خانه / تاریخ پزشکی / ‪ ۱۸‬ارديبهشت (هشتم ماه مي‪ ‬) در چنين روزي، “ژان هانري دونان” موسس جمعيت صليب سرخ متولد شد.

‪ ۱۸‬ارديبهشت (هشتم ماه مي‪ ‬) در چنين روزي، “ژان هانري دونان” موسس جمعيت صليب سرخ متولد شد.

سه‌شنبه، ‪ ۱۸‬ارديبهشت برابر با هشتم ماه مي‪ ۲۰۰۷‬است. ‪ ۱۷۹‬سال پيش در چنين روزي، “ژان هانري دونان” موسس جمعيت صليب سرخ متولد شد. روز هشتم مي به همين مناسبت روز جهاني صليب سرخ نام دارد.

صليب سرخ، نام سازماني بين‌المللي است كه درنتيجه مساعي دونان و براي تخفيف آلام انساني، و حفظ و پيشرفت بهداشت عمومي، بر طبق موافقتنامه ژنو درسال ‪ ۱۸۶۴‬تشكيل شد.

در سال ‪ ۱۸۵۹‬در يك دهكده ايتاليايي به نام “سولفرينو” جنگ خونيني ميان قواي اتريش و متحدان فرانسوي و ساردني رخ داد كه در مجموع حدود ‪ ۵۰‬هزار نفر تلفات به همراه داشت.

دونان كه خود شاهد اين جنگ و پيامدهاي آن بود و كتابي نيز درباره آن نوشت، پيشنهاد تشكيل جمعيتهاي امدادي داوطلب براي تسكين آلام اين گونه آسيب ديدگان از جنگ را ارائه داد.

او پيشنهاد كرد خدمت به زخميهاي نظامي ، فعاليتي بي‌طرف محسوب شود.

“انجمن امور عام المنفعه ژنو” با علاقه وافر از پيشنهاد وي استقبال كرد.

به دنبال پيشنهاد دونان، يك كنفرانس بين‌المللي با شركت نمايندگان ‪۱۶‬ كشور در ژنو تشكيل و موافقتنامه ‪ ۱۸۶۴‬براي بهبود وضع مجروحان و رنجوران نظامي ميدان جنگ تدوين شد و به امضاي نمايندگان ‪ ۱۲‬دولت از كشورهاي شركت كننده رسيد.

در اين موافقتنامه بي‌طرف شمردن متصديان خدمات پزشكي نيروهاي مسلح، رفتار انساني با زخميها و بي‌طرفي غير نظامياني كه داوطلبانه به كمك زخميهاي جنگ مي‌شتابند مورد تاييد قرار گرفت.

همچنين مقرر شد كه از آن پس علامت سرخ رنگ صليب نيز به عنوان يك علامت بين‌المللي به منظور مشخص ساختن افراد و وسايلي كمك رسان به آسيب ديدگان از جنگ ، مورد استفاده قرار گيرد.

علت انتخاب صليب سرخ به عنوان علامت بين‌المللي نيز به مليت سوييسي دونان و پرچم آن كشور بر مي‌گردد.

همچنين در چنين روزي در سال ‪” ۱۹۰۲‬آندره ميشل لووف” زيست شناس فرانسوي و از برندگان جايزه نوبل پزشكي و فيزيولوژي سال ‪ ۱۹۶۵‬به دنيا آمد.

موضوع تحقيق او “خاصيت ليزوژني” بود كه طي آن ويروس يا باكتريوفاژ، ژنوم خود را وارد باكتري ديگري مي‌كند.

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل