خانه / تاریخ پزشکی / 22 خرداد (12 ژوئن) در چنين روزي فريتزآلبرت ليپمن ، بيوشيميدان آمريكايي ، به دنيا آمد . او به همراه هانس كريس در سال 1953 م. جايزه نوبل پزشكي را به دليل كشف كوآنزيم A دريافت كرد.

22 خرداد (12 ژوئن) در چنين روزي فريتزآلبرت ليپمن ، بيوشيميدان آمريكايي ، به دنيا آمد . او به همراه هانس كريس در سال 1953 م. جايزه نوبل پزشكي را به دليل كشف كوآنزيم A دريافت كرد.

22 خرداد برابر با 12 ژوئنسال 1899 م.  در چنين روزي فريتزآلبرت ليپمن ، بيوشيميدان آمريكايي ، به دنيا آمد . او به همراه هانس كريس در سال 1953 م. جايزه نوبل پزشكي را به دليل كشف كوآنزيم A  دريافت كرد.
12 ژوئن سال 1942 م. برت ساكمن ، پزشك و محقق آلماني و برنده جايزه نوبل پزشكي سال 1991 م. ، به دنيا آمد . ساكمن اين جايزه را به همراه اروين نهر ، به دليل تحقيقاتش بر روي كانال هاي يوني موجود در غشاي سلول و نيز ابداع روشي جهت اندازه گيري جريان هاي بسيار ضعيف سلولي ، دريافت كرد .

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل