خانه / اخبار اجتماعي / بنابر آخرين آمار 40 درصد از فجايع تجاوز به عنف در پي برقراري دوستي هاي پنهان و خياباني و با وعده ازدواج اتفاق مي افتد.

بنابر آخرين آمار 40 درصد از فجايع تجاوز به عنف در پي برقراري دوستي هاي پنهان و خياباني و با وعده ازدواج اتفاق مي افتد.

بنابر آخرين آمار 40 درصد از فجايع تجاوز به عنف در پي برقراري دوستي هاي پنهان و خياباني و یا استفاده از تکنولوژی جدید  (اينترنت، چت، ارسال پيامهاي كوتاه ) و با وعده ازدواج اتفاق مي افتد.

مجرمانی که رد پایشان کمرنگ است :
مدتهاست وقوع روزانه تعداد قابل توجهي انواع جرايم تجاوز به عنف عليه دختران و زنان جوان، مسؤولان انتظامي را نسبت به آگاه سازي اين قشر از جامعه هوشيارتر كرده است. جرايمي كه در پي غفلت قرباني و يا به نوعي سهولت اغفال وي از سوي مجرم رخ مي دهد و آثار جسمي و روحي زيادي براي او و خانواده اش در پي دارد.

امروز گسترش برقراري ارتباطات ميان دختران و پسران جوان با توجه به آداب و رسوم و فرهنگ سنتي جامعه ايراني منجر شده تا افرادي در پوشش دوستي هاي خياباني با تأكيد بر پنهان ماندن اين روابط، نقشه مجرمانه خود را عملي كرده و قرباني را در برابر كار انجام شده قرار دهند.

وقوع اين قبيل حوادث در حالي است كه نقش قرباني را نمي توان انكار كرد؛ زيرا براساس بررسيهاي صورت گرفته در بسياري موارد، فرد خود زمينه ارتكاب جرم را براي طرف مقابل ايجاد مي كند.

مجرمان به بهانه دوستي هاي خياباني، قربانيان را به بهانه ازدواج و شناخت اوليه ابتدا اغفال كرده و سپس نقشه شيطاني خود را عملي مي كنند.

براساس گزارشهاي رسيده از پرونده هاي تجاوز به عنف، اغلب دختران جوان به دنبال دوستي هاي پنهان و دور از چشم خانواده، بعضاً تحت تأثير قرصهاي موسوم به اكس و يا به بهانه ديدار با خانواده طرف مقابل و يا به قصد تفريح در جاده هاي خارج از شهر به مناطق متروكه و خالي از سكنه رفته و در همانجا از سوي يك يا چند نفر مورد تعرض قرار مي گيرند.
معمولاً يافتن ردپايي از مجرمان به دليل آنكه اغلب داراي هويتهاي جعلي هستند بسيار سخت است، و بررسی  آمار جرايم اتفاق افتاده در اين حوزه بر لزوم توجه و دقت بسیار زیاد نوجوانان و جوانان در نوع برقراري اين گونه روابط تأكيد دارد.

خانواده ها با نظارت بر ارتباطات فرزندانشان بخصوص دختران جوان و شناخت بيشتر از آنها مي توانند تا حد قابل توجهي از آسيبهاي احتمالي جلوگيري كنند.

دختران جوان هوشيار باشند كه دوستي هاي خياباني و روابط پنهان كه بعضاً از طريق اينترنت، چت، ارسال پيامهاي كوتاه از طريق تلفن همراه آغاز مي شود، خود شروعي براي ارتكاب جرم است؛ زيرا مروري بر پرونده هاي موجود در آگاهي نشان مي دهد، خطاهاي رفتاري، افراد را در دام شكارچيان مجرم گرفتار مي كند.
* دوستي با وعده قشنگ

بيشتر دختراني كه ماجراي اغفال خود و  ارتباط خود با پسران را بيان مي كنند، مي گويند «او به من گفت كه ما با هم ازدواج خواهيم كرد». اما تجربه نشان داده كه بيشتر دوستي هايي كه در كوچه و خيابان و راه مدرسه و دانشگاه و محل كار رخ داده، به ازدواج ختم نمي شود، چرا كه همه مردم به طور فطري ارزش پاك بودن را مي دانند، بنابراين همان جواني كه قبل از ازدواج ممكن است با چندين دختر ارتباط داشته باشد، در هنگام ازدواج از مادرش مي خواهد كه براي او دختر پاك و مؤمن انتخاب كند. وقتي از آنها مي پرسي كه چرا با يكي از همان دخترهايي كه دوست بودي، ازدواج نمي كني، پاسخ مي دهند: «كسي كه با من دوست بوده، هيچ بعيد نيست با شخص ديگري هم دوست بوده باشد، اين جور دخترها به درد ازدواج نمي خورند.»

البته در پاره اي موارد هم دوستي هاي خياباني منجر به ازدواج شده و تا حدي آنان در زندگي زناشويي موفق بوده اند.
ترديد و بدبيني به مرور زمان عرصه را بر زندگي مشترك جواناني كه از طريق دوستي هاي خياباني با هم آشنا شده اند، تنگ مي كند، به عبارت ديگر بعد از اينكه مدتي از زندگي مشترك آنها گذشت و همه چيز به صورت عادي درآمد، اين افكار به ذهن آن جوان يورش مي برد كه چرا همسرش زماني كه مجرد بود، با او به راحتي ارتباط برقرار كرد؟ يا آيا او قبلاً هم با كسي ارتباط داشته؟ يا آيا او اكنون به من وفادار مي ماند؟

* پارتيهاي خطرناك:

برخي از دوستي هاي ميان دختر و پسرها، به ويژه در ميان اقشاري كه تلاش مي كنند به اصطلاح به روزتر زندگي كنند، در پارتيها و ميهمانيهاي دوستانه اتفاق مي افتد.

اين مسأله به ويژه در ميان افراد مرفه و كساني كه امكان برگزاري چنين پارتيها يا شركت در آنها را دارند، بسيار بيشتر ديده مي شود و تفاوت ماجرا فقط در بخش اول يعني نحوه آشنايي و آغاز دوستي است و ادامه داستان درست مشابه دوستي هاي پنهاني و خياباني است.

تحقيقي بر روي 230 جوان و نوجوان دختر و پسر صورت گرفته نشان داده که  حدود 56 درصد جوانان علاقه دارند كه همراه با دوستانشان در ميهماني هاي شبانه شركت كنند، همچنين 6/42 درصد از اين عده بيش از يك بار در ( پارتيهاي مختلط ) ميهمانيهاي مختلط جوانان ( منظور مهمانی بدون حضور خانواده ها و فقط جمعی از دختر ها و پسر ها ) شركت كرده اند.

يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد، 88 درصد از افرادي كه حضور در پارتيهاي مختلط را تجربه كرده اند، بدون اطلاع خانواده هايشان بوده است. 31 درصد از جوانان پاسخ داده اند كه از ترس خانواده در چنين جشنهايي شركت نمي كنند و 12 درصد اصلاً تمايلي به حضور در ميهمانيهاي مختلط نداشته اند.

نیما ، جوان دانشجو یی  كه در اين پارتيها شركت داشته در اين خصوص مي گويد: اصولاً چند نوع مختلف از ميهمانيهاي اين چنيني برگزار مي شود. اول جشنهايي كه با عنوان تولد يا فارغ التحصيلي و امثال آن برپا شده و همه چيز در افراطي ترين شكل آن به دست دادن، روبوسي و رقص ختم مي شود.

وي مي افزايد: اكس پارتي نوع هيجان انگيزتر اين پارتيهاست كه در اين گونه جشن ها اغلب از ميهمانان با قرصهاي اكس پذيرايي مي شود تا با انرژي مضاعف در ميان دوستان خود ظاهر شوند و نوع سوم و خطرناك اين گونه پارتيها «سكس پارتي» است كه در آن همه چيز از كنترل افراد خارج است و هر نوع حادثه زيانباري محتمل به نظر مي رسد.

* پايان زيانبار:


به هر حال تاكنون هرچه گفتيم از دوستي هاي پنهاني و خياباني و يا دوستي هايي است كه در جريان پارتيها به وجود مي آيد و اينكه مي تواند چه حوادثي براي دختران داشته باشد.

به طور قطع نمي توان پايان اين قبيل دوستي ها را ازدواج، خوشبختي و يا زندگي رويايي تصور كرد، بلكه بيشتر بايد كلانتري، آگاهي، دايره مفاسد اجتماعي و دادگاه را پيش چشم ديد.

اينكه دختر تا چه اندازه مورد سوء استفاده قرار گرفته باشد خود مسأله اي جداست كه در دادگاه به آن رسيدگي مي شود، اما بد نيست حداقل براي روشن شدن ذهنتان بدانيد كه بيشترين موارد اين چنيني با آزار و اذيت دختر توسط پسر و دوستان وي همراه بوده و بعد از آن هم دختر به دليل رابطه پنهاني نتوانسته ادعاي خود را مبني بر به عنف بودن آزار و اذيت اثبات كند.

گذشته از اينها اين گونه ارتباطها اثرات سوء ديگري هم دارند : دوستي هاي خياباني با افراد مختلف در دخترها ايجاد يك احساس كاذب و رويايي براي انتخاب مرد ايده آل مي كند كه اندك اندك باعث مي شود تا به هر مردي جواب مثبت ندهند و اگر هم به كسي پاسخ مثبت دادند، پس از مدتي زندگي و مقايسه او با دوستاني كه داشتند، او را خارج از ايده آلها ديده، به تفاهم نرسند.

در برخي موارد نيز ممكن است تعدادي از همسايگان يا اقوام از ماجراي اين دوستي ها باخبر شوند و آن وقت كافي است كه خواستگاري براي تحقيق به آنها مراجعه كند و آنها از سر دلسوزي يا حسادت ماجرا را با آب و تاب بيشتري براي آنها بازگو كنند، قطعاً در اين شرايط هيچ مرد معتقدي اين دختر را براي زندگي انتخاب نخواهد كرد. عواقب وخيم تر از اينها هم وجود دارد كه ذكر برخي از آنها عبرت آموز است.

برخي دختران در دوران دوستي خود با پسري مقداري عكس و فيلم تهيه مي كنند كه عمدتاً نزد پسر باقي مي ماند و او مي تواند از اين تصاوير نهايت سوء استفاده را بنمايد، مثلاً آنها را در اينترنت قرار داده يا به وسيله آنها از دختر و خانواده اش اخاذي كند.

*** شما چه فکر می کنید ؟

بازدید کننده محترم در صورتی که نظر یا پیام خاصی در رابطه با این موضوع دارید لطفا به خط و زبان فارسی ارسال کنید تا پس از تایید از طرف مدیریت انتشار یابد.

                          دفتر پیگیری اخبار اجتماعی

                         ” سایت پزشکان بدون مرز”

همچنین بررسی کنید

شخصیت قابل‌ پذیرش مردان، نقش کلیدی‌ درازدواج پایدار دارد

بر اساس مطالعه جدید صورت گرفته توسط پژوهشگران گروه جامعه‌شناسی دانشگاه شیکاگو، شخصیت قابل‌پذیرش مردان …

استفاده زیاد والدین از تلفن همراه موجب آشفتگی کودکان می شود

پیشرفت فناوری های نوین همان اندازه که می تواند برای انسان ها مفید باشد، مضر …