي عفوني و بيمارستاني توليد مي‌كنند. مدبري افزود: تحقيقات نشان مي‌دهد خريد يك دستگاه زباله‌سوز مركزي بسيار ارزشمند است و تمام پسماندهاي بيمارستاني را مي‌تواند از بين ببرد ، اما اتوكلاو تنها بي‌خطرسازي مي‌كند و مشكل وسايلي مانند سوزن‌ها و بسته‌هاي عفوني را حل نخواهد كرد. به گفته وي ، از ميان زباله‌هاي بيمارستاني ، ‪ ۴۰‬درصد زباله‌هاي خطرناك وويژه هستند كه‌شامل زباله‌هاي نوك تيز و پلاستيك بوده و دستگاه اتوكلاو، اين زباله‌ها راتا حدودي و نه‌كامل بي‌خطر مي‌كند، بنابراين ‪ ۵۰‬درصد مشكل به طور كامل باقي مي‌ماند. مدير كل دفتر بررسي آلودگي آب وخاك سازمان حفاظت محيط زيست، در حالي كه وزارت بهداشت براستفاده از دستگاه‌هاي “اتوكلاو” براي امحاي زباله‌هاي بيمارستاني تاكيددارد، گفت كه در نشست‌هاي كاري پيشنهاد شده‌است براي تهران دستگاه‌زباله‌سوز مركزي با هزينه‌اي بسيار پايين‌تر خريداري و در يك نقطه نصب شود. اين عمل باعث مي‌شود همان يك نقطه به كنترل و پايش نياز داشته باشد، اما اتوكلاو نقاط آلودگي را پراكنده مي‌كند. مدبري در ادامه تاكيد كرد: سازمان حفاظت محيط زيست دستگاه نظارتي است و اگر وزارت بهداشت استفاده از دستگاه‌هاي اتوكلاو را پياده كند اين سازمان موظف به نظارت بر اين دستگاه‌ها است، اما به‌دليل تعداد زياد اين دستگاهها نظارت بر آن‌ها كار بسيار دشواري است. وي ادامه‌داد: اگر از دستگاه زباله‌سوز براي امحاي اين زباله‌ها استفاده شود، دونيروي ثابت براي نمونه‌گيري و پايش اين دستگاه كافي است، اما نظارت بر حدود ‪ ۱۵۰‬دستگاه اتوكلاو در بيمارستان‌ها بسيار سخت خواهد بود. اين مقام سازمان حفاظت محيط زيست، گفت : اگر وزارت بهداشت ‪ ۷۰۰‬ميليارد ريال بودجه از دولت دريافت كند، اين هزينه تنها براي بي‌خطرسازي زباله‌هاي بيمارستان‌هاي دولتي كافي است و پسماندهاي غيرعفوني كه در هشت هزار مركز پراكنده پزشكي توليد مي‌شوند، بلاتكليف باقي خواهند ماند. مدبري افزود: دستگاه زباله‌سوز پيشنهادي، بسيار هزينه پايين تري دارد و براي تجهيز ناوگان حمل ونقل پسماندهاي خطرناك نيز بخش خصوصي آماده همكاري و سرمايه‌گذاري است. به‌گفته‌وي، از ‪ ۷۰۰‬ميليارد ريال هزينه خريد دستگاه اتوكلاو، ‪ ۲۰۰‬ميليارد ريال براي تهران پيش بيني شده است كه تنها ‪ ۵۰‬درصد مشكل را حل مي‌كند، چرا كه پسماندهاي بي‌خطرشده بايد دوباره دفن شوند و هم‌اكنون در هيچ جاي دنيا زباله‌ها را دفن نمي‌كنند. وي گفت: انتخاب مكان زباله‌سوز كار سختي نيست و مي‌تواند به‌فاصله نزديكي از شهر و يا خود بيمارستان و يا منطقه كهريزك انتخاب شود. مدير كل دفتر بررسي آلودگي آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست‌تاكيد كرد: بايد آخرين نسل دستگاه زباله‌سوز نيز تهيه شود و زباله سوزي كه ‪ ۱۵‬سال پيش در انگلستان و يا آلمان استفاده مي‌شده، ديگر كارآيي ندارد. وي ادامه داد: كارايي دستگاه‌هاي زباله‌سوز درتمام كشورهاي توسعه يافته دنيا به اثبات رسيده است و سوييس با استفاده از ‪ ۲۸‬زباله سوز مركزي، تمام زباله‌هاي غيرقابل بازيافت را مي‌سوزاند. مدبري گفت: در كشورهاي نروژ و فنلاند كه جز كشورهاي زيست محيطي دنيا هستند نيز هم‌اكنون از دستگاه زباله‌سوز مركزي استفاده مي‌شود واز اين زباله – سوزها انرژي و برق مي‌گيرند. وي افزود: ايالات متحده نيز زباله‌سوزهاي پراكنده در شهرها را جمع آوري كرده و تنها در يك زباله‌سوز مركزي، زباله‌هاي بيمارستاني را مديريت مي‌كند و بسياري از كشورهاي عربي نيز از اين دستگاه استفاده مي‌كنند. اين مقام سازمان حفاظت محيط زيست، گفت: دستگاه‌هاي زباله‌سوز نسل قديم نيز آلاينده‌هاي گازي ايجاد مي‌كنند كه شامل دي اكسين‌ها و فوران‌ها است، اما زباله‌سوزهاي نسل جديد داراي دو محفظه است كه‌گازهاي پراكنده شده را دوباره جمع‌آوري و مي‌سوزاند. مدبري افزود: خردكن دستگاه‌هاي اتوكلاو نيز مرتب خراب مي‌شود و از كار مي – افتد و نياز به يك تعميركار و كاربر مداوم دارد و براي حدود ‪ ۱۵۰‬اتوكلاو در تهران ‪ ۱۵۰‬كاربر نياز است. وي ادامه‌داد: هربار باز و بسته‌كردن دستگاه اتوكلاو منجر به‌خروج ميكروب -ها مي‌شود و پساب آن نيز غني از مواد شيميايي است. فاضلاب‌هاي بيمارستاني هم عمدتا جداگانه تصفيه نمي‌شود و خطر ديگري ايجاد خواهد شد. وي بار ديگر تاكيد كرد ” اتوكلاو بعضي از ميكروب‌ها را از بين نمي‌برد به طوري كه دولت چين براي مبارزه با ميكروب سارس و نابودي آن، ‪ ۱۰‬ميليارد دلار هزينه كرد تا زباله‌سوز تهيه كرده و آن را از بين ببرد”. مدير كل دفتر بررسي آلودگي آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست در پايان گفت: بااين توصيفات مشخص نيست وزارت بهداشت‌بااستفاده ازكدام‌دلايل كارشناسي و با چه توجيهي مي‌خواهد از دستگاه‌هاي اتوكلاو استفاده كند.

همچنین بررسی کنید

پیشگیری از آنفلوانزا

آنفلوانزا نوعی بیماری ویروسی واگیردار است که بی‌توجهی به رعایت اصول بهداشتی در آن، می‌تواند …

کودک‌ آزاری چیست ؟

کودکان ضعیف ترند و به همین دلیل در همه جای دنیا کودکان بیشتر از بزرگسالان …