خانه / تاریخ پزشکی / 20 خرداد (10 ژوئن ) در چنين روزي جان مورگان ، جراح عمومي و پايه گذار مدارس آموزش پزشكي در امريكا به دنيا آمد .

20 خرداد (10 ژوئن ) در چنين روزي جان مورگان ، جراح عمومي و پايه گذار مدارس آموزش پزشكي در امريكا به دنيا آمد .

20 خرداد برابر با 10 ژوئن سال 1735 م.  در چنين روزي جان مورگان ، جراح عمومي و پايه گذار مدارس آموزش پزشكي در امريكا به دنيا آمد .

10 ژوئن سال 1900 م. ويلهلم فودريك كوهن ، فيزيولوژيست آلماني كه به دليل نحقيقاتش در مورد تغييرات شيميايي شبكيه بر اثر تابش نوز شهرت دارد ، در گذشت .

تحقيقات او دو بخش عمده را در بر مي گرفت . نخست فيزيولوژي اعصاب و عضلات و ديگري واكنش هاي شيميايي هضم و گوارش غذا ، او در بخش دوم فعاليت هايش  موفق شد  ، تريپسين را از شيره پانكراس جدا كند .

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل