خانه / اخبار اجتماعي / دبير كل خانه پرستار ايران : هدف اول نظام ارجاع در كشور اشتغالزايي پزشكان بوده نه نياز مردم 26/7/84

دبير كل خانه پرستار ايران : هدف اول نظام ارجاع در كشور اشتغالزايي پزشكان بوده نه نياز مردم 26/7/84

دبير كل خانه پرستار ايران:
هيچ طرح ارجاعي در دنيا بدون حضور پرستاران اجرا نمي‌شود
هدف اول نظام ارجاع در كشور اشتغالزايي پزشكان بوده نه نياز مردم

دبيركل خانه پرستار با بيان اين كه پرستاران جزو لاينفك نظام ارجاع در دنيا هستند، گفت: هيچ طرح ارجاعي در دنيا نيست كه پرستار در آن حضور نداشته باشد.

محمد شريفي‌مقدم با بيان اين كه بيشترين نياز مردم در سطوح مختلف بهداشت و درماني خدمات پرستاري است، افزود: با توجه به اين كه سطح پيشگيري يكي از اهداف اصلي طرح ارجاع است و در تمام دنيا بيشترين نقش را در اين سطح پرستاران ايفا مي‌كنند وجود پرستاران در طرح الزامي به نظر مي‌رسد.

وي ادامه داد: از آنجايي كه ارتباط دروس تدريس شده در دانشگاه‌هاي پرستاري با نوع خدمات مورد نياز جامعه مورد هدف در طرح ارجاع بسيار نزديك است و با توجه به اين كه حقوق دريافتي پرستاران پايين‌تر از خدمات پزشكان است خدمات ارزانتر در اختيار جامعه مورد هدف قرار مي‌گيرد.

دبير كل خانه پرستار ادعا كرد: متاسفانه هدف اول در طرح ارجاع در كشور اشتغالزايي گروه‌هاي پزشكي بوده نه نياز مردم.

شريفي مقدم با اظهار تاسف از اين كه پرستاران هيچ نقشي در نظام ارجاع ندارند، خاطرنشان كرد: آموزش بهداشت به افراد جامعه كار پرستار و نياز مردم است كه با نبود پرستاران در اين سيستم تنها مردم متضرر خواهند شد.

دبير كل خانه پرستار در پايان گفت: همواره اين سوال براي جامعه پرستاري مطرح است كه خدمات پرستاري در سيستم ارجاع توسط چه گروهي انجام خواهد شد.

همچنین بررسی کنید

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …