خانه / تاریخ پزشکی / 18 خرداد ( 8 ژوئن ) در چنين روزي فرانسيس هري كمپتون كريك ،بيوفيزيكدان انگليسي به دنيا آمد .

18 خرداد ( 8 ژوئن ) در چنين روزي فرانسيس هري كمپتون كريك ،بيوفيزيكدان انگليسي به دنيا آمد .

18 خرداد برابر با  8 ژوئن سال 1916 م.  در چنين روزي فرانسيس هري كمپتون كريك ،بيوفيزيكدان انگليسي به دنيا آمد .

كريك به همراه جيمز واتسون و موريس ويلكينز ، جايزه نوبل پزشكي و فيزيولوژي سال 1964 م. را براي كشف ساختار مولكولي DNA دريافت كرد .

8 ژوئن  سال 1947 م. اريك چاوس ، زيست شناس آمريكايي به دنيا آمد . او در سال 1995 م. به همراه ادوارد لوييس و كريستين ولهارد جايزه نوبل پزشكي و فيزيولوژري را در يافت كرد . موضوع فعاليت آن ها يافتن كنترل ژنتيكي روند تكامل جنين بود .

واريس چاوس به همراه ولهارد بر روي جهش هاي 40000 مگس ميوه مطالعه كردند . آن ها به اين نتيجه رسيدند كه 5000 مورد از 20000 ژن مگس ها براي تكامل جنيني اهميت دارند واز اين ميان  140 ژن ضروري هستند . تحقيقات اين افراد به فهم جهش هاي مادرزادي در موجودات ديگر از جمله انسان ياري رساند .

8 ژوئن سال 1970 م. آبراهام هارولد ، روانشناس و فيلسوف آمريكايي در گذشت . او سطوح مختلف نيازهاي انساني را در قالب هرم مازلو بررسي كرد . مازلو بنيانگذار نظريه خود شكوفايي در روانشناسي است و مي گويد كه هدف اصلي روان درماني بايد پيوستگي و يكپارچگي شخصيت و رسيدن به خود شكوفايي باشد .

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل