خانه / تاریخ پزشکی / دوم خرداد (۲۳ مي سال ) در چنين روزي فرانتز آنتوان مسمر ، پزشك آلماني كه روز درماني خاص او (مسمريسم ) مقدمه و پيش درآمد هيپنوتيزم شد ، به دنيا آمد.

دوم خرداد (۲۳ مي سال ) در چنين روزي فرانتز آنتوان مسمر ، پزشك آلماني كه روز درماني خاص او (مسمريسم ) مقدمه و پيش درآمد هيپنوتيزم شد ، به دنيا آمد.

دوم خرداد (۲۳ مي سال ۱۷۳۴ م. ) در چنين روزي فرانتز آنتوان مسمر ، پزشك آلماني كه روز درماني خاص او (مسمريسم ) مقدمه و پيش درآمد هيپنوتيزم شد ، به دنيا آمد.
۲۳ مي سال ۱۹۲۵ م. جوشوادربرگ ، متخصص ‍ژنتيك آمريكايي و از برندگالن جايزه نوبل پزشكي سال ۱۹۵۸ م. ، به دليل تحقيق بر روي كنترل ژني متابوليسم و همانند سازي ژنتيكي باكتري ها ، به دنيا آمد.

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل