خانه / تاریخ پزشکی / ۲۰‬ارديبهشت ( دهم ماه مي‪‬) در چنين روزي، “توماس يانگ ” پزشك و فيزيكدان انگليسي درگذشت.

۲۰‬ارديبهشت ( دهم ماه مي‪‬) در چنين روزي، “توماس يانگ ” پزشك و فيزيكدان انگليسي درگذشت.

۲۰‬ارديبهشت برابر با دهم ماه مي‪۲۰۰۷‬است. ‪ ۱۷۸‬سال پيش در چنين روزي، “توماس يانگ ” پزشك و فيزيكدان انگليسي درگذشت.يانگ به “يانگ اعجوبه” معروف شد ، زيرا در دو سالگي خواندن مي‌دانست و در هشت سالگي به تنهايي به آموختن رياضي پرداخت و در ‪ ۹‬سالگي شروع به يادگيري زبان‌هاي فرانسوي ، ايتاليايي ، عبري – عربي و فارسي كرد، به‌طوري كه در ‪ ۱۴‬سالگي اين زبان‌ها را مي‌دانست.

يانگ تحصيلات دانشگاهي‌خود را در رشته پزشكي گذرانيد و درسال ‪ ۱۷۹۹‬دكتراي پزشكي خود را گرفت و در انستيتوي سلطنتي لندن مشغول به‌كار شد. او مطالعات خود را بر روي ساختمان چشم و ماهيت نور متمركز كرد و نخستين تئوري خود را درباره‌تطابق در بينايي مطرح كرد. برطبق اين تئوري براي آن كه‌تصوير اجسامي كه درفواصل متفاوت قرار دارند بر روي شبكيه تشكيل گيرد، شعاع انحناي عدسي چشم تغيير مي‌كند.

كار عمده “يانگ” آزمايش‌هايي است كه بر روي نور انجام داده است. او در سال ‪ ۱۸۰۳‬به آزمايشي دست زد كه نتيجه آن تاييد فرضيه موجي هويگنس درباره ماهيت نور بود.

آزمايش يانگ مربوط به نوري است كه از دو شكاف باريك مي‌گذرد و نوارهاي تاريك‌وروشن را به وجود مي‌آورد. قبول اين مطلب كه چگونه جمع دو نور تاريكي را به وجود مي‌آورد به سادگي ممكن نبود و ليكن نتيجه آزمايش يانگ، صحت فرضيه موجي بودن نور و پديده تداخل امواج نور را تاييد كرد.

يانگ با اندازه‌گيري فاصله نوارهاي تاريك و روشن و نيز فاصله شكاف‌هايي كه نور از آن‌ها مي‌گذشت، طول موج نورهاي مريي را اندازه گرفت.

پديده انكسار مضاعف نيز مورد توجه يانگ قرار گرفت. در اين پديده هرگاه نور به بعضي از بلورها برخورد كند به دو پرتوي شكسته تجزيه مي‌شود . يانگ از روي اين پديده به عرضي بودن امواج نور پي برد.

يانگ علاوه بر تحقيق در علوم تجربي ، در خط هيروگليف هم صاحبنظر شد و از اين رو مورد توجه پژوهشگران تاريخ و تمدن نيز قرار گرفت.

وي از نخستين كساني بود كه موفق به رمزگشايي و خواندن خط هيروگليف‌شد.

در چنين روزي در سال ‪” ۱۸۲۲‬پائولو رافيني” پزشك و رياضيدان ايتاليايي و از پايه‌گذاران نظريه جبري “گروه‌ها” نيز درگذشت.

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل