خانه / تاریخ پزشکی / 31 اردیبهشت (21 می ) در چنین روزی ویلم آینتهوون ، فیزیولوژیست آلمانی و ابداع کننده دستگاه الکتروکاردیوگرام و برنده جایزه نوبل پزشکی و فیزیولوژی سال 1924 م. به دنیا آمد

31 اردیبهشت (21 می ) در چنین روزی ویلم آینتهوون ، فیزیولوژیست آلمانی و ابداع کننده دستگاه الکتروکاردیوگرام و برنده جایزه نوبل پزشکی و فیزیولوژی سال 1924 م. به دنیا آمد

31 اردیبهشت برابر با 21 می سال 1860 م .  در چنین روزی ویلم آینتهوون ، فیزیولوژیست آلمانی و ابداع کننده دستگاه الکتروکاردیوگرام و برنده جایزه نوبل پزشکی و فیزیولوژی سال 1924 م. به دنیا آمد.

او این جایزه را به دلیل کشف ماهیت الکتریکی فعالیت قلب و ابداع الکتروکاردیوگرام دریافت کرد که امروزه به عنوان یک ابزار تشخیصی مهم در رویکرد به اختلالالت قلبی مورد استفاده است .

21 می سال 1934 م. بنگت اینگمار ساموئلسون ، بیوشیمیدان سوئدی و از برندگان جایزه نوبل پزشکی و فیزیولوژی سال 1982 م. به دنیا آمد . او این جایزه را به دلیل جداسازی ريا، استخراج و تحلیل ساختار پروستاگلندین ها دریافت کرد.

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل