دبیر کل خانه پرستار ایران : هدف اول نظام ارجاع در کشور اشتغالزایی پزشکان بوده نه نیاز مردم ۲۶/۷/۸۴

دبیر کل خانه پرستار ایران:
هیچ طرح ارجاعی در دنیا بدون حضور پرستاران اجرا نمی‌شود
هدف اول نظام ارجاع در کشور اشتغالزایی پزشکان بوده نه نیاز مردم

دبیرکل خانه پرستار با بیان این که پرستاران جزو لاینفک نظام ارجاع در دنیا هستند، گفت: هیچ طرح ارجاعی در دنیا نیست که پرستار در آن حضور نداشته باشد.

محمد شریفی‌مقدم با بیان این که بیشترین نیاز مردم در سطوح مختلف بهداشت و درمانی خدمات پرستاری است، افزود: با توجه به این که سطح پیشگیری یکی از اهداف اصلی طرح ارجاع است و در تمام دنیا بیشترین نقش را در این سطح پرستاران ایفا می‌کنند وجود پرستاران در طرح الزامی به نظر می‌رسد.

وی ادامه داد: از آنجایی که ارتباط دروس تدریس شده در دانشگاه‌های پرستاری با نوع خدمات مورد نیاز جامعه مورد هدف در طرح ارجاع بسیار نزدیک است و با توجه به این که حقوق دریافتی پرستاران پایین‌تر از خدمات پزشکان است خدمات ارزانتر در اختیار جامعه مورد هدف قرار می‌گیرد.

دبیر کل خانه پرستار ادعا کرد: متاسفانه هدف اول در طرح ارجاع در کشور اشتغالزایی گروه‌های پزشکی بوده نه نیاز مردم.

شریفی مقدم با اظهار تاسف از این که پرستاران هیچ نقشی در نظام ارجاع ندارند، خاطرنشان کرد: آموزش بهداشت به افراد جامعه کار پرستار و نیاز مردم است که با نبود پرستاران در این سیستم تنها مردم متضرر خواهند شد.

دبیر کل خانه پرستار در پایان گفت: همواره این سوال برای جامعه پرستاری مطرح است که خدمات پرستاری در سیستم ارجاع توسط چه گروهی انجام خواهد شد.

همچنین بررسی کنید

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …