معاون سلامت وزیر بهداشت ایران: ایران به کنوانسیون کنترل عفونتهای بیمارستانی پیوست

با امضای تفاهمنامه بین وزارت بهداشت ایران و سازمان بهداشت جهانی، جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون کنترل عفونتهای بیمارستانی پیوست

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز  موید علویان، معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفت: در کشورهای توسعه یافته ۵ تا ۲۵ درصد بیماران بستری شده به عفونتهای بیمارستانی مبتلا می‌شوند که اکتسابی از بیمارستان است و مطالعه آن در کشور ما نیز نشان می‌دهد که میزان بستری بیماران در بیمارستانها به علت عفونتهای بیمارستانی حدود ۳ برابر افزایش می‌یابد.
وی ادامه داد: مطالعه جامعی تاکنون در کشور ما در مورد عفونتهای بیمارستانی نشده است اما مصرف بی رویه آنتی بیوتیکها که ناشی از این عفونتهاست موجب گسترش مقاومت به درمان میکروارگانیسمها و در نتیجه درمان گرانتر، طولانی‌تر و با عوارض بیشتر بیماران می شود.
وی اضافه کرد: برای کنترل این عفونتها سازمان بهداشت جهانی اتحادیه ای جهانی را تشکیل داده که از طریق آن حمایتهای فنی را برای کاهش عفونتهای بیمارستانی ارائه کند که امروز کشور ما نیز به کنوانسیون این اتحادیه پیوست.
علویان گفت: برای اجرای کامل مفاد این کنوانسیون همکاری همه بخشهای وزارت بهداشت لازم است به همین منظور کمیته‌هایی در سطوح مختلف تشکیل می‌شود که رئیس هر بیمارستان رئیس این کمیته در بیمارستان است، رئیس شبکه بهداشت، رئیس کمیته شهرستان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی رئیس این کمیته در منطقه تحت پوشش است که موظف به پیگیری برنامه های کنترل عفونتهای بیمارستانی و پایش آن هستند.
وی اضافه کرد: برای اجرای درست برنامه کنترل عفونتهای بیمارستانی، برنامه های آموزشی را برای سطوح مختلف پرسنل بهداشتی-درمانی تدوین می‌کنیم که در طراحی و اجرای این برنامه ها همه بخشهای وزارت بهداشت مشارکت می‌کنند.
علویان گفت:‌ برای این کار باید تجهیزات مناسب دفع زباله های بیمارستانی، دستگاههای استریل کننده، مواد گندزدا و دستگاههای تهویه هوا در بیمارستانها و مراکز درمانی نصب شود که وزارت بهداشت این اقدام را در اولویت کاری خود قرار داده است.
وی اضافه کرد: تجهیز آزمایشگاهها برای پایش درست برنامه کنترل عفونتهای بیمارستانی و مقاومت به آنتی بیوتیکها، حمایت از پژوهشهای مرتبط با این بخش و به خصوص ساماندهی زباله های بیمارستانی که با همکاری سایر دستگاههای دیگر از جمله وزارت کشور، شهرداریها، سازمان حفاظت محیط زیست و مجلس دنبال می شود بخش دیگری از این فرآیند است.
وی گفت: در زمان حاضر چند بیمارستان از مجموع ۵۰۰ بیمارستان دولتی و بیش از ۲۰۰ بیمارستان خصوصی کشور وارد این پروسه شده اند و به مرور همه بیمارستانهای کشور ملزم به اجرای برنامه کنترل عفونتهای بیمارستانی می‌شوند.
علویان اضافه کرد: علاوه بر الزام قانونی به لحاظ شرعی نیز به علت توصیه های دین مبین اسلام به رعایت بهداشت و پیشگیری باید بیش از کشورهای دیگر مراقبت بروز این نوع عفونتها باشیم.

همچنین بررسی کنید

سیگار و مشروبات الکلی متهم اصلی افزایش مرگ زودرس، بروز بیماری های قلبی و عروقی و سرطان در بین مردم اروپا است

سازمان بهداشت جهانی ( WHO ) در یک گزارش اعلام کرد، سیگار کشیدن و مصرف …

گونه ای از مالاریا پلاسمودیوم فالسی پارم در کامبوج غربی شناسایی شده که به داروی آرتمیسینین مقاوم است

محققین سه گونه مالاریا را در کامبوج غربی شناسایی کرده اند که به یکی از …