خانه / تاریخ پزشکی / 9 خرداد (30 مي ) در چنين روزي جوليوس اكسلرود ، بيوشيميدان امريكايي و يكي از برندگان نوبل پزشكي و فيزيولوژي به دنيا آمد.

9 خرداد (30 مي ) در چنين روزي جوليوس اكسلرود ، بيوشيميدان امريكايي و يكي از برندگان نوبل پزشكي و فيزيولوژي به دنيا آمد.

9 خرداد برابر با 30 مي سال 1912 م.  در چنين روزي جوليوس اكسلرود ، بيوشيميدان امريكايي و يكي از برندگان نوبل پزشكي و فيزيولوژي سال 1970 م.  به دنيا آمد.

موضوع مورد تحقيق اكسلرود ، نوروترانسميترها و به خصوص نورو آدرنالين ، مكانيسم شكل گيري و نحوه عمل آن در تحريكات عصبي بود .

او همچنين تحقيقاتي در مورد ساخت داروهاي روانپزشكي انجام داده است .

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل