خانه / تاریخ پزشکی / 4 خرداد ( 25 مي ) ، در چنين روزي آزمايشي جهت بررسي تاثير پني سيلين ، توسط هاوارد فلوري و همكارانش صورت گرفت

4 خرداد ( 25 مي ) ، در چنين روزي آزمايشي جهت بررسي تاثير پني سيلين ، توسط هاوارد فلوري و همكارانش صورت گرفت

4 خرداد برابر با 25 مي سال 1940 م.  ، در چنين روزي آزمايشي جهت بررسي تاثير پني سيلين ، توسط هاوارد فلوري و همكارانش ( ارنست چين و نورمن هيتلي ) ترتيب داده شد .

در اين آزمايش به 8 موش دوز كشنده اي از استرپتوكوك تجويز و سپس به چهار موش پني سيلين تزريق شد . روز بعد چهار موشي كه پني سيلين دريافت نكرده بودند مردند و موش هايي كه پني سيلين دريافت كرده بودند ، زنده ماندند

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل