خانه / تاریخ پزشکی / 16 خرداد (6 ژوئن ) ارنست ويليهلم فون بروك ، فيزيولوژيست آلماني و از پايه گذاران به كارگيري روش هاي فيزيكي و شيميايي در تحقيقات پزشكي، به دنيا آمد.

16 خرداد (6 ژوئن ) ارنست ويليهلم فون بروك ، فيزيولوژيست آلماني و از پايه گذاران به كارگيري روش هاي فيزيكي و شيميايي در تحقيقات پزشكي، به دنيا آمد.

16 خرداد برابر با 6 ژوئن سال 1819 م.  ارنست ويليهلم فون بروك ، فيزيولوژيست آلماني و از پايه گذاران به كارگيري روش هاي فيزيكي و شيميايي در تحقيقات پزشكي، به دنيا آمد.

ويلهلم دامنه تحقيقاتش بسيار وسيع بود . او عضلات مژگاني را كشف كرد . به علاوه او در مورد انعقاد خون نيز تحقيقاتي انجام داد.

6 ژوئن سال 1918 م. ادوين گرهارد كريس ، بيوشيميست آمريكايي واز برندگان جايزه نوبل پزشكي سال 1992 م. به دنيا آمد. كريس و  فيشر ( ديگر برنده جايزه ) فسفريلاسيون برگشت پذير را كه يك فرآيند بيوشيميايي تنظيم كننده فعاليت پروتئين ها مي باشد ، كشف كردند.

اختلال در فسفريلاسيون پروتئين در بروز برخي بيماري ها نظير ديابت ، بدخيمي ها و بيماري آلزايمر دخالت دارد.

6 ژوئن سال 1944 م. فيليپ آلن شارپ ، زيست شناس مولكولي آمريكايي ، به دنيا آ«د. او به همراه ريچارد رابرت برنده جايزه نوبل پزشكي و فيزيولوژي شد .

شارپ كشف كرد كه ژن هاي يوكاريوتي رشته هاي يكپارچه و به هم پيوسته نيستند بلكه در بين آن ها قطعات اينترون كه هيچ ساختار پروتئيني را كد نمي كنند ، قرار دارد.

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل