دوم خرداد (۲۳ می سال ) در چنین روزی فرانتز آنتوان مسمر ، پزشک آلمانی که روز درمانی خاص او (مسمریسم ) مقدمه و پیش درآمد هیپنوتیزم شد ، به دنیا آمد.

دوم خرداد (۲۳ می سال ۱۷۳۴ م. ) در چنین روزی فرانتز آنتوان مسمر ، پزشک آلمانی که روز درمانی خاص او (مسمریسم ) مقدمه و پیش درآمد هیپنوتیزم شد ، به دنیا آمد.
۲۳ می سال ۱۹۲۵ م. جوشوادربرگ ، متخصص ‍ژنتیک آمریکایی و از برندگالن جایزه نوبل پزشکی سال ۱۹۵۸ م. ، به دلیل تحقیق بر روی کنترل ژنی متابولیسم و همانند سازی ژنتیکی باکتری ها ، به دنیا آمد.

همچنین بررسی کنید

چارلز دیکنز” در رابطه با تغذیه ایتام در انگلیس ( مانند اولیور تویست ) اغراق گویی کرده است

مروری بر تاریخچه علم ژنتیک و نقش گریگور مندل